eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/306 20190718 2019-07-18 Inkommande handling Information från Sveriges Kommuner och Landsting till kommuner som ingått avtal med Stim Sveriges Kommuner och Landsting   her
2019/70 20190718 2019-07-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Till kommunstyrelsens ordförande från andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden om uttalande i dalarnas tidningar av tredje part   her
2019/70 20190718 2019-07-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Svar från kommunstyrelsens ordförande till andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden om artikel i dalarnas tidningar   her
2019/71 20190718 2019-07-18 Inkommande handling Från Region Dalarna information om föreläsning den 11 september 2019 om forskningsprojekt vid Uppsala universitet om barnfetma i Dalarna Region Dalarna   her
2019/71 20190717 2019-07-17 Inkommande handling Till Borlänge kommun från Trafikverket, samrådsmöte för ny gång-, och cykelbana intill väg 635, Tolsbo-Tunet (TRV 2018/130714) Trafikverket   her
2019/736 20190717 2019-07-17 Inkommande handling Beslut 2019-06-18 kommunfullmäktige § 126 Avsägelse samt val av ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen   her
2019/9 20190717 2019-07-17 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Matvagn Skräddarbacken Polismyndigheten   her
2019/1787 20190717 2019-07-17 Inkommande handling Skrivelse - Önskan om parkeringsreglering på Smidesgatan *****   her
2019/1785 20190717 2019-07-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Cambio Welfare Systems och Individ- och familjeomsorgen gällande Viva med tillhörande underavtal   her
2019/1785 20190717 2019-07-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Cambio Welfare Systems Ab och individ- och familjeomsorgen gällande licens för e-post   her
2019/1786 20190717 2019-07-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Inagården och sociala sektorn gällande externt köp av vård- och omsorg   her
2019/4 20190717 2019-07-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut att inte lämna ut handling, patientjournal   her
2019/1781 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Skrivelse - Önskan om parkeringsförbud på del av Godsvägen *****   her
2019/17 20190716 2019-07-16 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till Näringsidkare gällande Idrottsvägen för perioden 190805-190809 NCC Sverige AB   her
2019/9 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Kvarterloppis Musikanten Polismyndigheten   her
2019/9 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Klassjoggen Polismyndigheten   her
2019/9 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Ornes Hyresgästdag Polismyndigheten   her
2019/9 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Marknader centrum Polismyndigheten   her
2019/9 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Fotomaraton Polismyndigheten   her
2019/11 20190716 2019-07-16 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Idrottsvägen under perioden 190805-190809 NCC Industry AB   her
2019/1777 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Kontrollrapport efter livsmedelskontroll vid Tunagården Miljökontoret   her
2019/1779 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Kontrollrapport efter livsmedelskontroll vid Hessegården Miljökontoret   her
2019/85 20190716 2019-07-16 Inkommande handling Meddelande från barn- och elevombudet om uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Skräddarbacksskolan Barn- och elevombudet   her
2019/70 20190715 2019-07-15 Inkommande handling Mail-konversation mellan kommunalråd och vikarierande personal inom förskolan om förskolans verksamhet i Borlänge kommun Vikarierande personal förskolan   her
2019/70 20190715 2019-07-15 Inkommande handling Mail-konversation mellan kommunalråd och vikarierande personal inom förskolan om förskolans verksamhet i Borlänge kommun Vikarierande personal förskolan   her
2019/17 20190715 2019-07-15 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Tunagatan för perioden 190715-190902 DB-Bygg AB   her
2019/17 20190715 2019-07-15 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Skräddarbacksvägen för perioden 190715-190815 *****   her
2019/16 20190715 2019-07-15 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung transport för sträckan Göteborg - Borlänge under perioden 190716-190814 Trafikverket   her
2019/557 20190715 2019-07-15 Inkommande handling Enkät från SIFO med frågor kring samarbetet Borlänge kommun-valmyndigheten samt genomförande av val till europaparlamentet 2019 Valmyndigheten   her
2019/439 20190715 2019-07-15 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 16V (1).pdf Valmyndigheten   her
Ingen behörighet 20190712 2019-07-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-10 från Energimyndigheten, Implementering av parkeringsstrategier för ökat hållbart resande Dnr 2019-009564   her
2016/1525 20190712 2019-07-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan enligt skollagen kap 19 § 29 *****   her
2016/1526 20190712 2019-07-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan enligt skollagen kap 19 § 29 *****   her
