eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2014/857 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Avsägelse uppdrag som styrelseledamot och ordförande i AB Stora Tunabyggen samt dotterbolag Olle Rigborn   her
2016/2300 20180223 2018-02-23 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt, detaljplan Matsknutsgårdarna 15:5 mfl Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2018/446 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) Partille kommun   her
2018/373 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lokalvårdsavtal gymnasiet 2018 Soltorgsgymnasiet   her
2018/373 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lokalvårdsavtal gymnasiet 2018 Ljungbergsgymnasiet inkl. flygeln   her
2018/373 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lokalvårdsavtal gymnasiet 2018 Hushagsgymnasiet   her
2018/373 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lokalvårdsavtal gymnasiet 2018 Hagagymnasiet   her
2018/373 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lokalvårdsavtal gymnasiet 2018 Erikslundsgymnasiet   her
2018/373 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lokalvårdsavtal gymnasiet 2018 Kråktorp   her
2018/373 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lokalvårdsavtal gymnasiet 2018 Ingenjörsvillan   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-15 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-15 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-19 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-19 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-19 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-16 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-19 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-21 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-20 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-20 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-15 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-20 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-18 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/123 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-18 om beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/442 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-01-23 om förändring av studiegång, reducerat program Ljungbergsgymnasiet ***** *****   her
2018/442 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-05 om förändring av studiegång, reducerat program Ljungbergsgymnasiet ***** ***** *****   her
2018/442 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-09 om förändring av studiegång, reducerat program Ljungbergsgymnasiet ***** *****   her
2018/442 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-05 om förändring av studiegång, reducerat program Ljungbergsgymnasiet ***** ***** *****   her
2018/444 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut om avskrivning av ärendet anmälan om skolsituationen för en elev vid Hushagsgymnasiet dnr 41-2018:1603   her
2018/424 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Rapport 2018-02-20 från miljökontoret livsmedelskontroll Mellangården familjedaghem Miljökontoret   her
2018/121 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Rapport 2018-02-20 Miljökontoret livsmedelskontroll Idkerbergets skolbespisning Miljökontoret   her
2018/121 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Rapport 2018-02-20 Miljökontoret livsmedelskontroll Tunets förskola Miljökontoret   her
2017/3032 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Beslut omsorgsnämnden 2018-01-24 Ändring i hanteringen av föreningsbidrag omsorgsnamnden@borlange.se   her
2018/436 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Beslut från Länsstyrelsen gällande återbetalning av ej förbrukade §37a medel för flyktingguider Länsstyrelsen i Jönköping   her
2018/20 20180223 2018-02-23 Handling med extern mottagare Beslut - Dispens från lokala trafikföreskrifter Keolis Sverige AB   her
2018/16 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Trottoarpratare Apotek Hjärtat Polismyndigheten   her
2018/16 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Trottoarpratare Frisörerna Anne & Co Polismyndigheten   her
2018/167 20180223 2018-02-23 Handling med extern mottagare Omsorgsnämndens yttrande med anledning av ej verkställt beslut dagverksamhet 4 kap. 1 § SoL, till Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 8.8.1-25172 Inspektionen för vård och omsorg   her
2018/168 20180223 2018-02-23 Handling med extern mottagare Omsorgsnämndens yttrande med anledning av ej verkställt beslut dagverksamhet 4 kap. 1 § SoL, till Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 8.8.1-25164/2017 Inspektionen för vård och omsorg   her
2018/164 20180223 2018-02-23 Handling med extern mottagare Omsorgsnämndens yttrande med anledning av ej verkställt beslut dagverksamhet 4 kap. 1 § SoL, till Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 8.8.1-25274 Inspektionen för vård och omsorg   her
2018/200 20180223 2018-02-23 Handling med extern mottagare Omsorgsnämndens yttrande med anledning av ej verkställt beslut dagverksamhet 4 kap. 1 § SoL, till Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 8.8.1-25286 Inspektionen för vård och omsorg   her
2018/125 20180223 2018-02-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Ändring av fastställda bidragsramar för maxtaxa 2018   her
2018/450 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Remiss från Socialdepartementet gällande SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård Socialdepartementet   her
2018/450 20180223 2018-02-23 Inkommande handling Beslut från kommunstyrelsens ordförande angående remiss gällande SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård Kommunstyrelsen   her
2018/425 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Läsårstider grundskolan Borlänge kommun 2018/2019   her
2018/16 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Trottoarpratare Apotek Hjärta Polismyndigheten   her
2018/22 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Begäran om remissvar angående ansökan om tidbegränsat bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten SPÄNNAREN 13 Bygg - och kartkontoret   her
2018/16 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Materialupplag Nygårdsvägen Polismyndigheten   her
2018/20 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Ansökan - Dispens från lokala trafikföreskrifter Keolis   her
2018/433 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Beslut om statsbidrag från Delegationen unga till arbete gällande anslutning till systemverktyg för uppföljning Delegationen unga och nyanlända till arbete   her
2018/293 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Bilda Mitts verksamhetsplan med följebrev Bilda mitt   her
2018/3 20180222 2018-02-22 Handling med extern mottagare Svar på frågor till Dala demokraten angående eu-migranter Dalademokraten   her
