eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/164 20200529 2020-05-29 Handling med extern mottagare Beslut 2020-05-27 Samhällsbyggnadsnämnden § 65 Svar på medborgarförslag om att bygga hundrastgård centralt i Kvarnsveden Kommunstyrelsen   her
2019/958 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Protokoll 2020-03-19 från Räddningstjänsten Dala Mitt Räddningstjänsten Dala Mitt   her
Ingen behörighet 20200529 2020-05-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-27 Samhällsbyggnadsnämnden § 63 Uppföljning av nämndplan strategi 4   her
Ingen behörighet 20200529 2020-05-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-27 Samhällsbyggnadsnämnden § 64 Uppföljning av nämndplan strategi 5   her
2020/20 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Materialupplag Ovanbroparkeringen Polismyndigheten   her
2020/20 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Gruppträning Börje Anderssons park Polismyndigheten   her
2020/20 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Dagaktiviteter för barn Polismyndigheten   her
2020/22 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Golden Palace och Engelska puben Polismyndigheten   her
2020/22 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Golden Palace och Engelska puben Polismyndigheten   her
2020/26 20200529 2020-05-29 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Teatergatan under perioden 200526-200529 Borlänge Energi - VA   her
2020/28 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Ansökan från näringsidkare - Dispens från lokala trafikföreskrifter GVO i Dalarna AB   her
2020/33 20200529 2020-05-29 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Stoltsgatan *****   her
2020/33 20200529 2020-05-29 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Prästgårdsvägen *****   her
2020/33 20200529 2020-05-29 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Ansökan från enskild gällande blomlådor på Prästgårdsvägen *****   her
2020/33 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Tillfälliga farthinder - Ansökan från enskild gällande blomlådor på Stoltsgatan *****   her
2020/85 20200529 2020-05-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-27 Samhällsbyggnadsnämnden § 62 Ekonomisk rapport   her
2020/375 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Beslut 2020-04-27 Val av ledamot till Språktolknämnden i Dalarna, Avesta kommun Avesta kommun   her
2020/957 20200529 2020-05-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 85 Revidering av taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och karttaxa samt taxa för prövning och tillsyn av strandskydd   her
2020/957 20200529 2020-05-29 Handling med extern mottagare Beslut 2020-05-27 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 85 Revidering av taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och karttaxa samt taxa för prövning och tillsyn av strandskydd Kommunstyrelsen   her
2020/1134 20200529 2020-05-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2020-05-28 ordförande barn- och utbildningsnämnden om att fullgöra skolplikten på annat sätt   her
2020/1135 20200529 2020-05-29 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2020-05-28 ordförande barn- och utbildningsnämnden om att fullgöra skolplikten på annat sätt   her
2020/1137 20200529 2020-05-29 Inkommande handling Tjänsteskrivelse från Borlänge kommuns grundskolerektorer, biträdande rektorer och fackliga företrädare till kommunstyrelsens ordförande Rektorer grundskolan   her
2020/1124 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Avtal mellan Borlänge kommun och KomRedo AB om konsulttjänster till bildningssektorn KomRedo AB   her
2020/1126 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Beslut 2020-05-12 miljönämnden till barn-och utbildningsnämnden § 43 Förlängd tid för sanering av Forssaklackskolan med tillhörande bilagor Miljönämnden   her
2020/1129 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning från Lantmäteriet, W191264 Lantmäteriet   her
2020/1130 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Skrivelse från enskild gällande synpunkter på placeringen av farthinder på Tunavägen *****   her
2020/1131 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Skrivelse från enskild gällande trafiksituationen vid Tylla mot Rommehållet *****   her
2020/1132 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Skrivelse från riksförbund gällande säkrare gatumiljö för synskadade Synskadades Riksförbund   her
2020/824 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Beslut 2020-05-04 kommunstyrelsen i Aneby kommun om stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Aneby kommun Aneby kommun   her
2020/561 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens arbetsgivautskott § 25 Revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för HR-kontoret   her
2020/561 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Tjänsteskrivelse, Revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för HR-kontoret 2020   her
