eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/1118 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Skrivelse om ersättningsanspråk till vaccinationsutförare   her
2019/1118 20190418 2019-04-18 Inkommande handling Svar på skrivelse om ersättningsanspråk till vaccinationsutförare Enskild   her
2019/108 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-04 Kallelse med dagordning till miljönämndens arbetsutskott den 2019-04-09   her
2019/109 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-03-22 Kallelse med dagordning till miljönämnden den 2019-03-28   her
2019/109 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-02-21 Protokoll miljönämnden §§ 19-30   her
2019/109 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-03-28 Protokoll omedelbar justering miljönämnden § 35   her
2019/109 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-03-28 Protokoll miljönämnden §§ 31-40   her
2019/109 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-10 Kallelse med dagordning till miljönämnden den 2019-04-15   her
2019/109 20190418 2019-04-18 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-15 Protokoll miljönämnden §§ 41-49   her
2019/147 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 miljönämnden § 49 Rapporter och delgivningar   her
2019/147 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-28 miljönämnden § 40 Rapporter och delgivningar   her
Ingen behörighet 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-21 miljönämndens arbetsutskott § 22 Utvärdering av Miljöplan för Borlänge kommun 2015-2018   her
Ingen behörighet 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-28 miljönämnden § 37 Utvärdering av Miljöplan för Borlänge kommun 2015-2018   her
Ingen behörighet 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-28 miljönämnden § 38 Omvärldsanalys för miljöplanen   her
Ingen behörighet 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-21 miljönämndens arbetsutskott § 23 Omvärldsanalys för miljöplanen   her
2019/732 20190417 2019-04-17 Handling med extern mottagare Expediering av delegationsbeslut 2019-04-01 ordförande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om reviderade grundbelopp för gymnasieskolor för humanistiska, naturvetenskaps- och teknikprogrammen 2019 Region Dalarna m.fl.   her
2019/148 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-15 Miljönämnden § 44 Ekonomisk rapport   her
2019/148 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-15 Miljönämnden § 45 Inför nämndsdialogdagen 3 maj 2019   her
2019/145 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-09 Miljönämndens arbetsutskott § 24 Information från verksamheten   her
2019/145 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-15 Miljönämnden § 42 Information från verksamheten   her
2019/145 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-03-28 Miljönämnden § 32 Information från verksamheten   her
2019/145 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-03-21 Miljönämndens arbetsutskott § 17 Information från verksamheten   her
2019/146 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-03-28 miljönämnden § 39 Redovisning av delegationsbeslut   her
2019/146 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 miljönämnden § 48 Redovisning av delegationsbeslut   her
2019/83 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-03-28 Miljönämnden § 31 Jäv   her
2019/83 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-09 Miljönämndens arbetsutskott § 25 Information om tillgänglighet till hundlatriner och hundlatrinpåsars påverkan på avfallsprocessen   her
2019/83 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-15 Miljönämnden § 41 Jäv   her
2019/83 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-15 Miljönämnden § 43 Information om tillgänglighet till hundlatriner och hundlatrinpåsars påverkan på avfallsprocessen   her
2019/153 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Inbjudan till miljönämnden från Konsumentverket om att delta i webbinarium om att beräkna kommuninvånarnas klimatavtryck Kommunstyrelsen, Borlänge kommun   her
2019/315 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-09 miljönämndens arbetsutskott § 27 Miljöpriset 2019   her
2019/315 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 Miljönämnden § 46 Miljöpriset 2019   her
2019/315 20190417 2019-04-17 Handling med extern mottagare Annons om att nominera till Borlänge kommuns miljöpris 2019 Annonsbladet   her
2019/108 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-03-15 Kallelse med dagordning till miljönämndens arbetsutskott den 2019-03-21   her
Ingen behörighet 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 Miljönämnden § 47 Beslut om medborgardialog om klimatfrågan   her
Ingen behörighet 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-09 miljönämndens arbetsutskott § 28 Beslut om medborgardialog i klimatfrågan   her
2019/687 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 47 Ornässtugan - utgivning jubileumskrift   her
2019/868 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 46 Kunskapsnav offentlig konst   her
2019/1105 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal mellan Borlänge kommuns gymnasieskola och Nyköpings kommun gällande nationell idrottsutbildning   her
2019/253 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 36 CTH:s utveckling   her
2019/682 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 42 Stiftelsen Edith och John Bååths minnesfond   her
2019/689 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 48 CTH Vänförening - bokproduktion   her
2019/712 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 41 Ansökan om pengar för att fira Kurdistans nationaldag 23 mars. Kurdiska föreningen Dalarna   her
2019/643 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 40 Ansökan om kartbidrag 2019, Domnarvets GioF, Kvarnsvedens GoIF och Stora Tuna OK   her
2019/292 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 39 Svar på medborgarförslag - Klättercentrum Dalarna   her
2019/849 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 45 Bidrag inköp segelflygplan ungdomsverksamhet - Borlänge Flygklubb   her
2019/755 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 43 Forssa BK - konsekvenser för Maserhallens gräsplan   her
2019/774 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 44 Junior SM i bågskytte 2019   her
2019/439 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 11V (3).pdf Valmyndigheten   her
