eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/9 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Nyttjande av parkeringar Polismyndigheten   her
2019/9 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Möte Liljekvistska parken Polismyndigheten   her
2019/9 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Affischering (Tillägg) Polismyndigheten   her
2019/9 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Orange Day manifestation Polismyndigheten   her
2019/9 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Cykeltävling Polismyndigheten   her
2019/10 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Galaxen Terazzen Polismyndigheten   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Borlänge - Norrtälje under perioden 190527-190625 Trafikverket   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Luleå under perioden 190524-190622 Trafikverket   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge-Norrtälje under perioden 190524-190622 Trafikverket   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut till näringsidkare gällande tung, bred och lång transport inom Borlänge kommun under perioden 190527-190625 Havator Oy   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Borlänge-Norrtälje under perioden 190527-190625 Trafikverket   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge-Norrtälje under perioden 190523-190621 Trafikverket   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Enköping Trafikverket   her
2019/16 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Luleå under perioden 190524-190622 Trafikverket   her
2019/18 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Tillfälliga farthinder - Ansökan från enskild om blomlådor på Slingergatan *****   her
2019/18 20190524 2019-05-24 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Holmstensgatan *****   her
2019/18 20190524 2019-05-24 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Hyttingsvägen *****   her
2019/18 20190524 2019-05-24 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Holmstensgatan *****   her
2019/18 20190524 2019-05-24 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Korpralsvägen *****   her
2019/18 20190524 2019-05-24 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Mats Knuts väg *****   her
2019/18 20190524 2019-05-24 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Slingergatan *****   her
2019/299 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Till Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag från gemensamma nämnden ATL gällande utökat uppdrag, reglemente Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel   her
2018/2258 20190524 2019-05-24 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-04-10 från enskild gällande sökt arbete i kommunen Enskild   her
2019/71 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Ansökan till Kommunstyrelsen, Borlänge kommun från Folkmusikens hus Rättvik om verksamhetsstöd för år 2019-2020 Folkmusikens Hus Rättvik   her
2019/71 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild med åsikter om olika länders politiska styrning Enskild   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-09 miljönämndens arbetsutskott § 29 Diskussion inför framtagande av ny miljöplan   her
2019/1377 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Remiss utvecklingsplan för "Fyra Mälarstäder" Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås Eskilstuna   her
2019/1378 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Remiss, Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Boverket   her
2019/102 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-17 miljönämnden § 54 Svar på medborgarförslag om att Borlänge kommun satsar på cykel och att alla ska ha tillgång till hyrcykel   her
2019/102 20190523 2019-05-23 Handling med extern mottagare Expediering av miljönämndens beslut 2019-05-17 § 54 Svar på medborgarförslag om att Borlänge kommun satsar på cykel och att alla ska ha tillgång till hyrcykel Kommunstyrelsen   her
2019/102 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-10 miljönämndens arbetsutskott § 34 Svar på medborgarförslag om att Borlänge kommun satsar på cykel och att alla ska ha tillgång till hyrcykel   her
2019/145 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-10 Miljönämndens arbetsutskott § 30 Information från verksamheten   her
2019/145 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-17 Miljönämnden § 51 Information från verksamheten   her
2019/146 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-17 miljönämnden § 59 Redovisning av delegationsbeslut   her
2019/147 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-17 miljönämnden § 60 Rapporter och delgivningar   her
2019/148 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-17 Miljönämnden § 53 Ekonomisk rapport   her
2019/83 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-17 Miljönämnden § 50 Jäv   her
2019/83 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-17 Miljönämnden § 52 Naturvårdsdag 3 juni   her
2019/83 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-17 Miljönämnden § 55 Miljöranking 2019   her
2019/83 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-10 Miljönämndens arbetsutskott § 31 Naturvårdsdag 3 juni   her
2019/83 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-10 Miljönämndens arbetsutskott § 37 Miljöranking 2019   her
