eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2014/857 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 173 Val av ny ersättare i styrelsen för AB Stora Tunabyggen Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 173 Val av ny ersättare i styrelsen för AB Stora Tunabyggen   her
2014/857 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 172 Val av ny ledamot i barn- och bildningsnämnden   her
2014/857 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 174 Val av ny ersättare i styrelsen för Borlänge Studentbostäder AB   her
2014/857 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 175 Val av ny ersättare i miljönämnden   her
2014/857 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 176 Anmälan av byte av gruppledare   her
2018/117 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2018-06-12 av valnämndens ordförande om att utse valvärdar till valen 2018   her
2018/117 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2018-06-12 av valnämndens ordförande om att utse röstmottagare (reserver) vid valen 2018   her
2017/2321 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 151 Svar på medborgarförslag om skötsel av tätortsnära skogar i Borlänge kommun   her
2018/1812 20180921 2018-09-21 Inkommande handling Köpekontrakt gällande inventarier såsom mässgolv och handikapp-ramp mellan Kvarnsvedens IK och Mäss och Fotbollshallen i Kvarnsveden AB Kvarnsvedens IK   her
2016/2514 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 154 Svar på medborgarförslag om bildande av kommunalt kultur- och naturreservat Igelmyran   her
2017/182 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 152 Svar på medborgarförslag om brist på parkering vid Hagagymnasiet tillgängliga för elever   her
2015/37086 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 149 Värdegrundsberedningens slutrapportering   her
2017/2821 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 161 Svar på motion från (SD) om att Borlänge kommun begär en paus i mottagandet av nyanlända   her
2017/3120 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 158 Svar på motion från (M) att skapa enhetliga regler för kommunens föreningar som når högt i seriespel   her
2017/3240 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 155 Svar på medborgarförslag angående särskilda grupper i svenska och engelska för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter inom ramen för Borlänge kommuns sommarskola   her
2018/1140 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 171 Motion från Agneta Nyvall (M) om nya tag i missbruksvården   her
2018/1075 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 165 Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2018, Individ- och familjeomsorgen   her
2018/1133 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 170 Motion från Agneta Nyvall (M) om fortsatt verksamhet vid Tunets bad   her
2018/1285 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 142 Inkommet medborgarförslag att bygga en variant av Turning Torso på platsen där Frälsningsarméns lokal fanns tidigare   her
2018/1286 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 143 Inkommet medborgarförslag att bygga en cirkulationsplats vid Domnarvsvallen där Röda vägen och Stenhålsgatan ansluter mot Kvarnsvedsvägen   her
2018/1630 20180921 2018-09-21 Inkommande handling Avsägelse uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, mandatperiod 2018-2022 Mursal Isa   her
2018/1359 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 164 Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2018, omsorgsnämnden   her
2018/302 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 153 Svar på medborgarförslag om att låta Jussistatyn på Jussi Björlings torg sjunga   her
2018/275 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 167 Interpellation från Jonas Hillerström (KD) till omsorgsnämndens ordförande om utredning av servicevärdarna   her
2018/275 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 169 Interpellation från Monica Lundin (L) till Borlänge Energis ordförande om återvinning i Borlänge   her
2018/275 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 166 Interpellation från Jonas Hillerström (KD) till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande om läsårstider på vuxenutbildningen   her
2018/275 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 168 Interpellation från Kjell Forslund (SD) till hållbarhetsutskottets ordförande om hållbar utveckling   her
2018/73 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 162 Återrapportering av medborgarförslag vars beredning inte slutförts   her
2018/74 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 163 Återrapportering av motioner vars beredning inte slutförts   her
2017/3093 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 159 Svar på motion från (M) om att införa integrationsplikt   her
2018/1653 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 144 Inkommet medborgarförslag att bygga en 50-metersbassäng vid Maserhallen   her
2018/1694 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 146 Inkommet medborgarförslag att förebygga klotter och annan skadegörelse   her
2018/1753 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 147 Inkommet medborgarförslag att röja vägkanterna mellan KP och Forshuvud   her
