eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/271 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 kultur- och fritidsnämnden § 5 Information från kultur och fritidschef   her
2019/272 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 kultur- och fritidsnämnden § 3 Val av tre ledamöter och tre ersättare till konstkommittén under perioden 2019-01-01 -- 2019-12-31   her
2019/272 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 kultur- och fritidsnämnden § 2 Val av fem ledamöter och fem ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott   her
2019/276 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 kultur- och fritidsnämnden § 6 Delgivning. Arvodesreglemente.   her
2019/278 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 kultur- och fritidsnämnden § 7 Delgivning. Kultur- och fritidsnämnden- Reglemente   her
2019/274 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 kultur- och fritidsnämnden § 4 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning   her
2019/331 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan individ- och familjeomsorgen och Landa Familjevård AB gällande fördjupningsutbildning i Signs of Safety   her
2018/1630 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Avsägelse uppdrag som kommunrevisor Andreas Vestin   her
2018/121 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Beslut 2018-12-19 från Miljökontoret om att vidta åtgärder i livsmedelslokal, Borlänge Resursskola (Jakobsgårdsskolan) Miljökontoret   her
2018/121 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Rapport 2018-12-27 från Miljökontoret livsmedelskontroll Trollskogens förskola Miljökontoret   her
2018/121 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Rapport 2018-12-20 från Miljökontoret livsmedelskontroll Åkershem köket Miljökontoret   her
2018/121 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Rapport 2018-12-18 från Miljökontoret livsmedelskontroll Hagbacksgården Hemtjänsten Miljökontoret   her
2019/297 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Beslut 2019-01-10 från Miljökontoret om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för riskklassbesök Hagbacksgården hemtjänst Miljökontoret   her
2019/327 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Personuppgiftbiträdesavtal mellan vuxenutbildningen och Information och kompetens i Sverige AB   her
2019/327 20190122 2019-01-22 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan vuxenutbildningen och information och kompetens i Sverige AB gällande svenska för invandrare   her
2019/24 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Ansökan om vägvisning inom Borlänge kommun Fastighets AB Hushagen   her
2018/2402 20190122 2019-01-22 Inkommande handling Beslutsmeddelande gällande statsbidrag inom delegationen unga och nyanlända till arbete Delegationen unga och nyanlända till arbete   her
2019/11 20190121 2019-01-21 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Myrängsgatan under perioden 190121-190123 Borlänge Energi - VA   her
2019/16 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande gällande bred transport för sträckan Kapellskär - Borlänge Trafikverket   her
2019/16 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om bred transport för sträckan Kapellskär - Borlänge under perioden 190124-190222 Trafikverket   her
2019/16 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Transportdispenser - Ansökan om bred transport inom Borlänge kommun Maserfrakt AB   her
2019/17 20190121 2019-01-21 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Fagersta byväg för perioden 190121-190201 Borlänge Energi - Trafik   her
2019/297 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Registrering av livsmedelanläggning, Filurens förskola, Varpan 1, Furulundsgatan 3 Borlänge Miljökontoret   her
2018/1877 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Beslut 2019-01-16 från Länsstyrelsen Dalarnas Län gällande Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-20 § 223 revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2016/444 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Protokoll 2018-06-14, Protokoll 2018-10-05, Bergslagsbanan samt resultatrapport januari-september 2018 FalunBorlänge regionen   her
2018/2308 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Beslut 2018-01-14 från Länsstyrelsen Dalarnas Län förordnande som vigselförrättare i Borlänge och Falu kommuner Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2018/2 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från enskild förfrågan om intresse finns för obemannad närbutik i Borlänge Enskild   her
2018/34 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Cirkulär 18:59 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona Sveriges kommuner och landsting   her
2018/34 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Från Sveriges kommuner och landsting Inbjudan - SKA-seminarium KLASSA den 27 februari 2019 Sveriges kommuner och landsting   her
2018/34 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Från Sveriges kommuner och landsting Utbildningsdag för politiker och tjänstemän om socialtjänstens framtidsfrågor Sveriges kommuner och landsting   her