2020/599 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Begäran om samråd från Lantmäteriet gällande avstyckning från Pusselbo 4:16 W1880 Lantmäteriet   her
2020/787 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 26 Borlänge kommuns riktlinjer och rutiner gällande riskbruk, skadligt bruk och beroende   her
2020/794 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 29 Borlänge kommuns värdegrund   her
2020/134 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-04-22 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 61 Lägesrapport samhällsbyggnadssektorn   her
2020/134 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-04-29 Samhällsbyggnadsnämnden § 59 Lägesrapport samhällsbyggnadssektorn   her
2020/134 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 89 Lägesrapport samhällsbyggnadssektorn   her
2020/138 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 27 Arbetsmiljö   her
2020/151 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Kallelse med dagordning samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-20   her
2020/151 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §§ 64-89   her
2020/220 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Brev om avslut gällande rapport om olycka/tillbud med medicinteknisk produkt, diarienummer 6.6.2-2020-8483 Läkemedelsverket   her
2020/54 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens arbetsgivautskott § 24 Personalnyckeltal   her
2020/55 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 28 Nulägesrapport HR   her
2020/61 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-05-25 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott §§ 24-29   her
2020/23 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Fråga från enskild om coronatester i kommunen Enskild   her
2020/20 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Matrialupplag Ovanbrogatan Polismyndigheten   her
2020/2 20200528 2020-05-28 Inkommande handling Skrivelse från enskild om vikarier inom skolan Enskild   her
2019/220 20200528 2020-05-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 88 Samrådsbeslut för detaljplan Frej 3   her
2019/164 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 67 Medborgarförslag om hundrastgård i Kvarnsveden   her
2019/426 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Protokoll 2020-04-22 från Falun Borlänge-regionen AB, årsstämma Falun Borlänge-regionen AB   her
2019/918 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Från Region Dalarna Hjälpmedelsnämnden, fråga om kommunfullmäktige tagit beslut om revidering av Avtal för hjälpmedelsnämnden Dalarna Region Dalarna   her
2019/178 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 68 Medborgarförslag om hundgård vid Nygårdsdalen   her
2019/180 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 72 Medborgarförslag cirkulationsplats Domnarvsvallen   her
2019/208 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 87 Antagande för ändring av detaljplan Askungen 2,3 och 4   her
2020/19 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Från enskild med uppmaning att hörsamma UNESCO:s Deklaration från 2005 - nej till vaccinationspass Enskild   her
2019/2499 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 73 Medborgarförslag om att måla bågarna på Maserhallen i färg   her
Ingen behörighet 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 65 Uppföljning av nämndplan strategi 4   her
Ingen behörighet 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 66 Uppföljning av nämndplan strategi 5   her
2019/1122 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 86 Antagande av detaljplan Matsknutsgårdarna 1:3 m.fl   her
2019/1407 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 71 Medborgarförslag gång- och cykelväg Mjälgavägen   her
2019/1410 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 70 Medborgarförslag gång- och cykelväg Gyllehemsvägen   her
2019/1983 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 74 Motion från (M) angående bostadsbristen i Borlänge   her
2020/20 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Teaterföreställning Folkets Park Polismyndigheten   her
2020/136 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Inbjudan till kursen kriskommunikation Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2020/85 20200527 2020-05-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 64 Ekonomisk rapport   her
2020/507 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Kallelse till årsstämma i Inera AB 2020 Inera AB   her
2020/507 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Kallelse Årsstämma IUC Dalarna AB, tisdag 2 juni kl.10.00 IUC Dalarna AB   her