2019/148 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-10 Miljönämndens arbetsutskott § 33 Ekonomisk rapport   her
2019/964 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-14 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 33 Remissvar till Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande av huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid AB Dormsjöskolan i Hedemora kommun   her
2019/964 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-08 gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott § 14 Remissvar till Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande av huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid AB Dormsjöskolan i Hedemora kommunkommun/   her
2019/964 20190523 2019-05-23 Handling med extern mottagare Expediering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-05-14 § 33 Remissvar Skolinspektionen   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-17 miljönämnden § 57 Framtagande av ny miljöplan   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-10 miljönämndens arbetsutskott § 36 Framtagande av ny miljöplan   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-15 barn- och utbildningsnämnden § 49 Idkerbergets skola   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-09 socialnämndens arbetsutskott § 151 Intern kontroll riskreducerande åtgärder Socialnämnden   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-16 socialnämnden § 60 Intern kontroll riskreducerande åtgärder Socialnämnd   her
2019/1083 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Kallelse 2019-05-15 barn- och utbildningsnämnden   her
2019/1083 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-05-15 §§ 48 - 59   her
2019/299 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Protokoll 2019-03-19 från Gemensamma nämnden för alkohol. tobak och receptfria läkemedel Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel   her
2019/299 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Protokoll 2019-04-16 från Gemensamma nämnden för alkohol. tobak och receptfria läkemedel Gemensamma nämnden för alkohol. tobak och receptfria läkemedel   her
2019/545 20190523 2019-05-23 Handling med extern mottagare Fråga från enskild om sammanträden om 5G nätet samt svar från Borlänge kommuns översiktsplanerare Enskild   her
2019/1369 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna Säters kommun   her
2019/1381 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Kopia av tillståndsbevis enligt lag (1966:72) om hotell- och pensionatsrörelse från Polismyndigheten till samhällsbyggnadsnämnden för Tribe Hotel Management First Hotel Brage Polisen   her
2019/1381 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Kopia av tillståndsbevis enligt lag (1966:72) om hotell- och pensionatsrörelse från Polismyndigheten till samhällsbyggnadsnämnden för Nordic Camping & Resort AB Polisen   her
2019/557 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-05-20 av valnämndens ordförande om röstmottagare vid EP-valet 2019   her
2019/119 20190523 2019-05-23 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Länsstyrelsen, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 Länsstyrelsen   her
2019/119 20190523 2019-05-23 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från barn- och utbildningsnämnden, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 Barn- och utbildningsnämnden   her
2019/119 20190523 2019-05-23 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från ***** ***** ***** ***** ***** detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 *****   her
2019/119 20190523 2019-05-23 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Borlänge Energi, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 Borlänge Energi   her
2019/119 20190523 2019-05-23 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från trygghet och hållbarhet, detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 Trygghet och hållbarhet   her
2019/119 20190523 2019-05-23 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från ***** ***** mfl, Kvarnsveden 3:196 och 3:197 *****   her
2019/699 20190523 2019-05-23 Handling med extern mottagare Återkallande av överklagan av Länsstyrelsens beslut om att upphäva Borlänge kommuns besluft om att anta detaljplan Matsknutsgårdarna 15:5 m.fl från Samhällsbyggnadsnämnden Borlänge kommun till regeringen Regeringskansliet   her
2019/964 20190523 2019-05-23 Handling med extern mottagare Mejl från Borlänge kommun till Skolinspektion med frågor rörande ansökan Skolinspektionen   her
2019/964 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Yttrande om AB Dormsjöskolans ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid AB Dormsjöskolan i Hedemora kommun läsåret 2020-202   her
2019/1182 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-15 barn- och utbildningsnämnden§ 56 Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt/ 2019/1182   her
2019/1184 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-15 barn- och utbildningsnämnden § 57 Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt/ 2019/1184   her
2019/333 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-15 barn- och utbildnngsnämnden § 52 Återrapportering riskreducerande åtgärder 2018   her
2019/297 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Rapport 2019-05-17 från Miljökontoret livsmedelsrapport förskola Planeten Miljökontoret   her