2016/1609 20190712 2019-07-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut om mottagande på försök i grundsärskola enligt skollagen 7 kap 8 § *****   her
2019/346 20190712 2019-07-12 Inkommande handling Beskrivning av fusionsprocessen mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Kommunala företagens samorganisation KFS inför Årsstämman 14 maj 2019 i Norrköping Sobona   her
2019/346 20190712 2019-07-12 Inkommande handling Till bolagsstämman i Sobona AB, Norrköping 14 maj 2019 – valberedningens förslag Sobona   her
2019/71 20190712 2019-07-12 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild, skrivelse om Idkerbergets skola Enskild   her
2019/71 20190712 2019-07-12 Inkommande handling Till Borlänge kommun från föräldraföreningen för Idkerbergets skola Föräldraföreningen   her
2019/71 20190712 2019-07-12 Inkommande handling Till Borlänge kommun från föräldrar till elever om Idkerbergets skola Enskilda   her
2019/71 20190712 2019-07-12 Inkommande handling Skrivelse till Borlänge kommun från enskild om Idkerbergets skola Enskild   her
2019/1766 20190712 2019-07-12 Inkommande handling Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ansökan om tillstånd/dispens för fångst av skogssork samt insamling av födoprover och jordprover i fyra naturreservat i Dalarnas län Länsstyrelsen Dalarna   her
2019/1732 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Remiss från Boverket, Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:x Boverket   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Ljungbergsgymnasiet för perioden 2019-04-12 - 2019-04-12 och 2019-04-23 - 2019-04-26   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Erikslundsgymnasiet/Hushagsgymnasiet för perioden 2019-03-25 - 2019-03-29   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Hagagymnasiet onsdagar till och med vecka 26 2019   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Introduktionsprogrammen språk för perioden 2019-04-09 - 2019-04-12   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Hagagymnasiet för 2019-03-29   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Soltorgsgymnasiet för perioden 2019-04-08 - 2019-04-12   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Introduktionsprogrammen individuellt alternativ för perioden 2019-04-09 - 2019-04-12   her
2019/1167 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Ljungsbergsgymnasiet för 2019-05-10   her
2019/1719 20190711 2019-07-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-07-10 av Karin Örjes vice ordförande kommunstyrelsen om intressentkonsultation del av dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom skogsmark   her
2019/306 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Meddelande 3/2019 från Sveriges Kommuner och Landsting:s styrelse om sammanträdesplan för 2020 Sveriges kommuner och landsting   her
2019/16 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Transportdispenser - Ansökan från näringsidkare gällande bred transport inom Borlänge kommun Maserfrakt AB   her
2019/16 20190711 2019-07-11 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut till näringsidkare gällande bred transport inom Borlänge kommun under perioden 190711-190717 Maserfrakt AB   her
2019/17 20190711 2019-07-11 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare för Hemgatan utan perioden 190805-190818 Swe Dala Tak AB   her
2019/17 20190711 2019-07-11 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare för Korsgårdsvägen under perioden 190730-200930 Dala spräng och grävteknik   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - information ST Polismyndigheten   her
2019/297 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-07-09 från Miljökontoret livsmedelsrapport Skräddarbackens skola Miljökontoret   her
2019/297 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-07-09 från Miljökontoret livsmedelskontroll Tunets förskola Miljökontoret   her
2019/297 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Beslut 2019-07-09 från Miljökontoret om avgift extra livsmedelskontroll Tunets förskola Miljökontoret   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Marknader Ängsplan Polismyndigheten   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Kampanj Vänsterpartiet Polismyndigheten   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Byggställning Hemgatan Polismyndigheten   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - EPA-träff Polismyndigheten   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Skolavslutningsdisco Polismyndigheten   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Etablering Korsgårdsvägen Polismyndigheten   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Klassjoggen Polismyndigheten   her
2019/9 20190711 2019-07-11 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Byggställning Tunagatan Polismyndigheten   her
2019/219 20190710 2019-07-10 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Lantmäteriet, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Lantmäteriet   her
2019/9 20190710 2019-07-10 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Ornäs Hyresgästdag Polismyndigheten   her
