eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2016/2638 20190321 2019-03-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Inläsningstjänst Utbildning & Media och Borlänge kommun gällande Kommunabonnemang Komvux avseende Inlästa Läromedel   her
2019/9 20190321 2019-03-21 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Manifestation Sveatorget Polismyndigheten   her
2019/9 20190321 2019-03-21 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Cirkus Brazil Jack Polismyndigheten   her
2019/9 20190321 2019-03-21 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Manifestation Sveatorget Polismyndigheten   her
2019/10 20190321 2019-03-21 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Basta Polismyndigheten   her
2019/9 20190320 2019-03-20 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Materialupplag Ovanbroparkeringen Polismyndigheten   her
2019/9 20190320 2019-03-20 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Utomhusscen Prostgårdsparken Polismyndigheten   her
2019/9 20190320 2019-03-20 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Matvagn Polismyndigheten   her
2019/16 20190320 2019-03-20 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung, bred och lång transport för sträckan Karlstad - Borlänge under perioden 190319 - 190417 Trafikverket   her
2019/850 20190320 2019-03-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg gällande anmälan mot barn- och ungdomsenheten Dnr 7.3-3745/2019-3   her
2019/851 20190320 2019-03-20 Inkommande handling Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål i ett enskilt ungdomsärende Dnr 7.3-9715/2019-2 Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/287 20190320 2019-03-20 Inkommande handling Gratis sommarlovsaktiviteter 2019 med Arabiska Teatern? *****   her
2018/2486 20190320 2019-03-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Tjänsteskrivelse, Yttrande från HR-kontoret på revisionsrapport Granskning av kommunens HR-statistik och process för personalförsörjning   her
2018/2486 20190320 2019-03-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Yttrande, Revisionsrapport Granskning av kommunens HR-statistik och process för personalförsörjning   her
2019/852 20190320 2019-03-20 Inkommande handling Skolverkets beslut 2018-06-29 nätverk om tidiga insatser och samordnande insatser för barn och unga Dnr 2017:779 skolverket   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-08 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-18 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-18 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-15 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-18 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-18 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-18 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-19 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-18 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190319 2019-03-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-02-19 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § *****   her
2019/849 20190319 2019-03-19 Inkommande handling Ansökan om bidrag till köp av ett segelflygplan för att användas till utbildning av blivande segelflygare *****   her
2019/810 20190319 2019-03-19 Inkommande handling Fabriksrenovering Zamboni 552 GE elektronik *****   her
2019/112 20190319 2019-03-19 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Länsstyrelsen, detaljplan för Läroverksvallen Länsstyrelsen   her
2019/71 20190319 2019-03-19 Inkommande handling Ansökan från Falu Domstolars Nämndemannaförening om bidrag från Borlänge kommun Falu Domstolars Nämndemannaförening   her
2019/71 20190319 2019-03-19 Inkommande handling Skrivelse till Borlänge kommun från FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, angående risk för stängning av kulturhuset Forum i Kvarnsveden FUB   her
2019/16 20190319 2019-03-19 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung och bred lång transport för sträckan Borlänge - Malung under perioden 190322 - 190917 Trafikverket   her
2019/16 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Oxelösund under perioden 190315-19413 Trafikverket   her
2019/829 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Borlänge kommun och Ida Infront gällande samverkansavtal kring digital arkivering och systemförvaltningen av e-arkiv Ida Infront   her
2019/300 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Beslut 2019-02-11från Gemensam nämnd för upphandling om fastställande av Upphandlingscenters plan för intern kontroll 2019 UpphandlingCenter   her
