eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2014/854 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut granskning 2018-06-18 byggnadsnämnden § 97 Granskning om detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 mfl inom Hagalund i Borlänge kommun   her
2014/857 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 136 Begäran att Länsstyrelsen utser ny ledamot (SD) i kommunfullmäktige   her
2014/857 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 138 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen   her
2014/857 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 137 Avsägelse uppdrag som ledamot i barn- och bildningsnämnden   her
2014/857 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 139 Val av ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden   her
2014/857 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 140 Val av ny ledamot i byggnadsnämnden   her
2014/1249 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 126 Revidering av strategisk plan 2016-2019 med ekonomiska ramar 2019-2022   her
2014/1412 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 Hållbarhetsutskottet § 47 Information om hållbar upphandling   her
2014/1412 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 Hållbarhetsutskottet § 45 Återrapport av arbetet med miljöplanen   her
2015/40 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 61 Ersättare till kulturnämndens arbetsutskott   her
2015/35722 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 47 Ekonomi   her
2015/35723 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 54 Nulägesrapport Kollektivtrafik   her
2015/36133 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 135 Antagande av detaljplan för Uvbergsviken, delplan 2   her
2015/36623 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 Hållbarhetsutskottet § 48 Övriga frågor   her
2015/37045 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 byggnadsnämnden § 96 Detaljplan för området norr om Kyrkvärdsgatan, inom Tjärnaheden   her
2015/37054 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut antagande 2018-06-18 byggnadsnämnden § 96 Detaljplan för området norr om Kyrkvärdsgatan, inom Tjärnaheden   her
2015/38098 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 Hållbarhetsutskottet § 42 Ekonomi   her
2016/461 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 119 Beviljande av ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för Hjälpmedelsnämnden Dalarna   her
2016/2459 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 51 Information om åtgärd på Västanvägen   her
2016/2459 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 50 Inventering och utredning av trafiksituationen vid kommunens skolor och förskolor   her
2016/2661 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 52 Nulägesrapport Stadsmiljö   her
2017/57 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 120 Beviljande av ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel   her
2017/58 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 125 Ändring av uppdrag utanför dagens ansvar för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan   her
2017/58 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 121 Beviljande av ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 58 Maserhallen   her
2017/1386 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 Hållbarhetsutskottet § 46 Återrapport om arbetet med återbruk av byggmaterial   her
2017/1456 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 byggnadsnämnden § 97 Granskning om detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 m. fl. inom Hagalund i Borlänge kommun   her
2017/2520 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 128 Förvärv av Galaxen (Hagalund 1:7) samt fortsatt projektering för kulturhus   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 59 Redovisning av delegationsbeslut. Svar på samråd om detaljplan för kv Sims 2 inom centrum   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 Hållbarhetsutskottet § 44 Information om hur utmaningarna och lärdomarna antogs i sociala investeringar 2017   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 62 Kulturhus   her
2017/2754 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 48 Svar på medborgarförslag om ändring av cykelväg vid ringen   her
2017/2985 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 131 Förslag till partistöd för andra halvåret 2018   her
2018/7 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Arkeologisk schaktningsövervakning Forsa Ängar Dalarnas museum   her
2018/10 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 122 Godkännande av tertialbokslut april 2018 med helårsprognos   her
2018/14 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-06-18 Kommunstyrelsens serviceutskott §§ 47-58   her
2018/14 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-06-19 Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 42-48   her
2018/14 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-06-19 kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 141-162   her
2018/13 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-06-12 kommunfullmäktige 116-141   her
2018/16 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Invigning Dalecarlia cup Polismyndigheten   her
2018/16 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Dalecarlia cup Polismyndigheten   her
2018/16 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Tillståndsbevis gällande tillfällig markupplåtelse - Dalecarlia cup camping Polismyndigheten   her
2018/23 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Norrtälje under perioden 180625-180724 Trafikverket   her
2018/34 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Cirkulär 18:24 från Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting   her
2018/34 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Cirkulär 18:23 från Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 53 Utdelning av Borlänge kommuns Bragdtecken   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 60 Övrig information   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 66 Övrig information   her
2018/45 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 57 Ekonomisk rapport maj 2018   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 55 Ekonomisk rapport maj 2018   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 84 Ekonomisk rapport   her
2018/76 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-07 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 34 Ekonomisk rapport, maj 2018   her
2018/82 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 86 Information om digital signering av protokoll   her
2018/82 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 99 Information om åtgärder för att utveckla Borlänge kommuns byar   her
