eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2020/2261 20201126 2020-11-26 Inkommande handling Mail från enskild angående önskemål om att göra om Sveaborgsgatan till huvudled Glenn Feldt   her
2020/2253 20201125 2020-11-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Borlänge intervjupersoner samt dokumentation   her
2020/2253 20201125 2020-11-25 Inkommande handling KPMG Granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen 2020 Projektplan Borlänge kommun KPMG   her
2020/2255 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Kallelse 2020-11-23 från Falu Tingsrätt Mål nr T 3227-19 Falu Tingsrätt   her
2020/2255 20201125 2020-11-25 Handling med extern mottagare Bekräftad delgivning till Falu Tingsrätt mål nr T 3227-19 Falu Tingsrätt   her
2019/577 20201125 2020-11-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-10-13 Kommunfullmäktige § 146 Svar på motion från (KD) om utbildning i palliativ vård   her
2019/1061 20201125 2020-11-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-16 Kommunfullmäktige § 68 Motion från Moderaterna om återvändande terrorister från IS   her
2019/1981 20201125 2020-11-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-10-13 från Kommunfullmäktige § 146 Svar på motion från (KD) om utbildning i palliativ vård   her
2019/2488 20201125 2020-11-25 Handling med extern mottagare Bekräftelse av mottaget medborgarförslag att låna konstverk ur Borlänge kommuns konstsamling Enskild   her
2019/2489 20201125 2020-11-25 Handling med extern mottagare Bekräftelse mottaget medborgarförslag om förbättrad parkerings situation i Borlänge Centrum Enskild   her
2020/20 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteträning under 2021 i Börje Andersson park A636.870/2020 - Polismyndigheten   her
2020/20 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Information gällande remisser 3 kap. 2 § OL Polismyndigheten   her
2020/31 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Uppsala- Borlänge under perioden 201123-201222. TRV 2020/118611 Trafikverket Transportdispensenheten   her
2020/31 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Transportdispenser- Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Västerås och omvänt under perioden 201123-201222. TRV 2020/118087 Trafikverket Transportdispensenheten   her
2020/31 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung och bred transport för sträckan Bollnäs - Borlänge - Ludvika och omvänt under perioden 201125-210523. TRV 2020/119630 Trafikverket Transportdispensenheten   her
2020/31 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Nyköping - Örebro - Borlänge under perioden 201124-201223. TRV 2020/118164 Trafikverket   her
2020/193 20201125 2020-11-25 Inkommande handling Avregistrering Hagbackens kök Miljökontoret   her
2020/472 20201125 2020-11-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-10-07 Borlänge Kommuns förvaltnings AB §§ 79-90   her
2020/1597 20201125 2020-11-25 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunstyrelsen § 185 Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut, individ och familjeomsorg, kvartal 2 2020   her
2020/1707 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 170 Inkommet medborgarförslag om kommunalt konstgalleri   her
2020/1330 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 179 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning för sluten hälso- och sjukvård   her
2020/1329 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 180 Svar på rekommendationer om förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamheten   her
2020/1450 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 175 Upphävande av personalpolitiskt program   her
2020/159 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 171 Delårsrapport (T2) med helårsprognos för Borlänge kommunconcern   her
2020/821 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 182 Svar på motion från (M) gällande utbildning av Familjehem   her
2020/32 20201124 2020-11-24 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Nävgatan för tiden 201123-201218. PEAB Anläggning AB   her
2020/32 20201124 2020-11-24 Handling med extern mottagare Godkänd Trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Wallingatan/Trädgårdsgatan under tiden 201201. Svensk Markservice AB   her
2020/32 20201124 2020-11-24 Handling med extern mottagare Godkänd Trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Sveagatan under tiden 201203 Wallners Persienn & Markis AB   her
2020/32 20201124 2020-11-24 Handling med extern mottagare Godkänd Trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Faluvägen för perioden 201130-201204 WSP Sverige AB   her
2020/59 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-11-17 Kommunfullmäktige §§ 170-194   her
2020/70 20201124 2020-11-24 Inkommande handling Brev till kommunstyrelsens ordförande från enskild om Dalatrafiks busslinje nr 1 i Borlänge kommun Enskild   her
2020/70 20201124 2020-11-24 Inkommande handling Till kommunalråd från anställda vid Gemensamma krafter Borlänge kommun Anställda vid Gemensamma krafter   her
2020/70 20201124 2020-11-24 Inkommande handling Till kommunstyrelsens ordförande från enskild, öppet brev till vår stadsminister och till politiker i bl a Borlänge om uppehållstillståndsärende Enskild   her