2017/1215 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsberättelse 2017   her
2018/424 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Rapport från livsmedelskontroll Trollsländan Marschgatan 19a   her
2018/428 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-01-26 till huvudman om kränkande behandling Introduktionsprogrammen ***** ***** *****   her
2018/428 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-01-26 till huvudman om kränkande behandling Introduktionsprogrammen ***** *****   her
2018/429 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-02-16 till huvudman om kränkande behandling Paradisgårdens förskola ***** ***** ***** *****   her
2018/429 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-02-05 till huvudman om kränkande behandling Trollskogen 1 ***** *****   her
2018/430 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Borlänge kommun och Adventum specialpedagogik AB för skolplacering för elev ***** *****   her
2018/123 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Ansökan 2018-02-19 om att fullgöra skolgången i Borlänge kommun ***** *****   her
2018/123 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Ansökan 2018-02-19 om att fullgöra skolgången i Borlänge kommun ***** *****   her
2018/166 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-02-19 till huvudman om kränkande behandling Solängsskolan ***** *****   her
2018/166 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-02-09 till huvudman om kränkande behandling Nygårdsskolan ***** *****   her
2018/166 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-02-09 till huvudman om kränkande behandling Kvarnsvedens skola ***** *****   her
2017/3239 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-14 Omsorgsnämnden § 14 Svar på motion om närsjukvårdsteam i Borlänge kommun   her
2017/3239 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-07 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 14 Svar på motion om närsjukvårdsteam   her
2018/51 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-02-14 Omsorgsnämnden §§13-20   her
2015/37811 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-14 Omsorgsnämnden § 17 Val av ny ledamot till omsorgsnämndens arbetsutskott   her
2017/585 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-07 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 7 Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2017   her
2017/333 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut om att inte lämna ut handling   her
2018/427 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Avtal mellan Borlänge kommun och Inera AB angående Svevac Inera AB   her
2018/426 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Läsårstider gymnasieskolan Borlänge kommun 2018/2019   her
2017/2241 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med Service Center gällande dödsboanmälan   her
2017/2241 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med Service Center gällande ekonomiskt bistånd   her
2017/2241 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med Service Center gällande skuld- och budgetrådgivning   her
2017/2241 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med Service center och barn- och ungdomsenheten   her
2017/257 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med Service Center gällande Ta till vara   her
2017/257 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med Service Center angående Vägledningscentrum   her
2017/257 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med Service Center angående mottagningsenheten   her
2017/257 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftsbiträdesavtal med service center angående nystartsjobb   her
2017/1867 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Beslut 2018-02-14 från omsorgsnämnden § 16 Kvartalsredovisning ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017, omsorgsnämnden Omsorgsnämnden   her
2017/2810 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Beslut 2018-02-14 från omsorgsnämnden § 14 Svar på motion om närsjukvårdsteam Omsorgsnämnden   her
2016/2300 20180222 2018-02-22 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Länsstyrelsen, detaljplan Matsknutsgårdarna 15:5 mfl Länsstyrelsen   her
2018/173 20180222 2018-02-22 Inkommande handling Förslag nytt aktieägaravtal Falun Borlänge-regionen AB Falun Borlänge-regionen   her
2018/18 20180222 2018-02-22 Handling med extern mottagare Tidbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Grävlingstigen för perioden 180222-180223 Borlänge energi - VA   her
2018/120 20180222 2018-02-22 Handling med extern mottagare Arbetsmaterial - Borlänge Energi Borlänge Energi - Trafik   her
2018/431 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Överenskommelse om koncernövergripande arbete med dataskydd mellan Borlänge kommun och Borlänge Energi   her
2018/431 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Överenskommelse om koncernövergripande arbete med dataskydd mellan Borlänge kommun och Fastighets AB Hushagen   her
2018/432 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Överenskommelse om koncernövergripande arbete med informationssäkerhet mellan Borlänge kommun och Borlänge Energi   her
2018/249 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-14 Omsorgsnämnden § 15 Omsorgsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2017   her
2018/249 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-07 omsorgsnämndens arbetsutskott § 4 Omsorgsnämndens bokslut med verksamhetsberättelse   her
2018/227 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-14 § Omsorgsnämnden 13 Patientsäkerhetsberättelse 2017   her
2018/227 20180222 2018-02-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-02-07 omsorgsnämndens arbetsutskott § 6 Patientsäkerhetsberättelse 2017   her
2018/227 20180221 2018-02-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Omsorgsnämndens patientsäkerhetsberättelse 2017   her
2016/2300 20180221 2018-02-21 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från ***** ***** + namnlista, detaljplan Matsknutsgårdarna 15:5 mfl *****   her
2016/2300 20180221 2018-02-21 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från Lantmäteriet, detaljplan Matsknutsgårdarna 15:5 mfl Lantmäteriet   her
2018/406 20180221 2018-02-21 Inkommande handling Dalkarlsvägen Gustav Vasa 500 år *****   her
2018/407 20180221 2018-02-21 Inkommande handling Detaljplan för fastigheterna Solen 9 och 10 mfl vid Jaxtorget i Borlänge kommun, samråd Plan- och markkontoret   her
2018/407 20180221 2018-02-21 Handling med extern mottagare Delegationsbeslut 2018-02-19 yttrande över detaljplan för fastigheterna Solen 9 och 10 mfl vid Jaxtorget i Borlänge kommun, omsorgsnämndens ordförande Plan- och markkontoret   her
2018/49 20180221 2018-02-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Reviderat yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)   her
Version5.2.01