eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2015/37358 20171213 2017-12-13 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Mötesanteckningar 2017-12-08 Styrgrupp länsövergripande projekt digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)   her
2017/40 20171213 2017-12-13 Inkommande handling Cirkulär 17:65 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Sveriges kommuner och Landsting   her
2017/40 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Cirkulär 17:41 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta, Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 Sveriges Kommuner och Landsting   her
2017/58 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Revisionsrapport från revisorerna i Ludvika kommun gällande verksamheten inom Gemensamma Nämnden för Upphandling (GNU) Gemensamma nämnden för upphandling   her
2017/127 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Inbjudan till lunch gällande Läxhjälpens eventuella etablering i Borlänge/Falun *****   her
2017/127 20171212 2017-12-12 Handling med extern mottagare Svar från kommunstyrelsens ordförande gällande inbjudan från Läxhjälpens eventuella etablering i Borlänge/Falun *****   her
2017/528 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Beslut 2017-11-21 från kommunfullmäktige § 229 Fastställande av skattesats Borlänge kommun Kommunstyrelsen   her
2015/37811 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Beslut 2017-11-21 från kommunfullmäktige § 251 Avsägelse uppdrag som ersättare samt val av ny ersättare i omsorgsnämnden Kommunstyrelsen   her
2014/1249 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Alliansens förslag budgetramar 2018-2021 Moderaterna   her
2017/16 20171212 2017-12-12 Handling med extern mottagare Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtels - Demonstration för Jerusalem Polismyndigheten   her
Ingen behörighet 20171212 2017-12-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-12-12 kommunfullmäktige § 258 Fastighetsförsäljningar från koncernen   her
2017/3325 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Missiv till vårdhygienavtal 2018 Landstinget Dalarna   her
2017/3325 20171212 2017-12-12 Inkommande handling Vårdhygienavtal mellan Borlänge kommun och Landstinget Dalarna 2018 Landstinget Dalarna   her
2017/3321 20171211 2017-12-11 Handling med extern mottagare Lokala trafikföreskrifter om parkering på angöringsslinga Rommevägen Borlänge Energi - Trafik   her
2017/3322 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Remiss 2017-11-30 från finansdepartementet Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Fi2017/04481/SFÖ Finansdepartementet   her
Ingen behörighet 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Offertindikation inbyggnad utescen Folket park Jerk Tigerstrand   her
2017/3047 20171211 2017-12-11 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Svar på enkät, digitalisering av valadministration   her
2017/1236 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Påminnelse från Inera att avtal för tjänsten Svevac ska tecknas Inera   her
2017/1992 20171211 2017-12-11 Inkommande handling CTH-byggnaden Borlänge kommun *****   her
2017/2051 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Beslut 2017-11-07 från kommunstyrelsen § 213 Svar på revisionsrapport Åtgärder med anledning av ej verkställda beslut Kommunstyrelsen   her
2017/2425 20171211 2017-12-11 Handling med extern mottagare Borlänge kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Åmbergsgatan Borlänge Energi - Trafik   her
2017/16 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Demonstration för Jerusalem Polismyndigheten   her
2017/23 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Beslut om bred transport för sträckan Åseda - Borlänge - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/23 20171211 2017-12-11 Handling med extern mottagare Beslut om bred transport inom Borlänge kommun - Transportdispenser Mevas Alltjänst   her
2017/471 20171211 2017-12-11 Handling med extern mottagare Samarbetsavtal om marknadsföring mellan Borlänge kommun, Falu kommun och Falun Borlänge Skidklubb Falu kommun   her
2017/593 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Ansökan om medel till Bergslagsakademin 2018 Intresseföreningen Bergslaget   her
2017/58 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Beslut 2017-11-27 från Gemensam nämnd för upphandling § 21 Upphandlingsplan 2018 Gemensam nämnd för upphandling   her
2017/30 20171211 2017-12-11 Inkommande handling Ansökan om årskort för dygnsparkering - Vasagatan *****   her
2017/23 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Beslut om bred transport för sträckan Mjölby - Borlänge - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/23 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande bred transport för sträckan Svenstorp - Borlänge - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/58 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2017-11-27 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan   her
2017/6 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Inkommen skrivelse "Trivselärende" *****   her
