eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2017/2874 20171020 2017-10-20 Inkommande handling Medborgarförslag om att förbjuda cirkusar som har djur att få komma till Borlänge kommun *****   her
2017/18 20171020 2017-10-20 Handling med extern mottagare Tidbegränsad lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Bergsgatan för perioden 171019-171025 Borlänge Energi - VA   her
2017/24 20171020 2017-10-20 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Gammelgårdsvägen för perioden 171020-171130 Otera Ratel AB   her
2015/37093 20171020 2017-10-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lista 2017-10-06   her
2017/23 20171020 2017-10-20 Inkommande handling Beslut om tung transport för sträckan Borlänge - Kumla - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/2868 20171020 2017-10-20 Inkommande handling Parkeringssituationen Ingelsgatan m fl gator *****   her
2017/2867 20171020 2017-10-20 Inkommande handling Remiss Betänkandet en generell rätt till kommunal avtalssamverkan Finansdepartementet   her
2017/16 20171019 2017-10-19 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Buss Liljan Polismyndigheten   her
2017/16 20171019 2017-10-19 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Hundtävling Sveatorget Polismyndigheten   her
2017/1739 20171019 2017-10-19 Inkommande handling Beträffande Borlänge kommuns medlemskap i Rekryteringslots Dalarna ekonomiska förening Rekryteringslots Dalarna   her
2017/24 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Korsgårdsvägen för perioden 171012-171027 (Förlängning) Svevia AB   her
2017/18 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Tidbegränsad lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Skäggargatan för perioden 171016-171024 Borlänge Energi - Trafik   her
2017/18 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Tidbegränsad Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Gammelgårdsvägen för perioden 171019-171020 Borlänge Energi - Trafik   her
2016/1769 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Beslut för bullersanering på Thenstedsgatan - Buller *****   her
2017/1349 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Godkännande av projektledarbyte och samtycke enligt personuppgiftslagen och medgivande till tillgängliggörande av information Energimyndigheten   her
2017/322 20171019 2017-10-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2017-10-17 kommunfullmäktige §§ 202-224   her
2014/1687 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Undertecknat medfinansieringsintyg från Borlänge kommun till tillväxtverket om STIL av regional science park Tillväxtverket   her
2017/2864 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Lokala trafikföreskrift om förbud att parkera på Vallgatan Borlänge Energi - Trafik   her
2017/2864 20171019 2017-10-19 Handling med extern mottagare Delegationsbeslut - Lokala trafikföreskrift om förbud att parkera på Vallgatan Borlänge Energi - Trafik   her
2014/854 20171019 2017-10-19 Inkommande handling SAMRÅD - samrådsyttrande från Barn- och bildningsnämnden, detaljplan Vasaparken Barn- och bildningsnämnden   her
2017/2860 20171019 2017-10-19 Inkommande handling Arenakrav Allsvenskan 2018 *****   her
2017/24 20171018 2017-10-18 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Korsgårdsvägen för perioden 171012-171019 (Förlängning) Svevia AB   her
2017/2855 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 mfl i Borlänge kommun, samråd *****   her
2017/2856 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 m.fl. i Borlänge kommun, samråd *****   her
2017/2321 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Medborgarförslag angående skötsel av tätortsnära skogar i Borlänge   her
2017/2349 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Medborgarförslag om möjlighet att slänga glödlampor och småelektronik vid affärer och återvinningsstationer   her
2017/2673 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut gällande inackorderingstillägg gymnasieskola ***** *****   her
2017/2673 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut om beviljat inackorderingstillägg 2017-10-10 ***** *****   her
2017/2673 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Överklagan av beslut gällande inackorderingstillägg gymnasieskola ***** ***** Vårdnadshavare   her
2017/2853 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Projektet Grön Agenda Byggdialog Dalarna   her
2017/2552 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Motion från Agneta Nyvall (M) om enklare medborgarrapportering   her
2017/2561 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Medborgarförslag om ridhusbygge hos Norr Amsbergs Ridklubb   her
2017/2818 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Remiss från Regeringskansliet Socialdepartementet angående omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer Ds 2017:49   her