2018/82 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 101 Övriga ärenden   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 54 Information om Sportfältet   her
2018/98 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 83 Lägesrapport från samhällsbyggnadssektorn   her
2018/102 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 100 Redovisning av delgivningsbeslut   her
2018/175 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 123 Förlängning av borgensförbindelse till Kommuninvest ekonomisk förening   her
2018/183 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 132 Reviderade taxor inom området sotning och brandskyddskontroller   her
2018/209 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Protokoll byggnadsnämnden §§ 83-102   her
2018/209 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-13 Kallelse med dagordning till byggnadsnämnden 2018-06-18   her
2018/294 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 57 Nulägesrapport Kommunfastigheter   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 Hållbarhetsutskottet § 43 Riktade medel till föreningar och studieförbund 2018, omgång 2   her
2018/501 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 58 Svar på medborgarförslag om att låta Jussistatyn på Jussi Björlings torg sjunga några gånger per år   her
2018/602 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 133 Reviderad förbundsordning för Finsam, Borlänge Samordningsförbund   her
2018/607 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 130 Antagande av program för insyn och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare   her
2018/615 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-07 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 35 Fjärrtillsyn inom ordinärt- och särskilt boende   her
2018/621 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 134 Antagande av Träbyggnadsstrategi för Borlänge kommun   her
Ingen behörighet 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 63 Poesiparkssamarbete med Larvik i Norge och Fredrikshamn i Danmark   her
2018/891 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 65 Redovisning av delegationsbeslut. Svar på samråd om detaljplan för Sims 2 inom centrum   her
2018/903 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 124 Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna   her
2018/904 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 129 Revidering av Företagspolicy   her
2018/936 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 60 Svar på remiss avseende regional- och bildningsplan i Dalarna 2019-2022   her
2018/945 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 64 Godkännande av ny förening. Midnimo   her
2018/968 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 127 Bildande av bolaget Byggproduktion AB   her
2018/969 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut kulturnämnden 2018-06-19 § 59 Ansökan om stöd till konsert med Dalasinfoniettan   her
2018/972 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 57 Ansökan om föreningsbidrag 2018. Domnarvets Brottarklubb   her
2018/1008 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 116 Inkommet medborgarförslag att det ska finnas bänkar vid alla busshållplatser   her
2018/1010 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 49 Trafikutredning – parkering och framkomlighet inom stadsdelen Östermalm, Borlänge   her
2018/1011 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 53 Remissvar gällande förslag på avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken samt underavtal samordning av särskild   her
2018/1031 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-19 fritidsnämnden § 56 Uppsägning nyttjande- och driftavtal fritidsanläggningar   her
2018/1063 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 85 Information om revidering av taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och karttaxa   her
2018/1149 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-12 kommunfullmäktige § 117 Inkommet medborgarförslag att kommunen sätter upp mindre skyltar på byggnader i Borlänge centrum   her
2018/1181 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 56 Option lokalhyresavtal Mellsta Camping   her
2018/1170 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2018-06-18 Byggnadsnämnden § 87 Fullmakt för bygglovshandläggare att representera byggnadsnämnden vid lantmäterisammanträde om anläggningsförrättning vid Kårtylla   her
2018/1174 20180621 2018-06-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-06-18 Serviceutskottet § 55 Inhyrning av verksamhetslokaler på Wallingården   her
2018/1258 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Trafikärende - Hemställan om nedtagning av skylt på Gamla Tunavägen *****   her
2018/1259 20180621 2018-06-21 Inkommande handling Avtal-Kaffemaskin *****   her
2018/1241 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Personuppgiftsbiträdesavtal gällande behandling av namn, personnummer, titel, lön, tjänstgöringsgrad, arbetsplats mellan Kommunstyrelsen Borlänge kommun och Sysarb Group AB Sysarb Group AB   her
2018/1242 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Detaljplan för del av Hytting 51:98 inom Gylle i Borlänge kommun, samråd Plan- och markkontoret   her
2018/1243 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Detaljplan för del av Hytting 51:98 inom Gylle i Borlänge kommun, samråd Plan- och markkontoret, samhällsbyggnadssektorn   her
2018/1249 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Skolinspektionen granskar studie- och yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram Skolinspektionen   her
2018/1250 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Information till gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning som bedriver förarutbildning Transoportstyrelsen   her
2018/1251 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Detaljplan för del av Hytting inom Gylle i Borlänge kommun, samråd *****   her
2018/1252 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Detaljplan för del av Hytting inom Gylle i Borlänge kommun, samråd *****   her
2018/1013 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Dom 2018-06-19 från Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen till byggnadsnämnden Borlänge kommun gällande Borlänge kommuns överklagan i ärende W18352, mål nr F 3730-18 Nacka Tingsrätt   her
2018/175 20180620 2018-06-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-06-14 Kommunrevisionen § 1 Antagande av dataskyddsombud   her
2018/117 20180620 2018-06-20 Inkommande handling Sprid nyhetsbrev nummer 2 – Inför nämndemannavalet 2019 Domstolsverket   her
2018/25 20180620 2018-06-20 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut om blomlådor på Arturs Gata Christer Hammarström   her
Version5.2.2.1