2019/557 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-04-01 av Valnämndens ordförande om reserver som röstmottagare vid EP-valet 2019.docx   her
2019/557 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Beslut 2019-03-25 från Länsstyrelsen Dalarnas Län om valaffischering Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
2019/557 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-04-01 av Valnämndens ordförande om öppettider särskild röstmottagning 19 maj 2019.docx   her
2019/439 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 9V (3).pdf Valmyndigheten   her
2019/638 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 50 Redovisning av delegationsbeslut   her
2019/640 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 51 Redovisning av delgivningar   her
2019/286 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 49 Kulturhus   her
2019/1104 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Avtal med Högskolan Dalarna om samverkan inom socialtjänstensområde och näraliggande hälso- och sjukvårdsområde   her
2019/297 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-04-15 från Miljökontoret livsmedelskontroll Förskola Hönsarvsgården Miljökontoret   her
2019/297 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Delegationsbeslut 2019-04-15 från Miljökontoret om avgift för extra kontroll vid livsmedelssanläggning Hönsarvsgårdens förskola DBM 2019-159 Miljökontoret   her
2019/732 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2019-04-01 ordförande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om reviderade grundbelopp gymnasieskola 2019 för humanistiska, naturvetenskaps- och teknikprogrammen   her
2019/268 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 37 Ekonomisk rapport mars 2019   her
2019/268 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-15 kultur- och fritidsnämnden § 38 Inför budget 2020-Nämndsdialog   her
2019/148 20190417 2019-04-17 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-09 Miljönämndens arbetsutskott § 26 Inför nämndsdialogdagen 3 maj 2019   her
2019/300 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Förslag till beslut tjänsteskrivelse från Ludvika kommun UpphandlingsCenter Uppföljning av plan för intern kontroll 2018 Ludvika kommun   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-04-03 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Handling med extern mottagare Till enskild från kommundirektören bekräftelse mottagna mail Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-04-11 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-04-16 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-04-16 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-03-04 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-03-04 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-04-02 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-03-04 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-04-03 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2019/1102 20190417 2019-04-17 Inkommande handling Protestskrivelse till Kommunfullmäktige från Hyresgästföreningen mot vinstuttag från Tunabyggen Hyresgästföreningen Borlänge   her
2019/73 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-04-16 kommunstyrelsen §§ 51-55   her
2018/2258 20190416 2019-04-16 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-03-01 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2018/2258 20190416 2019-04-16 Inkommande handling Till Borlänge kommun 2019-03-28 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Enskild   her
2019/346 20190416 2019-04-16 Inkommande handling Kallelse till årsstämma Dala Airport AB den 16 maj 2019 Dala Airport AB   her
2019/346 20190416 2019-04-16 Inkommande handling Kallelse till årsstämma AB Dalaflyget den 23 maj 2019 AB Dalaflyget   her
2019/299 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-16 kommunstyrelsen § 55 Utökat uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel om tillståndsprövning och tillsyn samt justering av reglemente   her
2019/39 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-16 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 60 Lägesrapport från samhällsbyggnadssektorn   her
2019/743 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-16 kommunstyrelsen § 54 Årsredovisningarna för Stiftelsen Edith och John Bååths minnesfond och Ingegerd Hellströms stiftelse för år 2018   her
2019/711 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Bolagsstyrningsrapport 2018 Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB   her
Ingen behörighet 20190416 2019-04-16 Handling med extern mottagare Anmälan om personuppgiftsincident Datainspektionen   her
2019/297 20190416 2019-04-16 Inkommande handling Kontrollrapport 2019-04-10 från Miljökontoret livsmedelskontroll Idkerbergets skolbespisning Miljökontoret   her
2019/305 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-04-15 §§ 36-52   her
2019/791 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll konstinköpskommittén 2019-04-04 § 2 Inköp från utställning   her
2019/791 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll konstinköpskommittén 2019-04-04 § 3 Inköp från utställning   her
2019/1093 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Förstudieuppdrag, ledningssystem för kvalitet   her
2019/1093 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Förstudierapport kommunövergripande ledningssystem för kvalitet, komplettering   her
2019/298 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Bolagsstyrningsrapport 2018, Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (BKF)   her
2019/298 20190416 2019-04-16 Inkommande handling Försäkringsbekräftelse från Fora AB gällande kollektivavtalade försäkringar för anställda, nr 5345609 Fora AB   her
2018/10 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-16 kommunstyrelsen § 52 Årsredovisning verksamhetsåret 2018   her
Ingen behörighet 20190416 2019-04-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-04-10 kommunstyrelsen § 53 Ramöverföring av investeringsmedel från 2018 till 2019   her
2019/618 20190416 2019-04-16 Handling med extern mottagare Blankett om val av dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden Borlänge kommun datainspektionen   her
2019/911 20190416 2019-04-16 Inkommande handling Beslut 2019-04-15 från Länsstyrelsen Dalarnas Län förordnande som vigselförrättare i Borlänge kommun ***** ***** Länsstyrelsen Dalarnas Län   her
Version5.2.2.1