2017/2713 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Remiss Statskontorets rapport - Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)   her
2017/2714 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Remiss Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)   her
2017/2514 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Medborgarförslag om att Borlänge kommun satsar på ett ridhus vid Norr Amsbergs ridklubb   her
2017/2491 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Medborgarförslag om att kommunen löser frågan om ett ridhus i Norr Amsberg i anslutning till Norr Amsbergs ridklubbs lokaler   her
2017/2521 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Motion om att kommunen dokumenterar den historiska arbetskraftsinvandringen till Borlänge   her
2017/2531 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Medborgarförslag om att Borlänge kommun gör något åt alla gropar i vägarna så fordon kan ta sig fram   her
2017/2541 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Motion om säkrare skolväg för barn och ungdomar i Ornäs   her
2017/2553 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2017-10-17 kommunstyrelsens ordförande Motion från Agneta Nyvall (M) om traineeprogram inom äldreomsorgen i Borlänge   her
2017/2859 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Yttrande detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 mfl i Borlänge kommun, samråd   her
2017/2859 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 mfl i Borlänge kommun, samråd Byggnadsnämnden, samhällsbyggnadssektorn   her
2017/449 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut, beslut om ställföreträdande rektor Erikslunds- och Hushagsgymnasiet   her
2017/449 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut, beslut om ställföreträdande rektor Introduktionsprogrammen   her
2017/24 20171018 2017-10-18 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Hagavägen för perioden 171018-171020 Dala Byggsamverkan AB   her
2017/2394 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen 2017 dnr 8.1.2-2017:0021624 Skolverket   her
Ingen behörighet 20171018 2017-10-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Inkommande ansökningar 170812-171005   her
2017/2857 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 mfl i Borlänge kommun, samråd Plan och mark   her
2017/2858 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Inbjudan till samrådsmöte Lantz Järn & Metall i Borlänge AB Lantz Järn & Metall i Borlänge AB   her
2017/2854 20171018 2017-10-18 Inkommande handling Ansökan om verksamhetsbidrag till öppna förskolan Imse Vimse Unga örnar Borlänge-kretsen 2018 Unga Örnar Borlängekretsen   her
2017/2851 20171017 2017-10-17 Inkommande handling Skrivelse beträffande hantering av rötslam från Borlänge Energi *****   her
2017/1979 20171017 2017-10-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Barn- och bildningsnämndens yttrande i mål 3126-17   her
2017/2846 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Ansökan om särskild variant och riksrekryterande yrkesutbildning vid gymnasieskolan Scandinavian Collage Falun i Falu kommun Skolinspektionen   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-13 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-02 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-13 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-04 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-13 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-04 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-04 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-09 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-04 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/54 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Protokoll 2017-10-05 från styrelsesammanträde - Borlänge Energi och Borlänge Energi Elnät Borlänge Energi och Borlänge Elnät   her
2017/40 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Meddelande från SKL:s styrelse om rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt Sveriges Kommuner och Landsting   her
2017/580 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Svar på interpellation från Kenneth Persson S till Sören Hellberg C om att utveckla minst en familjecentral i Borlänge   her
2017/2841 20171016 2017-10-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Revidering av Instruktion för styrdokument   her
2017/2836 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Avtal om lokalvård mellan fritid och kost- och lokalservice på BSM-hallen *****   her
2017/56 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Från Region Dalarna Förslag på överenskommelse "samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" Region Dalarna   her
2017/2840 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Avtal 2017-08-25 gällande hyra av Kombimaskin Innova 55 116012107 till Domnarvets Nya Skola Procurator AB   her