2019/9 20190710 2019-07-10 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Matvagn Jussi Björlings väg Polismyndigheten   her
2019/9 20190710 2019-07-10 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Matvagn Skräddarbacken Polismyndigheten   her
2019/11 20190710 2019-07-10 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Barbors väg under perioden 190710-190712 Borlänge Energi - VA   her
2019/16 20190710 2019-07-10 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Vännäs under perioden 190610-190808 Trafikverket   her
2019/16 20190710 2019-07-10 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande från Trafikverket gällande tung och bred transport genom Borlänge kommun Trafikverket   her
2019/1719 20190710 2019-07-10 Inkommande handling Intressekonsultation som del av dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC certifierad skogsmark, Dalarna samt Värmlands Län Miljökontoret   her
2019/1724 20190710 2019-07-10 Inkommande handling Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ansökan om dispens/tillstånd för att genomföra fältinventeringar under 2018-2022 inom Dalarnas län Länsstyrelsen Dalarna   her
2019/1598 20190709 2019-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan socialnämnden och Hela människan RIA Borlänge gällande föreningsbidrag 2019   her
2019/1598 20190709 2019-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan socialnämnden och X-cons gällande föreningsbidrag 2019   her
2019/737 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Förlängning av avstängning av elev på gymnasieskolan ***** ***** ***** Rektor Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet   her
2019/737 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Avstängning av elev på gymnasieskolan ***** ***** ***** Rektor Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet   her
2019/737 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Rektorns förslag till beslut gällande avstängning av elev efter upprepat fusk/plagiat på gymnasieskolan ***** ***** ***** Rektor Hagagymnasiet   her
2019/2 20190709 2019-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Konversation mellan ordförande för barn- och utbildningsnämnden och enskild gällande synpunkter på förskolorna   her
2019/2 20190709 2019-07-09 Handling med extern mottagare Svar från ordförande för barn- och utbildningsnämnden till enskild angående idkerbergets skola enskild   her
2019/1704 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Remiss från Länsstyrelsen, begäran om yttrande avseende anmälan om vattenverksamhet för grävning och utbyte av skivpelare under gångbro i Tunaån, 535-5882-2019 Länsstyrelsen   her
2018/1630 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Beslut 2019-07-08 från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen   her
2018/1630 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Beslut 2019-07-08 från Länsstyrelsen om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen   her
2019/9 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Stadsvandring Polismyndigheten   her
2019/1162 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Begäran om uppskov till skolväsendets överklagandenämnd gällande överklagan 2019-04-26 skolplacering förskoleklass ***** ***** ***** Skolvsendets överklagandenämnd   her
2019/1162 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Begäran från Skolväsendets överklagandenämnd om underlag för beslut om skolplacering förskoleklass ***** ***** ***** Skolväsendets överklagandenämnd   her
2019/1148 20190709 2019-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Begäran om uppskov till skolväsendets överklagandenämnd gällande skolplacering förskoleklass ***** ***** *****   her
2019/1148 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Begäran från Skolväsendets överklagandenämnd om underlag för beslut om skolplacering förskoleklass ***** ***** ***** Skolväsendets överklagandenämnd   her
2019/762 20190709 2019-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Överenskommelse interkommunal ersättning Borlänge kommun 2019 ***** *****   her
2019/1629 20190709 2019-07-09 Handling med extern mottagare Svar på begäran om överflytt av ärende enl 2 kap 10 § SoL från Hedemora kommun Hedemora kommun   her
2019/1233 20190709 2019-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut om förskottsutbetalning gällande delegationen mot segregation   her
2019/9 20190709 2019-07-09 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Dalasinfoniettan konsert Polismyndigheten   her
2019/9 20190708 2019-07-08 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Barnens Dag Polismyndigheten   her
2019/219 20190708 2019-07-08 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Skanova, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Skanova   her
2019/1685 20190708 2019-07-08 Inkommande handling Dom från Falu Tingsrätt där bland andra Borlänge kommun är målsägande mål nr: B 1816/19 Falu Tingsrätt   her
2019/11 20190708 2019-07-08 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Skogsvägen under perioden 190709-190712 Borlänge Energi - Trafik   her
Version5.2.2.1