2017/6 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Frågor till kommunen och svar från kommunen *****   her
2017/3314 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Motion från Agneta Nyvall (M) om gemensamt valtorg 2018 i Borlänge Moderaterna   her
2017/3315 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Motion från Agneta Nyvall (M) om trafiksituationen Islingby industriområde Moderaterna   her
Ingen behörighet 20171208 2017-12-08 Inkommande handling Ansökan om hyressubvention för idrottslokal *****   her
2017/3294 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Rapport från livsmedelskontroll 2017-11-20 Gyllebo Miljökontoret   her
2017/3296 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för riskklassbesök Gyllebo Miljökontoret   her
2017/3310 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Finsam, Förstudie ROSAB- Rehabilitering i offentlig sektor Aktiebolag Finsam Falun   her
2017/3310 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Framställan om delägarskap och finansiering av pilotprojekt gällande ROSAB; rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag Finsa Falun   her
2017/3313 20171207 2017-12-07 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avstängning av elev i grundskolan Domnarvets skola ***** ***** *****   her
2017/1676 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Beslut 2017-10-20 från miljökontoret om avgift för extra kontroll vid livsmedelsanläggning Erikslundsgymnasiet Miljökontoret   her
2014/854 20171207 2017-12-07 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Miljönämnden, detaljplan Vasaparken Miljönämnden   her
2016/2760 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Beslut 2017-12-01 Länsstyrelsen Dalarnas Län Ändring av valkretsar i Borlänge kommun Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2017/173 20171207 2017-12-07 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-30 om att få fullgöra skolgången i Borlänge kommun ***** *****   her
2017/173 20171207 2017-12-07 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-10-30 om att få fullgöra skolgången i Borlänge kommun ***** *****   her
2017/23 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Beslut om tung och bred transport för sträckan Arvika - Borlänge - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/23 20171207 2017-12-07 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tung och bred transport gällande sträckan Åseda - Borlänge - Transportdispens Trafikverket   her
2017/23 20171207 2017-12-07 Handling med extern mottagare Beslut om tung och bred transport gällande sträckan Åseda - Borlänge - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/24 20171207 2017-12-07 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Båtstavägen/Jägarvägen för perioden 171207-171212 AB Borlänge Energi   her
2017/591 20171207 2017-12-07 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-11-28 om interkommunal placering i förskola och pedagogisk omsorg ***** *****   her
Ingen behörighet 20171206 2017-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2017-11-30 miljönämnden §§ 128-136   her
2015/37358 20171206 2017-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Svar på förfrågan avseende värdskap för ett länsgemensamt e-arkiv   her
2015/37616 20171206 2017-12-06 Inkommande handling Missiv till kommunen från Migrationsverket gällande delutbetalning av ansökningar om statlig ersättning för asylsökande Migrationsverket   her
2014/1412 20171206 2017-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Antagna riktlinjer för upplåtelse av kommunägd mark   her
2014/1249 20171206 2017-12-06 Inkommande handling Sverigedemokraternas driftsbudget 2018-2021, reviderad november 2017 Sverigedemokraterna   her
2017/2 20171206 2017-12-06 Inkommande handling Fråga från privatperson om hur kommunen kan få fler ungdomar att rösta i kommunalval *****   her
2017/16 20171206 2017-12-06 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Fyrverkeri Bahnhof Polismyndigheten   her
Ingen behörighet 20171206 2017-12-06 Inkommande handling Beslut ordförandeberedning 2017-12-04. Motion från (L) om att driva fritidsgården Tjängan i kommunal regi *****   her
Ingen behörighet 20171206 2017-12-06 Inkommande handling Beslut ordförandeberedning 2017-12-04 . Motion från (M) om att skapa enhetliga regler för kommunens föreningar som når högt i seriespel *****   her
2017/3292 20171206 2017-12-06 Inkommande handling Överenskommelse mellan Bygg och kartkontoret och Servicecenter Bygg och Kartkontoret   her
2017/3154 20171205 2017-12-05 Handling med extern mottagare Yttrande Trafikverket - Sänkt hastighet på Tjärna vägen/Rv70/E16, Borlänge kommun Trafikverket   her
2017/3154 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Yttrande Polismyndigheten - Sänkt hastighet på Tjärna vägen/Rv70/E16, Borlänge kommun Polismyndigheten   her
2017/3253 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Medborgarförslag om att Dalatrafik samordnar busstrafik som underlättar för byten *****   her
2017/3253 20171205 2017-12-05 Handling med extern mottagare Bekräftelse på inlämnat medborgarförslag om att Dalatrafik samordnar busstrafik som underlättar för byten *****   her