2020/1120 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Underrättelse och begäran om handlingar från Inspektionen för vård och omsorg dnr 3.4.1-17390/2020-4 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/1121 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Inspektionen för vård och omsorg överlämnar klagomål från enskild inom äldreomsorgen IVO dnr 3.4.2-19725/2020-3 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/1122 20200527 2020-05-27 Inkommande handling Underrättelse från inspektionen för vård och omsorg information om tillsyn covid-19 IVO dnr 3.5.1-16888/2020-5 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/1103 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Expediering av beslut från miljönämnden 2020-05-12 § 42 Nya taxebilagor i Taxan för Miljönämndens arbetsområden inom miljö- och hälsoskydd, prövning och tillsyn enligt miljöbalken miljonamnden@borlange.se   her
2020/1109 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Begäran om handlingar från Justitieombudsmannen (JO) gällande enskilt ärende på barn- och ungdomsenheten ***** ***** Jusitieombudsmannen   her
2020/1110 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål i enskilt ärende, missbruksenheten Dnr 3.4.2-19145/2020-3 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/1111 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg gällande enskilt ärende, barn- och ungdomsenheten Dnr 3.4.2-15177/2020-2 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/902 20200526 2020-05-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 35 Ansökan Bris 2020   her
2020/983 20200526 2020-05-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyreselsens utskott för social hållbarhet § 36 Hemsändningsbidrag   her
2020/507 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Från Rättviks kommun, kallelse till årsstämma Utveckling i Dalarna Holding AB - önskar information vilket ombud som kommer Rättviks kommun   her
Ingen behörighet 20200526 2020-05-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 34 Styrdokument för kommunens förhållningssätt i brottsförebyggande frågor   her
2020/61 20200526 2020-05-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-05-25 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet §§ 33-38   her
2020/49 20200526 2020-05-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 37 Aktuell status pågående arbeten   her
2020/49 20200526 2020-05-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 38 Övriga frågor   her
2020/52 20200526 2020-05-26 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-25 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 33 Ekonomi   her
2020/31 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Säter - Borlänge under perioden 200526-200624 Trafikverket   her
2020/20 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Kvartersloppis Polismyndigheten   her
2020/23 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Svar på frågor från enskild om vaccination covid-19 Enskild   her
2020/22 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Grillhouse Polismyndigheten   her
2019/831 20200526 2020-05-26 Inkommande handling Protokoll 2020.04-03 från Dalabanans föreningsstämma Falun Borlänge-regionen AB   her
2019/333 20200525 2020-05-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-04-28 barn- och utbildningsnämnden §37 Internkontroll/riskreducerandeåtgärder föregående år   her
2020/26 20200525 2020-05-25 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Köpmangränd under perioden 200528-200601 ByggTrio i Borlänge AB   her
2020/26 20200525 2020-05-25 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon i korsningen Hummelgatan och Teatergatan under perioden 200525-200526 Borlänge Energi - VA   her
2020/20 20200525 2020-05-25 Inkommande handling Information från Polismyndigheten om återkallande av ansökan gällande tillfällig markupplåtelse - Studentmarsch Polismyndigheten   her
2020/20 20200525 2020-05-25 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Konsert Frostbrunnsdalen Polismyndigheten   her
2020/32 20200525 2020-05-25 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Köpmangränd och Sveagatan under perioden 200528-200601 ByggTrio i Borlänge AB   her
2020/33 20200525 2020-05-25 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Mats Knuts väg *****   her
2020/33 20200525 2020-05-25 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Staffans väg *****   her
2020/806 20200525 2020-05-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-04-28 Barn- och utbildningsnämnden § 36 Satellitgruppen Tempus   her
2020/589 20200525 2020-05-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-05-18 Budgetberedning § 31-36   her
2020/316 20200525 2020-05-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-04-28 barn- och utbildningsnämnden § 35 Ekonomisk rapport   her
2020/460 20200525 2020-05-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-04-28 barn- och utbildningsnämnden § 39 Rapport olycksfall och tillbud personal 2019   her
2020/461 20200525 2020-05-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-04-28 barn- och utbildningsnämnden §38 Rapport olycksfall och tillbud barn & elever 2019   her
Version5.2.2.1