2020/70 20201124 2020-11-24 Handling med extern mottagare Svar från kommunalråd till anställd i Region Dalarna med anledning av nedläggningen av Gemensamma krafter Borlänge kommun Anställd Region Dalarna   her
2020/70 20201124 2020-11-24 Handling med extern mottagare Svar till enskild från kommunalråd på öppet brev till vår stadsminister och till politiker i bl a Borlänge om uppehållstillståndsärende Enskild   her
2020/19 20201124 2020-11-24 Inkommande handling Skrivelse namninsamling mot nedläggningen av Gemensamma krafter i Borlänge Enskilda personer   her
2019/2169 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 184 Svar på motion (V) om att utlysa klimatnödläge för Borlänge kommun   her
2019/2241 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 183 Svar på motion (SD) om fria broddar för pensionärer i Borlänge kommun   her
2019/1352 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 181 Svar på motion från (M) om medborgarservice på Tjärna ängar   her
2018/1630 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 193 Avsägelse av ersättare i kultur- och fritidsnämnden   her
2018/1630 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 192 Avsägelse samt val av ersättare i socialnämnden   her
2020/2252 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2020-11-17 av kommunstyrelsens ordförande för Borlänge kommuns plan- och markchef samt tf. fastighetschef för kommunens räkning underteckna entreprenadkontrakt   her
2020/2252 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Kontrakt, entreprenadkontrakt mellan Borlänge kommun och Byggpartner i Dalarna AB, utbyggnad Ornäs skola Hus G   her
2020/2148 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 186 Interpellation från Ulrik Bergman (M) till kommunstyrelsens ordförande om avveckling av chefer   her
2020/2149 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 190 Motion från Peter Henriksson (M) om att justera oppositionsrådets arvode   her
2020/2168 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 188 Interpellation från Jonas Hillerström (KD) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skola i världsklass   her
2020/2169 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 189 Interpellation från Jonas Hillerström (KD) till kommunstyrelsens ordförande angående nedmonteringen av AGU   her
2020/2170 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 187 Interpellation från Agneta Nyvall (-) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om utvecklingen i skolan   her
2020/2194 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 191 Motion från Ulrik Bergman (M) om ökad valfrihet i skolan   her
2020/1802 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 177 Återrapportering till kommunfullmäktige av medborgarförslag vars beredning inte slutförts   her
2020/1808 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 178 Återrapportering till kommunfullmäktige av motioner vars beredning inte slutförts   her
2020/1812 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 174 Bildande av KO-bolag, Kurbit AB   her
Ingen behörighet 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 173 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening   her
Ingen behörighet 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 172 Fastställande av skattesats år 2021 Borlänge kommun   her
2020/1884 20201124 2020-11-24 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-17 Kommunfullmäktige § 176 Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna   her
2020/2241 20201123 2020-11-23 Inkommande handling Svar på enkät från Statistikmyndigheten (SCB) om den lokala demokratin 2020 Statistikmyndigheten   her
2020/2243 20201123 2020-11-23 Inkommande handling Expediering av beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-15 § 153 Samhällsbyggnadsnämnden   her
2020/2248 20201123 2020-11-23 Inkommande handling beslut 2020-11-19 från Miljönämnden § 103 Indexhöjning av taxa för miljönämndens arbetsområden inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll Miljönämnden   her
2020/2019 20201123 2020-11-23 Handling med extern mottagare Svar till Skolinspektionen gällande anmälan mot Ornäs skola dnr SI: 2020:7192 Skolinspektionen   her
2020/19 20201123 2020-11-23 Inkommande handling Skrivelse till landets kommuner från enskild om taxiverksamhet Enskild   her
2020/73 20201123 2020-11-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-11-19 miljönämnden §§ 98 - 108   her
2020/19 20201123 2020-11-23 Inkommande handling Skrivelse till Borlänge Kommun från styrelsen Norr Amsbergs ridklubb Norr Amsbergs ridklubb   her
2020/689 20201123 2020-11-23 Inkommande handling Inbjudan, öppet remisseminarium om den nya Dalastrategin Region Dalarna   her
2020/951 20201120 2020-11-20 Inkommande handling Inkommen synpunkt angående Fallet Sofie *****   her
2020/424 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna § 36 Uppföljning av uppdrag   her
2020/425 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna § 35 Återrapport intern kontrol   her
2020/375 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna §§ 31-38   her
