eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/1016 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Protokoll 2020-02-24 från styrelsesammanträde Borlänge Energi §§ 5-9 AB Borlänge Energi   her
2019/2245 20200228 2020-02-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anbud och förfrågningsunderlag   her
2020/19 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Från Världsnaturfonden, WWF utmaning till kommunerna Earth Hour Världsnaturfonden   her
2020/27 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon i Amsberg Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon från Ovanbro Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Fordonsflytt: Protokoll gällande flytt av fordon från Amsberg Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon på Ovanbro Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon : Lustbergsvägen Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon i Amsberg Borlänge Energi Trafik   her
2020/27 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon i Amsberg Borlänge Energi Trafik   her
2020/28 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Ansökan från näringsidkare - Dispens från lokala trafikföreskrifter GVO i Dalarna AB   her
2020/136 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inbjudan till säkerhetsskyddsutbildning för kommuner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2020/136 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Inbjudan till kurs, Skattedag för kommuner och regioner Skatteverket   her
2020/136 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Reklam till brandskyddsansvarig, produkt och film Ecofireprotection Försäljning AB   her
2020/154 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Yttrande till Lantmäteriet från Borlänge kommun gällande avstyckning från ***** ***** Lantmäteriet   her
2020/270 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Orderbekräftelse på anskaffning av uppdatering av mätinstrument till bygg- och kartkontoret från Trimtec Trimtec   her
2020/289 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Remiss från Region Dalarna om förslag till avtal om regional kollektivtrafik Kommunstyrelsen   her
2020/483 20200228 2020-02-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav E-post från ordförande i samhällsbyggnadsnämnden till vice ordförande om deltagande i konferens om barnens plats i framtida städer   her
2020/484 20200228 2020-02-28 Handling med extern mottagare Enkätsvar från Borlänge kommun till SKR gällande insamling av uppgifter till öppna jämförelser inom detaljplaneområdet SKR   her
2020/485 20200228 2020-02-28 Inkommande handling Ny vägledning från Naturvårdsverket, reklamskyltar i landskapet Naturvårdsverket   her
2020/470 20200227 2020-02-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Socialnämndens protokoll 2019-01-31   her
2020/470 20200227 2020-02-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Socialnämndens protokoll 2019-01-03   her
2020/470 20200227 2020-02-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Socialnämndens protokoll 2019-02-21   her
2020/470 20200227 2020-02-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Socialnämndens protokoll 2019-04-18   her
2020/470 20200227 2020-02-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Socialnämnden protokoll 2019-03-28   her
2020/472 20200227 2020-02-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-02-03 Borlänge kommuns förvaltnings AB §§ 1-21   her
2020/158 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Beslut och tjänsteskrivelse från Omsorgsnämnden, svar på motion om äldrestöd till personer i ofrivillig isolering omsorgsnamnden@borlange.se   her
2020/158 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Expediering av beslut från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-21 § 18 Slutrapport Samling för jobb med tillhörande handlingar gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se   her
2020/31 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Storuman under perioden 200302-200331 Trafikverket   her
2020/23 20200227 2020-02-27 Handling med extern mottagare Avdelningskök där omsorgsnämnden ansvarar för eventuell kompletterande tillagning och servering Miljökontoret   her
2020/70 20200227 2020-02-27 Handling med extern mottagare Svar från kommunalråd till medarbetare på Jianghan Universitet Jianghan Universitet   her
2020/70 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Information till kommunstyrelsens ordförande från Region Dalarna om Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna   her
2020/136 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Inbjudan från Uppsala kvinnojour till nationell konferens: Digital kvinnofrid. IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta Uppsala kvinnojour   her
2019/300 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Från Gemensam nämnd för upphandling, Redovisning av delegationsbeslut 2020 Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/300 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Från Gemensam nämnd för upphandling - Nämndplan 2020-2022 Gemensam nämnd för upphandling   her
2018/2064 20200227 2020-02-27 Inkommande handling Remissvar angående friluftsprogram från Miljönämnden Miljönämnden   her
2018/1992 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16 Avskrivningar av kundfordringar   her
2019/33 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-12 omsorgsnämndens arbetsutskott § 11 Bokslut och verksamhetsberättelse år 2019   her
2019/33 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-19 Omsorgsnämnden § 13 Årsbokslut och verksamhetsberättelse år 2019   her
2019/82 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 13 Valärende   her
2019/148 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 15 Verksamhetsberättelse med bokslut 2019 – uppföljning av nämndplan   her
2019/300 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Från Gemensam nämnd för upphandling, Budget 2021 Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/300 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Från Gemensam nämnd för upphandling, Arkiv och dokumenthanteringsplan Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/300 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Rapport från Upphandlingscenters chef 2020 Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/300 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Från Gemensam nämnd för upphandling, Uppföljning av plan för intern kontroll 2019 Gemensam nämnd för upphandling   her
2019/300 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Från Gemensam nämnd för upphandling, Plan för intern kontroll 2020 Gemensam nämnd för upphandling   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 23 Miljöplan - lägesrapport   her
2019/804 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott §19 Beslut om delprogram i handlingsprogram enligt lagen för skydd mot olyckor   her
2019/958 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18 Prislista för myndighetsutövning för år 2020 inom Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/1132 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 12 Uppföljning av åtgärder utifrån beslutad intern kontroll, årsbokslut 2019   her