2018/23 20180921 2018-09-21 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande gällande bred transport för sträckan Trelleborg - Borlänge Trafikverket   her
2018/23 20180921 2018-09-21 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande gällande bred transport för sträckan Borlänge - Trelleborg Trafikverket   her
2018/23 20180921 2018-09-21 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung och bred transport för sträckan Borlänge - Leksand under perioden 180924-181223 Trafikverket   her
2018/23 20180921 2018-09-21 Inkommande handling Transportdispenser - Ansökan om bred och tung transport inom Borlänge kommun Maserfrakt AB   her
2018/18 20180921 2018-09-21 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Seglarvägen för perioden 180924-181005 Peab Anläggning AB   her
2018/24 20180921 2018-09-21 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Seglarvägen för perioden 180924-181005 Peab Anläggning AB   her
2017/2754 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 157 Svar på medborgarförslag om ändring av cykelväg vid Ringen   her
2017/2520 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 150 Förvärv av Galaxen (Hagalund 1:7) samt fortsatt projektering för kulturhus   her
2016/1961 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 160 Svar på motion från (SD) om övergångsställe mellan Kupolen och IKEA   her
2018/391 20180921 2018-09-21 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 Kommunfullmäktige § 156 Svar på medborgarförslag om införande av regler för fyrverkerier   her
2018/2 20180921 2018-09-21 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild åsikter om rättsväsendet Enskild   her
2018/1296 20180920 2018-09-20 Inkommande handling Svar från polisen gällande mail från byggnadsnämnden om tillstånd för hotell Polisen   her
2018/26 20180920 2018-09-20 Inkommande handling Dygnsparkering - Ansökan om årskort för dygnsparkering på Vasagatan Personalservice i Dalarna AB   her
2018/16 20180920 2018-09-20 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Borlänge Backyard Ultra Polismyndigheten   her
2018/5 20180920 2018-09-20 Inkommande handling Inbjudan till en seminariedag om medborgardialog från regeringskansliet Regeringskansliet Samordning för bostadsbyggande   her
2018/24 20180920 2018-09-20 Handling med extern mottagare Trafikanordningsplan gällande Hugo Hedströms väg för perioden 180928-181119 Dalafrakt Entreprenad AB   her
2018/23 20180920 2018-09-20 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Ansökan om bred och lång transport inom Borlänge kommun Trafikverket   her
2018/23 20180920 2018-09-20 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut om bred och lång transport inom Borlänge kommun under perioden 181013-191012 Toyota Material Handling Sweden   her
2018/18 20180920 2018-09-20 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Hugo Hedströms väg under perioden 180929-181119 Dalafrakt Entreprenad AB   her
2018/18 20180920 2018-09-20 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Målaregatan för 180921 Dalakranar   her
2018/13 20180920 2018-09-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2018-09-18 kommunfullmäktige 142-177   her
2018/815 20180920 2018-09-20 Inkommande handling Avtal om samverkan mellan Lantmäteriet och Borlänge kommun rörande kvalitetsutveckling av nationell registerkarta DKR Lantmäteriet   her
2017/2035 20180920 2018-09-20 Inkommande handling Förlängning av avtal gällande ABT mellan 2018-01-01 och 2018-12-31 Lantmäteriet   her
2018/1797 20180920 2018-09-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Fakturaunderlag för avtal mellan Bygg- och kartkontoret och AB Stora Tunabyggen gällande Lincensavtal MBK år 2018   her
2018/1798 20180920 2018-09-20 Inkommande handling Avtal mellan Borlänge kommun och Lantmäteriet om förrättningsförberedelser lantmäteriet   her
2018/1780 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Begäran från Länsstyrelsen Dalarnas Län om underlag enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2018/1781 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Underlag för nybildad förening. Makalösa Föräldrar Falun/Borlänge *****   her
2018/23 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om bred transport för sträckan Borlänge - Furudal under perioden 180919-181018 Trafikverket   her
2018/23 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Transportdispenser - Ansökan om bred transport inom Borlänge kommun Maserfrakt AB   her
2018/23 20180919 2018-09-19 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut om bred transport inom Borlänge kommun för perioden 180918-180921 Maserfrakt AB   her
2018/23 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut om tung och bred transport gällande sträckan Borlänge - Trelleborg för perioden 180919-181018 Trafikverket   her
2018/1021 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Lokalvårdsavtal gällande Kyrkbackens förskola mellan Barn- och bildningsnämnden och Kost- och lokalservice Kost- och lokalservice   her
2018/1021 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Lokalvårdsavtal gällande Mats Knuts förskola mellan Barn- och bildningsnämnden och Kost- och lokalservice Kost- och lokalservice   her
2018/1021 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Lokalvårdsavtal gällande Östermalmsgårdens förskola mellan Barn- och bildningsnämnden och Kost- och lokalservice Kost- och lokalservice   her