2019/297 20190523 2019-05-23 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-05-17 från Miljökontoret livsmedelsrapport Tunets förskola Miljökontoret   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-09 socialnämndens arbetsutskott § 150 Handbok för tillämpning av SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete   her
Ingen behörighet 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-16 socialnämnden § 59 Handbok för tillämpning av SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete   her
2019/563 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-19 socialnämnden § 58 Ekonomiuppföljning   her
2019/1130 20190523 2019-05-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-05-15 barn- och utbldningsnömnden § 51 Yttrande om detaljplan för fastigheterna 3:196 och 3:197 inom Kvarnsveden i Borlänge kommun/ 2019/1130   her
Ingen behörighet 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Information till Borlänge kommun från Trafikverket om förberedande åtgärder och undersökningar för projekt E16Väg 70 Borlänge-Djurås mötesfri väg Trafikverket   her
2019/1123 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Begäran om komplettering av anmälan enligt lex Sarah om allvarligt missförhållande inom funktionshinderomsorgen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 8.1.2-19908/2019 Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/877 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Beslut om avslutat ärende i anmälan enligt lex Sarah från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 8.1.2-12937/2019 Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/913 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Förslag till reviderad överenskommelse - samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019 Region Dalarna   her
2019/1123 20190522 2019-05-22 Handling med extern mottagare Anmälan enligt lex Sarah om allvarligt missförhållande inom funktionshinderomsorgen till Inspektionen för vård och omsorg Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/119 20190522 2019-05-22 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från ***** ***** ***** ***** ***** ***** detaljplan för Kvarnsveden 3:196 och 3:197 *****   her
2019/1363 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Revisionsrapport utförd av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer för år 2018 gällande bokslut och granskning av kommunens nämnder KPMG   her
2019/1364 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Revisionsrapport utförd av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer för år 2018 gällande granskning av styrning och orsaker till övertidsarbete, steg 1 av 2 KPMG   her
2019/1365 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Revisionsrapport utförd av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer för år 2018 gällande korruptionsförebyggande arbete inom kommunens verksamheter KPMG   her
2019/1366 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Revisionsrapport utförd av KPMG på uppdrag av kommunens revisorer för år 2018 gällande korruptionsförebyggande arbete inom utvalda kommunala bolag KPMG   her
2019/287 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Öppettider för stora ishallen under säsongen 2019/2020 till 26/4. *****   her
2019/426 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Protokoll 2019-03-22 från Gysam protokoll styrgruppen Gysam   her
2019/306 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. (2019-03-21) | Viktig information från SKL, cirkulär 19:14 Sveriges Kommuner och Landsting   her
2019/306 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen | Viktig information från SKL, cirkulär 19:16 Sveriges Kommuner och Landsting   her
2019/360 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Från Samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen betänkande Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se   her
2019/360 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen svar på medborgarförslag om att bygga variant av Turning Torso samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se   her
2019/360 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att kommunen sätter upp mindre skyltar på byggnader i Borlänge centrum samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se   her
2019/306 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Cirkulär 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning | Viktig information från SKL och Sobona Sveriges Kommuner och Landsting   her
2019/360 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden om Regions Dalarnas förslag till ny stråktrafik i Dalarnas län (linje 101, 102, 131 och 132), Borlänge kommun samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se   her
2019/360 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Beslut 2019-03-26 från kultur- och fritidsnämnden § 30 Svar på medborgarförslag angående möjligheten att lämna in gamla böcker och filmer till Borlänge bibliotek Kultur och fritidsnämnden   her
2019/17 20190522 2019-05-22 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare för Maskinistgatan under perioden 190527-190627 NCC Sverige AB   her
2019/16 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Karlstad under perioden 190523-190820 Trafikverket   her
2019/16 20190522 2019-05-22 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung och bred transport för sträckan Borlänge-Lekeberg under perioden 190522-191117 Trafikverket   her
Version5.2.2.1