eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2016/849 20201030 2020-10-30 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan om kränkande behandling ljungbergsgymnasiet 2016   her
2016/849 20201030 2020-10-30 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan om kränkande behandling ljungbergsgymnasiet 2016   her
2016/948 20201030 2020-10-30 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Reviderade riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola   her
2020/26 20201030 2020-10-30 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Islingbyvägen den 201102 NCC   her
2020/26 20201030 2020-10-30 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Solrosgatan under perioden 201029-201104. Borlänge Energi - Rörteknik VA   her
2020/31 20201030 2020-10-30 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Säter - Malung - 201030--201128 Trafikverket   her
2020/2051 20201030 2020-10-30 Inkommande handling Revisorernas granskning av delårsrapport utförd av KPMG AB gällande Räddningstjänsten Dala Mitt per 2020-08-31 KPMG AB   her
2020/2052 20201030 2020-10-30 Inkommande handling Remiss från Finansdepartementet Avdelningen för samhällsplanering och bostäder gällande promemoria med förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen Finansdepartementet   her
2020/2053 20201030 2020-10-30 Inkommande handling Beslut 2020-10-29 Justitieombudsmannen om anmälan om rutin för hantering av ansökan om insatser enligt LSS dnr JO 7751-2020 Justitieombudsmannen   her
2020/2037 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Ansökan från radioflygklubben Viggen inför säsongen 2020/2021 Radioflygklubben Viggen   her
2020/2039 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Skrivelse från Samilsgatans samfällighetsförening förfrågan Samfällighet Samilsgatan   her
2020/2045 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Beslut 2020-04-21 från Kommunfullmäktige § 48 Inkommet medborgarförslag om skapa äldreboende i Idkerberget Kommunfullmäktige   her
2020/2049 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Beslut 2020-10-07 från Välfärdsrådet § 9 Remiss gällande förslag på instruktion för Välfärdsrådet Välfärdsrådet   her
2020/2049 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Remiss från Välfärdsrådet gällande förslag på instruktion för Välfärdsrådet Välfärdsrådet   her
2020/2049 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Förslag på instruktion för Välfärdsrådet Välfärdsrådet   her
2020/2049 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Delegationsbeslut 2020-10-19 från kommunstyrelsens ordförande om remiss gällande förslag på instruktion till Välfärdsrådet Kommunstyrelsen   her
2020/2050 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Överenskommelse mellan Borlänge kommun och Arbetsförmedlingen om ferie- och sommarjobb 2020 Arbetsförmedlingen   her
2020/31 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung o lång transport gällande sträckan Borlänge Falköping tor under perioden 201029-201127 Trafikverket   her
2020/31 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung o bred transport gällande sträckan Åre - Borlänge under perioden 201028-201126 Trafikverket   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildning Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Klagomål gällande vuxenutbildningen (SFI) Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Klagomål gällande avvisning av ansökan från Vägledningscentrum Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Klagomål gällande avvisning av ansökan till Vägledningscentrum Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen (SFI) Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter gällande vuxenutbildningen (SFI) Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Synpunkter och klagomål gällande lärare inom vuxenutbildningen Enskild   her
2020/64 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Klagomål gällande åtgärdsplan för att förbättra möjlighet för elev med läs- och skrivnedsättning Enskild   her
2020/2 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Skrivelse till ordförande barn- och utbildningsnämnden från lokalombud om Forssaklackskolan lokalombud   her
2020/7 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Beslut 2020-05-26 kultur- och fritidsnämnden § 51 Isbaneprogrammet 2020/2021 Kultur- och fritidsnämnden, Borlänge kommun   her
2020/20 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig uppställning av mobilkran, 201028--30. Coor Polismyndigheten   her
2016/2155 20201029 2020-10-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Pedagogiska priset   her
2016/2384 20201029 2020-10-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Utredning av händelserna kring överlämning av barn från förskola till förskoleklass   her
2016/2536 20201029 2020-10-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Bilagor internkontroll barn- och bildningsnämndens nämndplan 2017-2019   her
2019/456 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Beslut 2019-12-10 från Kommunfullmäktige § 213 Svar på medborgarförslag om kommunfixare som hjälper äldre med enklare jobb utan kostnad Kommunfullmäktige   her
2019/456 20201029 2020-10-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-17 Omsorgsnämnden § 35 Svar på medborgarförslag om kommunfixare som hjälper äldre med enklare jobb utan kostnad   her
2019/890 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Information från AB Dalaflyget om aktieägartillskott 2021 samt driftstöd 2021 AB Dalaflyget   her
2020/488 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Beslut 2020-06-25 från Skolinspektionen om ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten simning vid gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet Falun i Falu kommun, dnr 2020:1002 Skolinspektionen   her
2020/537 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Dala Återbyggdepå -projektparts godkännande - Centrum för cirkulärt byggande Vinnova Sveriges innovationsmyndighet   her
2020/1024 20201029 2020-10-29 Inkommande handling Beslut 2020-06-16 från kommunfullmäktige § 86 Utökad ekonomisk månadsrapport april Kommunstyrelsen   her
2020/1683 20201029 2020-10-29 Handling med extern mottagare Svar på enkät, Uppföljning av minoritetspolitikens utveckling 2020 Länsstyrelsen   her
2020/1558 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Skrivelse till skolchef från vårdnadshavare gällande halvarsgårdarnas skola Enskild   her
2020/1558 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Skrivelse till skolchef från vårdnadshavare gällande halvarsgårdarnas skola Enskild   her
2020/1558 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Svar på klagomål/synpunkt gällande halvarsgårdarnas skola   her