2019/300 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Beslut 2019-02-11från Gemensam nämnd för upphandling uppföljning av plan för intern kontroll 2018 Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/813 20190318 2019-03-18 Handling med extern mottagare Bekräftelse av mottaget medborgarförslag tågstopp och byggnation av tågplattform vid Romme Alpin Leif Lindström   her
2019/813 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Medborgarförslag om tågstopp och byggnation av tågplattform vid Romme Alpin Leif Lindström   her
2019/810 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Fabriksrenovering av Zamboni 700 D. Maskin nr; 4034 *****   her
2019/609 20190318 2019-03-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-03-11 Budgetberedning §§ 1-13   her
2019/75 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Länsstyrelsens tillsyn av beslut att anta detaljplan för Kvarnsvedens idrottsplats Länsstyrelsen   her
2019/831 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Protokoll 2019-02-08 från Dalabanans Intressenter §§ 1-12 Dalabanans Intressenter   her
2019/831 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter fredagen den 5 april 2019 Dalabanans Intressenter   her
2019/831 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Årsredovisning för Intresseföreningen Dalabanans Intressenter Räkenskapsåret 2018 Intresseföreningen Dalabanans Intressenter   her
2019/718 20190318 2019-03-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Yttrande till kommunrevisorerna   her
2019/718 20190318 2019-03-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Tjänsteskrivelse yttrande till kommunrevisorerna   her
2019/749 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Ansökan till Carl XIV Johans stiftelse ***** enskild   her
2019/749 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Ansökan till Carl XIV Johann stiftelse 2019 ***** Enskild   her
2019/749 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Ansökan till Carl XIV Johans stiftelse 2019 enskild   her
2019/830 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Kommunstyrelsens beslut om granskning av nämndernas interna kontroller 2018 Kommunstyrelsen   her
2019/830 20190318 2019-03-18 Inkommande handling Rapport om granskning av nämndernas interna kontroller kommunstyrelsen   her
2019/806 20190315 2019-03-15 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Borlänge kommun Dnr 3.8-SI 2019:1899   her
2019/806 20190315 2019-03-15 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Borlänge kommun Dnr 3.8-SI 2019:1899, Aktbilaga 1-4   her
2019/749 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Ansökan till Carl XIV Johans stiftelse 2019 ***** enskild   her
2019/749 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Ansökan till Carl XIV Johans stiftelse 2019 ***** enskild   her
2019/297 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Rapport 2019-03-12 från Miljökontoret livsmedelskontroll Snickargårdens förskola Miljökontoret   her
2019/297 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-03-13 från Miljökontoret oanmäld inspektion av Hushagens förskola Miljökontoret   her
2019/297 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-03-13 från Miljökontoret oanmäld inspektion av Bryggargårdens förskola Miljökontoret   her
2019/71 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Skrivelse till Borlänge kommun från enskild gällande Idkerbergets skola Enskild   her
2019/71 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Till Borlänge kommun från vårdnadshavare gällande brist på legitimerade lärare Gylle skola Enskild   her
2019/17 20190315 2019-03-15 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Ritargatan för perioden 190318-190418 Borlänge Energi - Park   her
2019/16 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Karlstad under perioden 190319-190417 Trafikverket   her
2019/16 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande för tung, bred och lång transport för sträckan Oxelösund - Borlänge Trafikverket   her
2019/9 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Supermoto Polismyndigheten   her
2019/10 20190315 2019-03-15 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Blackstone Polismyndigheten   her
2019/11 20190315 2019-03-15 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Ordvägen under perioden 190314-190319 Borlänge Energi - VA   her
2019/11 20190315 2019-03-15 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Hans Filips väg under perioden 190315-190430 Borlänge Energi - Trafik   her
2019/11 20190315 2019-03-15 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Wallingatan under perioden 190314-190318 Borlänge Energi - VA   her
2019/366 20190314 2019-03-14 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande 2019-03-12 remiss Dalatrafiks riktlinjer för färdtjänst   her