2020/424 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna § 32 Verksamhetsinformation   her
2020/424 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna § 33 Ekonomi   her
2020/424 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna § 37 Uppföljning informations- och utbildningsinsatser   her
2020/424 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna § 38 Övriga frågor   her
2020/2195 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-11-19 Språktolknämnden i Dalarna § 34 Nämndplan-/verksamhetsplan 2021 med budget och intern kontroll   her
2020/2195 20201120 2020-11-20 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslutad, Nämndplan-/Verksamhetsplan 2021 Språktolknämnden i Dalarna med budget och intern kontroll   her
2020/2229 20201119 2020-11-19 Inkommande handling Mail från Länsstyrelsen Dalarna: REMISS: Utredning om lokala trafikföreskrifter om hastighet på väg 646 samt enskilda vägar i Idkerberget, Borlänge kommun [2020SC145782] Borlänge kommuns servicecenter   her
2020/2229 20201119 2020-11-19 Inkommande handling Begäran om yttrande från Länsstyrelsen Dalarna över Konsekvensutredning med anledning av utredning om lokala trafikföreskrifter om hastighet i Idkerberget, Borlänge kommun Dnr: 258-17548-2020 Länsstyrelsen Dalarna   her
2020/2236 20201119 2020-11-19 Handling med extern mottagare Upphävande lokal trafikföreskrift 2081 2020:00366 Hagavägen Borlänge Energi - Trafik   her
2020/2236 20201119 2020-11-19 Handling med extern mottagare Upphävande lokal trafikföreskrift 2081 2020:00367 Hagavägen Borlänge Energi - Trafik   her
2020/375 20201119 2020-11-19 Inkommande handling Beslut 2020-11-09 Gagnefs kommun § 179 Gagnefs kommun   her
2020/20 20201119 2020-11-19 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uppställning bod Polismyndigheten   her
2020/31 20201119 2020-11-19 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge Ludvika under perioden 201118-201217 Trafikverket   her
2020/31 20201119 2020-11-19 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung o bred transport för sträckan Borlänge-Gävle o omvänt under perioden 201118-210215 Trafikverket   her
2020/31 20201119 2020-11-19 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge Västerås under perioden 201123-201222. TRV 2020/117834 Trafikverket   her
2020/26 20201119 2020-11-19 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Läroverksgatan under perioden 201118--19 PEAB   her
2020/32 20201119 2020-11-19 Handling med extern mottagare Godkänd TA-plan till näringsidkare gällande Ovanbroparkeringen den 201118 Fredins Takentreprenad AB   her
2020/31 20201118 2020-11-18 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut till näringsidkare gällande bred transport inom Borlänge under tiden 201118--20-12-16 yttrande från Trv finns med. Mevas Alltjänst   her
2020/31 20201118 2020-11-18 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred o lång transport för sträckan Gävle - Borlänge och omvänt TRV 2020/115778 , under perioden 201117-201216- - Trafikverket   her
2020/2219 20201118 2020-11-18 Inkommande handling Beslut från Länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter om hastighet på väg 807 i Torsång Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2020/2219 20201118 2020-11-18 Handling med extern mottagare Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Torsångsvägen, väg 807, Liggare nr 2081 2020:00301 och 00302 Borlänge kommun Trafik   her
2020/2013 20201117 2020-11-17 Handling med extern mottagare Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande besöksförbud på särskilda boendet Kungsljuset, IVO dnr 3.5.1-48165/2020-1 Verksamhetschef   her
2020/31 20201117 2020-11-17 Inkommande handling Transportdispenser - Ansökan om bred transport inom Borlänge kommun från näringsidkare för sträckan Barbergsvägen - Föreningsgatan Matts Johansson - Mevas alltjänst   her
2020/70 20201117 2020-11-17 Handling med extern mottagare Svar till enskild från kommunalråd, åsikt om förtroendevald Enskild   her
2020/70 20201117 2020-11-17 Handling med extern mottagare Svar till enskild från kommunalråd information om tidskrift Enskild   her
2020/70 20201117 2020-11-17 Inkommande handling Till kommunalråd från enskild information om tidskrift Enskild   her
2020/70 20201117 2020-11-17 Inkommande handling Svar till kommunalråd från enskild om tidskrift Enskild   her
2020/70 20201117 2020-11-17 Inkommande handling Svar till kommunalråd från enskild, åsikt om förtroendevald Enskild   her
2019/2448 20201117 2020-11-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Motion från (M) om försäljning av Ornäs Båthamn   her
2019/104 20201117 2020-11-17 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från länsstyrelsen, detaljplan för Wallintorget Länsstyrelsen   her
2019/204 20201117 2020-11-17 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från polisen, detaljplan för Klövervallen 1 Polisen   her
2019/204 20201117 2020-11-17 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från ***** ***** detaljplan för Klövervallen 1 *****   her
2019/299 20201117 2020-11-17 Inkommande handling Protokoll 2020-11-10 från Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel §§ 135-147 Gemensam nämnd   her
Version5.2.2.1