2018/34 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Inbjudan och program Trygghetsdagen 20190131 Sveriges Kommuner och Landsting   her
2018/2429 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Till kommundirektören från enskild gällande fastighet Barkargärdet 15:148 Enskild   her
2019/71 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Skrivelse till Finska förvaltningsområde Enskild   her
2019/307 20190121 2019-01-21 Inkommande handling Missiv angående beslut från Trafikverket Väghållningsmyndigheten om vägplan för ombyggnad av väg 50 genomfart till Ludvika Trafikverket   her
2019/64 20190121 2019-01-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-21 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2018/34 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Cirkulär 18:52 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona [2018SC159760] Sveriges Kommuner och Landsting   her
2018/1013 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Beslut 2018-11-26 från Mora Kommunfullmäktige § 134 Val av ledamot och ersättare Språktolknämnden i Dalarna 2019-2022 Mora Kommunfullmäktige   her
2018/1013 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Dom 2018-12-05 från Nacka Tingsrätt gällande tillstånd till vattenuttag ur Dalälven Nacka Tingsrätt   her
2017/57 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Gemensamma nämnden ATL:s kallelse till sammanträde 2018-12-12 Gemensam nämnd för Alkohol Tobak och Läkemedel   her
2018/1 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Fråga från enskild gällande konstgräsplanen vid Gylle skola Enskild   her
2018/1 20190118 2019-01-18 Handling med extern mottagare Svar på frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande av Domnarvets Pensionärers Riksorganisation PRO PRO Domnarvet   her
2018/1 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Fråga till kommundirektören från Stora Tuna Orienteringsklubb angående in och uthyrning av lokaler Stora Tuna Orienteringsklubb   her
2018/1 20190118 2019-01-18 Handling med extern mottagare Svar från kommundirektör till Stora Tuna Orienteringsklubb gällande In- och uthyrning av lokaler Stora Tuna Orienteringsklubb   her
2018/1 20190118 2019-01-18 Handling med extern mottagare Brev till enskild från kommunstyrelsens ordförande gällande skötsel av samfälligheters gator och grönområden Enskild   her
2018/1 20190118 2019-01-18 Handling med extern mottagare Svar till enskild från kommunstyrelsens ordförande gällande konstgräsplanen vid Gylle skola Enskild   her
2018/1 20190118 2019-01-18 Handling med extern mottagare Svar till enskild från kommunstyrelsens ordförande gällande miljön vid Gylle skola Enskild   her
2019/13 20190118 2019-01-18 Handling med extern mottagare Dispens - Beslut om väghållningsfordon inom Borlänge kommuns väghållningsområde Byggpartner   her
2019/13 20190118 2019-01-18 Handling med extern mottagare Dispens - Beslut om väghållningsfordon inom Borlänge kommuns väghållningsområde Byggpartner   her
2017/3047 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev till kommunerna 2018.21V Valmyndigheten   her
2018/117 20190118 2019-01-18 Inkommande handling Yttrande avseende 2018-11-29 från Valmyndigheten dnr 405-2018 och 851-2018 Valmyndiheten   her
2018/1999 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Nämndplan för kommunstyrelsen 2019   her
2018/2396 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Rapport Granskning av nämndernas interna kontroller 2018   her
2018/1921 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Riskinventering hos samhällsbyggnadssektorn och verksamhetsstöd, inför Intern kontroll 2019 - Kommunstyrelsen som facknämnd   her
2018/1921 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Riskinventering hos verksamhetsstöd inför Intern kontroll 2019 - Kommunstyrelsen som facknämnd   her
2018/777 20190117 2019-01-17 Inkommande handling Beslut 2018-11-15 från Kommunfullmäktige i Säter § 20 Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019-2022 Säters kommun   her
2019/260 20190117 2019-01-17 Inkommande handling Fråga till kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) från Jonas Hillerström (KD) om dubbelturerna i omsorgen Jonas Hillerström   her
2019/236 20190117 2019-01-17 Inkommande handling Hyreskontrakt mellan Folkets hus ekonomiska förening och Hotel Galaxen AB Folkets hus ekonomiska förening   her
2018/1 20190117 2019-01-17 Handling med extern mottagare Till enskild från kommunstyrelsens ordförande svar på frågor om profilprogram på Forsaklackskolan Enskild   her
2018/1855 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Revidering av bilaga 2, Arvodesreglemente för förtroendevalda   her
2018/1155 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Utredning angående inrättande av visslarsystem   her
2018/1009 20190117 2019-01-17 Inkommande handling Beslut 2019-01-16 från Inspektionen för vård och omsorg IVO gällande verksamhetstillsyn på Kungsljusets boende Dnr 8.5-17504/2018 Inspektionen för vård och omsorg   her
2019/9 20190117 2019-01-17 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Demonstration Polismyndigheten   her
2017/3312 20190117 2019-01-17 Handling med extern mottagare Redovisning av statsbidrag för verksamheten Personlig ombud år 2018 till Länsstyrelsen Dalarnas län Länsstyrelsen Dalarnas län   her