2019/70 20190314 2019-03-14 Inkommande handling Till kommunalråd Borlänge kommun förfrågan om mötesträff med Deroylegal Deroylegal   her
2019/112 20190314 2019-03-14 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från AB Borlänge Energi, detaljplan för Läroverksvallen AB Borlänge Energi   her
2019/112 20190314 2019-03-14 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från ***** ***** detaljplan för Läroverksvallen *****   her
2019/795 20190314 2019-03-14 Inkommande handling Avtal för skärmreklam i butiker belägna i Borlänge mellan Borlänge kommun och ADinQ AB ADinQ AB   her
2019/297 20190314 2019-03-14 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-03-07 från Miljökontoret oanmäld inspektion av förskolan Eken Miljökontoret   her
2017/2934 20190314 2019-03-14 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Tjänstgöringsbetyg/Intyg 2017-05-15 - 2018-05-14 Resursarbetare Borlänge kommun   her
2019/287 20190314 2019-03-14 Inkommande handling Ungas musik skapande - Utbildning om musik & psykisk ohälsa *****   her
2019/791 20190314 2019-03-14 Inkommande handling Inbjudan till Vernissage 23 mars kl 12:00, invigning l 13:00 *****   her
2019/439 20190314 2019-03-14 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:8V Valmyndigheten   her
2019/796 20190314 2019-03-14 Inkommande handling Planer kring modulhall som ska /skulle byggas i anslutning till Maserhallen. *****   her
Ingen behörighet 20190313 2019-03-13 Inkommande handling Beslut om utbetalning av stadsbidrag för finskt förvaltningsområde Länsstyrelsen Stockholm   her
2019/287 20190313 2019-03-13 Inkommande handling Anläggning av Discgolfbana *****   her
2019/112 20190313 2019-03-13 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Lantmäteriet, detaljplan för Läroverksvallen Lantmäteriet   her
2019/776 20190313 2019-03-13 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Borlänge kommun och Mediatec Sweden AB gällande Webb-tv sändningar och voteringssystem   her
2019/10 20190313 2019-03-13 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Pinchos Polismyndigheten   her
2019/15 20190313 2019-03-13 Inkommande handling Remissyttrande gällande uppdatering av kartor för tättbebyggt område i Borlänge kommun Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2019/15 20190313 2019-03-13 Inkommande handling Remissyttrande gällande uppdatering av kartor för tättbebyggt område i Borlänge kommun Trafikverket   her
2019/15 20190313 2019-03-13 Inkommande handling Remissyttrande gällande uppdatering av kartor för tättbebyggt område i Borlänge kommun Polismyndigheten   her
2019/16 20190313 2019-03-13 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung transport för sträckan Borlänge -Karlstad under perioden 190318 - 190416 Trafikverket   her
2019/17 20190313 2019-03-13 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan för Studievägen under perioden 190319 - 201010 Byggpartner Dalarna   her
2019/16 20190312 2019-03-12 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om bred transport för sträckan Borlänge - Landskrona för perioden 190313-190411 Trafikverket   her
2019/9 20190312 2019-03-12 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Etableringsplats Polismyndigheten   her
2019/112 20190312 2019-03-12 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Trafikverket, detaljplan för Läroverksvallen Trafikverket   her
2019/112 20190312 2019-03-12 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Ellevio, detaljplan för Läroverksvallen Ellevio   her
2019/300 20190312 2019-03-12 Inkommande handling Beslut 2019-02-11 från Gemensam nämnd för upphandling § 1 Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/360 20190312 2019-03-12 Inkommande handling Beslut miljönämnden 2019-02-21 § 23 Nämndplan 2019 – med verksamhetsbudget för 2019 och plan för 2020-2021 miljonamnden@borlange.se   her
2019/5 20190312 2019-03-12 Handling med extern mottagare Bekräftelse på mottaget ärende gällande skrivelse från enskild gällande trakasserier och repressalier mot elev på SFI vuxenutbildningen Borlänge kommun enskild   her
2019/557 20190312 2019-03-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-03-11 av Valnämndens ordförande om ändring i röstlokaler för särskild röstmottagning   her
2019/557 20190312 2019-03-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-03-11 av Valnämndens ordförande om vallokal i Domnarvet för val till Europaparlamentet 2019   her
2019/350 20190312 2019-03-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-01-17 Valnämnden §§ 1-7   her
2019/350 20190312 2019-03-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-02-27 Valnämnden §§ 8-17   her
2019/439 20190312 2019-03-12 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 7V (5).pdf Valmyndigheten   her
Version5.2.2.1