2017/2843 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Avtal 2017-08-25 gällande hyra av kombimaskin Innova 55, 116012165, till Hessegården mellan Borlänge kommun och Procurator AB Procurator AB   her
2017/2844 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Avtal 2017-08-25 gällande hyra av kombiskurmaskin Innova 55, 116003811 till Kvarnsvedens skola mellan Borlänge kommun och Procurator AB Procurator AB   her
2017/2832 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Fråga från Expressen om Borlänge kommun haft affärer med bolagen Agvan respektive DSV Konsult Kommanditbolag Expressen   her
2017/2835 20171016 2017-10-16 Inkommande handling Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018, Dalarnas folkrörelsearkiv Dalarnas folkrörelsearkiv   her
2017/1498 20171016 2017-10-16 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Skanova, detaljplan Jakobsgårdarna 3:16 mfl Skanova   her
2017/2827 20171013 2017-10-13 Inkommande handling Hotelltillstånd Scandic Borlänge City A388.495/2017 tillstand.orebro@polisen.se   her
2017/2828 20171013 2017-10-13 Inkommande handling Från Boverket om statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2017 Boverket   her
2017/24 20171013 2017-10-13 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Korsgårdsvägen för perioden 171012 Svevia AB   her
2017/23 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Beslut om tung och bred transport gällande sträckan Jönköping - Borlänge - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/453 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Livsmedelskontroll 2017-10-09 Soltorgsgymnasiet Miljökontoret   her
2017/453 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Livsmedelskontroll 2017-10-09 Soltorgsgymnasiet café Miljökontoret   her
2017/7 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Inbjudan 100 årsjubileet Borlänge Blåsorkester *****   her
2017/2820 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Motion från (SD) om att i ordningsstadgan införa ett förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen Sverigedemokraterna   her
2017/2821 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Motion från (SD) om att Borlänge kommun begär en paus i mottagandet av nyanlända Sverigedemokraterna   her
2017/1236 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Meddelande från Inera att Borlänge kommun ska teckna avtal för användandet av Svevac Inera   her
2017/2742 20171012 2017-10-12 Handling med extern mottagare Svar från Borlänge kommun till ***** ***** på frågor ställda 2017-09-29 Borlängebo   her
2017/1498 20171012 2017-10-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Lantmäteriet, detaljplan Jakobsgårdarna 3:16 mfl Lantmäteriet   her
2017/16 20171012 2017-10-12 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Dalarna Mot Rasism "Blockparty" Polismyndigheten   her
2017/16 20171011 2017-10-11 Handling med extern mottagare Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Fackeltåg Barnkonventionen Polismyndigheten   her
2017/16 20171011 2017-10-11 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Evenemang Liljekvistska parken Polismyndigheten   her
2017/2589 20171011 2017-10-11 Handling med extern mottagare Utredning på begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Inspektionen för vård och omsorg   her
2017/1498 20171011 2017-10-11 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Kulturnämnden, detaljplan Jakobsgårdarna 3:16 mfl Kulturnämnden   her
2017/1498 20171011 2017-10-11 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Fritidsnämnden, detaljplan Jakobsgårdarna 3:16 mfl Fritidsnämnden   her
2017/2816 20171011 2017-10-11 Inkommande handling Rapport från livsmedelskontroll, Matjes Café och konferens Miljökontoret   her
2017/2818 20171011 2017-10-11 Inkommande handling Remiss Regeringskansliet Socialdepartementet gällande omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer DS 2017:49 Regeringskansliet Socialdepartementet   her
2017/24 20171011 2017-10-11 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Jussi Björlings väg/Hagavägen för perioden 171018-171019 Eltel Networks Infranet AB   her
2017/22 20171011 2017-10-11 Inkommande handling Beslut gällande ansökan om lokala trafikföreskrifter för hastighetsbegränsning på väg 807 i Torsång, Borlänge kommun Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2017/22 20171011 2017-10-11 Inkommande handling Beslut gällande ansökan om lokala trafikföreskrifter på väg 662 i Alderbäcken, Borlänge kommun Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2017/2810 20171011 2017-10-11 Inkommande handling Motion från Sören Hellberg (C) om Närsjukvårdsteam i Borlänge kommun Centerpartiet   her
2017/580 20171011 2017-10-11 Inkommande handling Interpellation från Sören Hellberg (C) till kommunstyrelsens ordförande om att utveckla minst en familjecentral i Borlänge Centerpartiet   her
Version5.2.01