2019/261 20190117 2019-01-17 Inkommande handling Personuppgiftsbiträdesavtal 2018-06-07 mellan kommunstyrelsen Borlänge kommun och Telenor Sverige gällande telefoni Telenor Sverige AB   her
2019/68 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Attestordning - funktioner som innehar attesträtt inom samhällsbyggnadssektorns delar för kommunstyrelsen   her
2019/68 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Attestordning - funktioner som innehar attesträtt inom verksamhetsstöd och kommundirektörens stab   her
2019/61 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Attestordning - funktioner som innehar attesträtt inom politisk verksamhet   her
2019/250 20190117 2019-01-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Tilldelningsbeslut enligt lagen om offentlig upphandling 19 kap. 29§ andra stycket gällande Webb-tv och voteringssystem, Borlänge kommun   her
2019/35 20190116 2019-01-16 Handling med extern mottagare Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter lyftsele Läkemedelsverket   her
2019/35 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Bekräftelse på rapport om olycka/tillbud med medicinteknisk produkt, diarienummer 6.6.2-2019-2053 från Läkemedelsverket Läkemedelsverket   her
2018/2312 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-12-19 Miljönämnden § 109 Bidragsansökan angående hyra för katthem   her
2018/2312 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-12-13 Miljönämndens arbetsutskott § 78 Bidragsansökan angående hyra för katthem   her
2019/228 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Missiv avtal för påskrift Region Dalarna   her
2018/755 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Information om avslutat ärende efter inspektion vid Gruppbostad Kornstigen 27 från Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket   her
2019/64 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2019/64 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-15 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-01-16 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** ***** *****   her
2018/2338 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Överklagan till Kammarrätten i Sundsvall av beslut att inte lämna ut handling   her
2019/4 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Synpunkter om larmsystem vid särskilt boende Nyhöjden Enskild   her
2019/4 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Fortsatt konversation om synpunkter om larmsystem vid särskilt boende Nyhöjden mellan enskild och omsorgsnämnden Enskild   her
2019/4 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Synpunkter kring vård och omsorg vid särskilt boende Åkershem Enskild   her
2019/14 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Nyttokort - Ansökan om parkeringstillstånd för Nyttotrafik Dala Byggsamverkan AB   her
2019/14 20190116 2019-01-16 Handling med extern mottagare Nyttokort - Beslut om parkeringstillstånd för Nyttokort Dala Byggsamverkan AB   her
2019/205 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal om finansiering av vissa kollektivtrafikkostnader i Dalarna samt tre andra avtalsreglerade poster   her
Ingen behörighet 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Köpekontrakt Häcken 18   her
2019/201 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Revisionsrapport Granskning av skolans systematiska kvalitetsarbete Kommunrevisionen   her
2019/11 20190116 2019-01-16 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Lergatan under perioden 190115-190117 Borlänge Energi - VA   her
2019/16 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Gävle under perioden 190116-190215 Trafikverket   her
2019/16 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung och bred transport för sträckan Borlänge - Örnsköldsvik under perioden 190117-190216 Trafikverket   her
2018/660 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-12-20 Valnämnden §§ 64-65   her
2018/660 20190116 2019-01-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-10-11 Valnämnden §§ 60-63   her
2019/207 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Motion från (M) att utreda tillskapande av ett sk. fontänhus.pdf Kommunstyrelsen   her
2018/9 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Konversation om habiliteringsersättning mellan sektorchef sociala sektorn och FUB Borlänge FUB Borlänge   her
2018/9 20190116 2019-01-16 Inkommande handling Skrivelse om tid för stängning av Tunets Bad från Funktionsrätt Borlänge Funktionsrätt Borlänge   her
2018/2094 20190115 2019-01-15 Inkommande handling Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter efter tillsyn av lex Maria-anmälningar från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr. 8.5-35608/2018 Inspektionen för vård och omsorg   her
2018/2354 20190115 2019-01-15 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Projektplan Borlängebon i Centrum   her
2019/189 20190115 2019-01-15 Inkommande handling Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) Kommunstyrelsen   her
2019/189 20190115 2019-01-15 Inkommande handling Delegationsbeslut 2019-01-15 kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen   her
Version5.2.2.1