2019/1132 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-19 Omsorgsnämnden § 14 Uppföljning av åtgärder utifrån beslutad intern kontroll, årsbokslut 2019   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från trygghet och hållbarhet/hållbar utveckling, detaljplan för Mimer 1 mfl Trygghet och hållbarhet/hållbar utveckling   her
2019/1976 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-19 Omsorgsnämnden § 16 Svar på motion från (SD) om införandet av äldrestöd, äldresällskap för personer som lever i ofrivillig isolering och ensamhet i Borlänge kommun   her
2019/1976 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 14 Svar på motion om införandet av äldrestöd för personer som lever i ofrivillig isolering och ensamhet i Borlänge kommun   her
2019/2035 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslutade taxor och avgifter för omsorgsnämndens verksamheter   her
2019/2035 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Beslut 2020-02-11 från kommunfullmäktige § 4 Reviderade taxor och avgifter inom omsorgsnämndens verksamheter Kommunstyrelsen   her
2020/128 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 15 Svar på remiss om friluftsprogram för Borlänge kommun   her
2020/128 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-19 Omsorgsnämnden § 17 Svar på remiss om friluftsprogram för Borlänge kommun   her
2020/99 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 11-17   her
2020/88 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 18 Yttrande avseende friluftsprogram för Borlänge kommun   her
2020/98 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-19 Omsorgsnämnden § 18 Godkännande av ansökan om statsbidrag för verksamheten personliga ombud   her
2020/98 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 16 Godkännande av ansökan om statsbidrag för verksamheten personliga ombud år 2020   her
2020/100 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-02-19 omsorgsnämnden §§ 13-22   her
2020/73 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24   her
2020/74 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 14 Lägesrapport   her
2020/82 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 24 Föreläsning med Anders Janols   her
2020/31 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung och bred transport för sträckan Borlänge - Stockholm under perioden 200225-200325 Trafikverket   her
2020/32 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Holländargatan för perioden 200225-200625 Eltel Networks   her
2020/32 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Generell Trafikanordningsplan till näringsidkare gällande arbeten på Borlänge kommuns vägnät NCC Industry AB   her
2019/2472 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-12 omsorgsnämndens arbetsutskott § 13 Svar på medborgarförslag om GPS inom omsorgen   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17 Måltidspolicy för Borlänge kommun   her
2019/2577 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Bekräftelse från Inspektionen för vård och omsorg om mottagna handlingar gällande Dnr 3.1.2-02189/2020-2 Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/2606 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 21 Yttrande gällande samrådshandlingar för VA-plan för Borlänge kommun   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Bekräftelse från Inspektionen för vård och omsorg om inkommet ärende 3.1.2-02191/2020-2 Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/2770 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Bekräftelse från Inspektionen för vård och omsorggällande mottagna handlingar 3.1.2-02190/2020-2 Inspektionen för vård och omsorg   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21 Revidering av riktlinjer för flaggning inom Borlänge kommun   her
2020/159 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13 Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen samt ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Mailväxling mellan en arbetsgivare och skolchef om öppettider på förskolor i Borlänge kommun katla stenfors   her
2020/152 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15 Aktieköp för Borlänge Energi i Dala Vind AB   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14 Bokslut för kommunstyrelsen 2019   her
2020/190 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 19 Redovisning av delegationsbeslut   her
2020/192 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 20 Rapporter och delgivningar   her
2020/224 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20 Revidering av beslut om automatiska arvoden inom överförmyndare i samverkan   her
2020/280 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Delegationsbeslut - Reglering av parkering på Gunnesgatan Borlänge Energi - Trafik   her
2020/280 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Borlänge kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Gunnesgatan Borlänge Energi - Trafik   her
2020/315 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 22 Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030, remissvar   her
2020/314 20200226 2020-02-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 12 Miljöpris 2020   her
2020/444 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Remiss från Spelinspektionen avseende ansökan om licens till spel på värdeautomater Spelinspektionen   her
2020/445 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Remiss från Miljödepartementet, Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3 Miljödepartementet   her
2020/446 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Klagomål från Inspektionen för vård och omsorg gällande felaktiga uppgifter i ett ungdomsärende Dnr 3.4.2-45331/2019-4 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/450 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Återrapportering av 2019 års statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Socialstyrelsen   her
2020/451 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Återrapportering till Socialstyrelsen av 2019års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa Socialstyrelsen   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Enkät från tidningen VIsion, antal anställda samt medellön 2019 Tidningen Vision   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Enkät från tidningen kommunalarbetaren antal tillsvidareanställda samt medellön 2019 Kommunalarbetaren   her
Ingen behörighet 20200226 2020-02-26 Handling med extern mottagare Enkät från Sweco gällande diskrimineringslagen Sweca   her
2020/457 20200226 2020-02-26 Inkommande handling Slutredovisning från Verdandi gällande Steget framåt våren/hösten 2019 Verdandi   her
2020/442 20200225 2020-02-25 Inkommande handling Kallelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till kontroll av skyddsrum nr 171772-5 Gymnasium 1.pdf Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2020/442 20200225 2020-02-25 Inkommande handling Kallelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till kontroll av skyddsrum nr 171770-4 Gymnasium 1.pdf Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2020/442 20200225 2020-02-25 Inkommande handling Kallelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till kontroll av skyddsrum nr 171769-9 Gymnasium 1.pdf Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2020/442 20200225 2020-02-25 Inkommande handling Kallelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till kontroll av skyddsrum nr 171768-3 Gymnasium 1.pdf Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
Version5.2.2.1