2017/3254 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Rapport 2017-11-21 Miljökontoret från livsmedelskontroll av Hessegården avdelningskök Miljökontoret   her
2017/3256 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Rapport 2017-11-16 Miljökontoret från livsmedelskontroll av Tunagården avdelningskök Miljökontoret   her
2017/1392 20171205 2017-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2017-11-28 Protokoll sociala sektorn verksamhetssamverkan funktionshinderomsorgen   her
2017/1867 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Beslut 2017-11-22 från omsorgsnämnden § 110 Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2017 Omsorgsnämnden   her
2017/2288 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Brev från Läkemedelsverket om avslut gällande rapport om olycka/tillbud med medicinskteknisk produkt, diarienummer 6.6.2-2017-61953 Läkemedelsverket   her
2017/16 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Trottoarpratare Jin Thai Polismyndigheten   her
2017/2 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Fråga från Borlängebo hur kommunen arbetar med behovet av bostäder. *****   her
2017/2 20171205 2017-12-05 Handling med extern mottagare Svar på fråga om hur man kan få fler ungdomar att rösta i kommunalval *****   her
2017/18 20171205 2017-12-05 Handling med extern mottagare Tidbegränsad lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Villagatan för perioden 171205-171206 Borlänge Energi - VA   her
2014/857 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Meddelande om avgången ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i barn- och bildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden Länsstyrelsen Dalarna   her
2017/127 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Inbjudan till avtackning av Kommunstyrelsens ordförande i Hedemora Ulf Hansson (S) Hedemora kommun   her
2017/23 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Uppsala - Transportdispenser Tungdragarna i Sverige AB   her
2017/23 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Beslut om tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Uppsala - Transportdispenser Trafikverket   her
2017/40 20171205 2017-12-05 Inkommande handling Cirkulär 17:57 från Sveriges Kommuner och Landsting, En ny kommunallag Sveriges Kommuner och Landsting   her
2017/24 20171204 2017-12-04 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Plogstigen för perioden 171206-171231 NCC Sverige AB   her
2017/59 20171204 2017-12-04 Inkommande handling Beslut 2017-11-27 från Kommunfullmäktige Leksands kommun § 99 Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna Leksands kommun   her
2017/127 20171204 2017-12-04 Inkommande handling Uppmaning till kommunstyrelsen att nominera den föreningsvänligaste kommunen, från Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar   her
2017/173 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-11-16 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-11-30 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** ***** *****   her
2017/173 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-11-17 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/173 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-11-23 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** ***** *****   her
2017/173 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-11-23 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** ***** *****   her
2017/173 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2017-11-23 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap § 30 ***** *****   her
2017/453 20171204 2017-12-04 Inkommande handling Livsmedelskontroll 2017-11-30 Hällsjököket Miljökontoret   her
2017/453 20171204 2017-12-04 Inkommande handling Livsmedelskontroll 2017-11-29 Kungsljuset Miljökontoret   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-27 till huvudman om kränkande behandling, Kvarnsvedens skola ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-21 till huvudman om kränkande behandling, Domnarvets skola ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-17 till huvudman om kränkande behandling, Domnarvets skola ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-22 till huvudman om kränkande behandling, Skräddarbacksskolan ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-27 till huvudman om kränkande behandling, Skräddarbacksskolan ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-23 till huvudman om kränkande behandling, Kvarnsvedens skola ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-23 till huvudman om kränkande behandling, Kvarnsvedens skola ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-20 till huvudman om kränkande behandling, Domnarvets skola ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-10 till huvudman om kränkande behandling, Domnarvets skola ***** *****   her
2017/209 20171204 2017-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2017-11-20 till huvudman om kränkande behandling, Domnarvets skola ***** *****   her
Version5.2.01