2020/1249 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 62 Verktygslåda i Mobility management   her
2020/1371 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Synpunkter från enskild gällande studentmottagning i Borlänge Enskild   her
2020/1371 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Skrivelse från Arbetsförmedlingen om myndighetens prioriteringar under coronakrisen Arbetsförmedlingen   her
2020/1371 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Skrivelse från Svensk kollektivtrafik om differentierade skolstarter för att minska trängsel och smittspridningen av covid-19 Svensk kollektivtrafik   her
2020/1371 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Skrivelse från Dalarnas bildningsförbund om studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med coronakrisen Dalarnas bildningsförbund   her
2020/1371 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Fråga från enskild om att skolmat erbjuds till gymnasieelever från den 4 maj 2020 Enskild   her
2020/811 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Fråga från enskild om oanmäld kontroll av trygghetslarm Enskild   her
2020/959 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Delegationsbeslut 2020-04-17 från kommunstyrelsens ordförande om remisser Kommunstyrelsen   her
2020/959 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Mejl från Regeringskansliet om att förlängd svarstid inte medges Regeringskansliet   her
2020/968 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Utredning av möjligheter för förskoleverksamhet i Idkerberget   her
2020/980 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-04 miljönämndens arbetsutskott § 36 Svar på remiss om hållbar terrängkörning   her
2020/980 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 54 Svar på remiss om hållbar terrängkörning   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Kvalitetssäkring och kontroll av statsbidrag till Studieförbund, Folkbildningsrådet 2020-05-29   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Folkbildningsrådets samlade bedömning för 2019   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Brev från Folkbildningsrådet om studieförbundet Ibn Rushd, 2020-04-28   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från Kulturens 2020 Kulturens   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från Medborgarskolan 2020 Medborgarskolan   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från NBV Mitt 2020 NBV Mitt   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från Sensus Svealand 2020 Sensus Svealand   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från Studiefrämjandet Mitt Studiefrämjandet Mitt   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan 2020 Studieförbundet Vuxenskolan   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Brev till studieförbunden 2020   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från ABF Borlänge-Nedansiljan 2020 ABF Borlänge-Nedansiljan   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från Bilda Mitt 2020 Bilda Mitt   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Ansökan om bidrag från Folkuniversitetet 2020 Folkuniversitetet   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-15 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 35 Information om bidrag till studieförbund   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-05 gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott § 19 Bidrag till studieförbund   her
2020/499 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 43 Bidrag till studieförbund   her
2020/90 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 53 Ekonomisk rapport maj 2020   her
Ingen behörighet 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-04 miljönämndens arbetsutskott § 40 Remissutskick miljöplanen   her
Ingen behörighet 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 63 Information om remissutskick av miljöstrategi och miljöplan samt godkännande av bakgrundsdokument   her
2019/1208 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Utredning av möjligheter för förskoleverksamhet i Idkerberget   her
2019/1208 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Intressekartläggning gällande pedagogisk omsorg i Idkerberget   her
2019/1208 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-27 Barn- och utbildningsnämnden § 50 medborgarförslag om att utveckla idkerbergets skola genom utbyggnad eller modulbyggnader för förskoleverksamhet   her
2019/1579 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Svar på medborgarförslag om att bevara Idkerbergets skola och Idkerberget   her
2019/2016 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-08-19 kommunstyrelsens ordförande om motioner   her
2019/2016 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Utredning av möjligheter för förskoleverksamhet i Idkerberget   her
2019/2331 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 60 Uppföljning av nämndplan 2020: Strategi 2 - Genomföra tillsyn och kontroll för att säkerställa en god miljö och säkra livsmedel   her
2019/2331 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 61 Uppföljning av nämndplan 2020: Strategi 3 - Samordna kommunens miljöstrategiska arbete   her
2019/37 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Information 2020-06-04 miljönämndens arbetsutskott § 35 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt delegation   her
2019/37 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 59 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt delegation   her
2020/20 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för mobilkran - Coor Service Management Polismyndigheten   her
2020/2 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Skrivelse från vårdnadshavare till ordförande barn- och utbildningsnämnden gällande personärende   her
2020/74 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-04 miljönämndens arbetsutskott § 34 Lägesrapport   her
2020/74 20201028 2020-10-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-15 miljönämnden § 52 Lägesrapport   her
2020/2027 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Parkering Ingelsgatan delen Tunagatan - Hummelgatan Per Eklund   her
2020/2028 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Trafiksäkerheten längs Hagbacksgatan Linda Arnberg   her
2020/2029 20201028 2020-10-28 Inkommande handling Önskemål om farthinder på Tolvmilavägen Anneli Malmström   her
2020/2030 20201028 2020-10-28 Handling med extern mottagare Lokal trafikföreskrift om bärighetsklass på Morbyggevägen, Fabriksgatan, KP-rondellen, Kvarnsesvägen och del av Glans väg, Liggare nr 2081 2020:00332 Borlänge kommun - Trafik   her
Version5.2.2.1