2018/132 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Rapport 2018-09-17 från Miljökontoret livsmedelskontroll Nyhöjden Miljökontoret   her
2018/16 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Trafikantvecka Stationsgatan Polismyndigheten   her
2018/166 20180919 2018-09-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-09-11 till huvudman om kränkande behandling, Nygårdskolan. ***** *****   her
2018/166 20180919 2018-09-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-09-11 till huvudman om kränkande behandling, Nygårdskolan. ***** ***** *****   her
2018/166 20180919 2018-09-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Anmälan 2018-09-04 till huvudman om kränkande behandling, Nygårdskolan. ***** *****   her
2018/123 20180919 2018-09-19 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-17 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30§ ***** ***** *****   her
2018/34 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Cirkulär 18:16 från Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting   her
2018/1782 20180919 2018-09-19 Inkommande handling Remiss från Region Dalarna, Förslag till beslut om nytt samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 2019-2022 Region Dalarna   her
2018/1766 20180918 2018-09-18 Inkommande handling Avtal om skolgång i Sala Kommun ***** ***** Sala kommun   her
2018/18 20180918 2018-09-18 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Jussi Björlings väg under perioden 180920-180923 LG Marknader AB   her
2018/18 20180918 2018-09-18 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Jussi Björlings väg under perioden 180918-180923 LG Marknader AB   her
2018/23 20180918 2018-09-18 Inkommande handling Transportdispenser - Begäran om yttrande gällande bred transport för sträckan Borlänge - Rättvik Trafikverket   her
2018/1729 20180918 2018-09-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-09-18 kommunstyrelsens ordförande Remiss från Justitiedepartementet Regeringskansliet, Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)   her
2018/7 20180918 2018-09-18 Inkommande handling Tunatapeten *****   her
2015/36704 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Minnesanteckningar 2018-05-25 från Partnerskap Bergslagsdiagonalens Rådslag i Alfta Bergslagsdiagonalen   her
2017/2745 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Avsiktsförklaring beträffande uppförande av ett kultur-, kongress- och konserthus Borlänge Kommunstyrelsen   her
2018/23 20180917 2018-09-17 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut om bred transport inom Borlänge kommun Maserfrakt Anläggning AB   her
2018/23 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Transportdispenser - Ansökan om bred transport inom Borlänge kommun Maserfrakt AB   her
2018/23 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Transportdispenser - Yttrande från Trafikverket gällande bred transport inom Borlänge kommun Trafikverket   her
2018/1 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Till kommundirektören från enskild angående sökt tjänst i Borlänge kommun Enskild   her
2017/2520 20180917 2018-09-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avsiktsförklaring mellan Borlänge kommun och Visit Dalarna beträffande kultur-. kongress- och konserthus Borlänge   her
2018/365 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Rapport 2018-09-12 från Miljökontoret livsmedelskontroll Hushagsgymnasiet livsmedelsprogrammet Miljökontoret   her
2017/3242 20180917 2018-09-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut med anledning av anmälan mot Gylle skola, grundskola i Borlänge kommun. Dnr 41-2017:9535   her
2018/1762 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Beslut att överlämna anmälan mot Färjegården förskola till Borlänge kommun Dnr 41-2018:7825 Skolinspektionen   her
2018/34 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting   her
2018/34 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Meddelande (13/2018) från SKL:s styrelse om Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän Sveriges Kommuner och Landsting   her
2018/34 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Cirkulär 18:32 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona Sveriges kommuner och Landsting   her
2018/2 20180917 2018-09-17 Inkommande handling Till Kommunstyrelsen från enskild gällande valet Enskild   her
2018/1761 20180914 2018-09-14 Inkommande handling Bekräftelse från Skolverket att de tagit emot ärende "Redovisning till Skolverket av statsbidrag insatsbidraget för HT 2017 och VT 2018, Dnr 2018:0029552 Skolverket   her
2018/1761 20180914 2018-09-14 Handling med extern mottagare Redovisning till Skolverket av statsbidrag insatsbidraget för HT 2017 och VT 2018, Dnr 2018:0029552 Skolverket   her
2018/70 20180914 2018-09-14 Inkommande handling Beslut 2018-09-11 från Miljökontoret om avgift för extra kontroll vid livsmedelsanläggning Hagagården 1 Miljökontoret   her
2018/132 20180914 2018-09-14 Handling med extern mottagare Svar till Miljökontoret gällande livsmedelsanläggning Nyhöjden Miljökontoret   her
2018/1226 20180914 2018-09-14 Handling med extern mottagare Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg från verksamhetschef för särskilt boende gällande klagomål om flera brister i boendet för en enskild på Tunagården Inspektionen för vård och omsorg   her
Version5.2.2.1