eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2021/2 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Till Borlänge kommun från målsman om skolmaten på högstadiet Enskild   her
2021/9 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Kallelse till föreningsstämma 21 maj 2021 Västerdalsbanans Intresseförening Västerdalsbanans förening   her
2021/12 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Tipspromenad Älvhagen Polismyndigheten   her
2021/13 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Bella Pizzeria Polismyndigheten   her
2021/13 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Dala Indisk kök Polismyndigheten   her
2021/15 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Hemställan om flytt av fordon från Kornstigen, 6 st Aimo Park   her
2021/16 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Ansökan från näringsidkare gällande Dispens från trafikföreskrift El och Belysning Borlänge AB   her
2021/16 20210429 2021-04-29 Handling med extern mottagare Beslut till näringsidkare gällande Dispens från trafikföreskrift El och Belysning Borlänge AB   her
2021/19 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Nynäshamn - Borlänge under perioden 210429-210529 Trafikverket   her
2021/19 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Nynäshamn - Borlänge under perioden 210429-210529 Trafikverket   her
2021/20 20210429 2021-04-29 Handling med extern mottagare Generell trafikanordningsplan till näringsidkare gällande arbeten på Borlänge kommuns vägnät för perioden 210503-220503 Borlänge Energi - Stadsmiljö Gatudriften   her
2021/755 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Kontrollrapport Svartnäsgården Miljökontoret   her
2021/755 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Kontrollrapport Tjärna Hage Miljökontoret   her
2021/830 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Protokoll 2021-03-17 från sammanträde med styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB Utveckling i Dalarna Holding AB   her
2021/1016 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Avtal mellan Borlänge kommun och Artvise AB systemstöd för kundcenter 2021 Artvise AB   her
2021/1017 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Samråd om detaljplan för Ovandal 7:11 mfl (Biogasanläggning alt. Industri) vid Fågelmyra i Borlänge kommun Plan- och markkontoret Borlänge kommun   her
2021/1031 20210429 2021-04-29 Handling med extern mottagare Begäran om friskrivning av bankgaranti nr 527301957 Svenska handelsbanken, ventilationsprojekt Maserhallen 81314 Svenska Handelsbanken   her
2021/1043 20210429 2021-04-29 Inkommande handling Begäran från Inspektionen för vård och omsorg om yttrande och handlingar gällande ej verkställt beslut, IVO dnr 3.3.1-53865/2020-5 Inspektionen för vård och omsorg   her
2021/1001 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Från Lantmäteriet information om påbörjad handläggning av Borlänge Norr Amsberg 3:8 delägare i Norr Amsberg S:6 ärendenr, W2154 Lantmäteriet   her
2021/1002 20210428 2021-04-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2021-04-12   her
2021/949 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Inbjudan till digital remisskonferens om SOU 2021:19 En förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Sveriges Kommuner och Regioner   her
2021/755 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Kontrollrapport Kometen Miljökontoret   her
2021/755 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Kontrollrapport Forssagården Miljökontoret   her
2021/755 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Kontrollrapport Fyrklövern Miljökontoret   her
2021/755 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Kontrollrapport Årbygården Miljökontoret   her
2021/755 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Kontrollrapport Trubaduren Miljökontoret   her
2021/20 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Vasagatan för 210503 Wallners Persienn och markis AB   her
2021/20 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Skräddarbacken för perioden 210429-210520 Borlänge Energi - Stadsmiljö   her
2021/20 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Gös Eriks väg för perioden 210503-210624 Dalafrakt Entreprenad AB   her
2021/19 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Mora under perioden 210426 - 210525 Trafikverket   her
2021/19 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung och lång transport för sträckan Borlänge - Oxelösund för perioden 210428-210527 Trafikverket   her
2021/19 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Nynäshamn - Borlänge under perioden 210428-210527 Trafikverket   her
2021/19 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Borlänge - Nynäshamn under perioden 210428-210527 Trafikverket   her
2021/21 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Tillfälliga farthinder - Ansökan från enskild gällande blomlådor på Brogatan *****   her
2021/174 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt 2021-04-23 med bilagor Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2021/174 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Protokoll Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt 2021-04-23 Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2021/13 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Terazzen Polismyndigheten   her
2021/14 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Huginvägen under perioden 210428-210429 Borlänge kommun - Trafik   her
2021/14 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med fordon på Vasagatan för 210503 Borlänge kommun - Trafik   her
2021/12 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Varuexponering Kvarnforsplan Polismyndigheten   her
2021/12 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Arbetsområde Faluvägen Polismyndigheten   her
2021/12 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Avstängning av väg vid cykeltävling Polismyndigheten   her
2021/12 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Tipspromenad Älvbrinken Polismyndigheten   her
2021/12 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Workers memorial day Polismyndigheten   her
2021/12 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Lift Stationsgatan Polismyndigheten   her
2021/12 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Bärförsäljning Borganäsvägen Polismyndigheten   her
2021/10 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Inbjudan från Trafikverket till regional dialog om nästa nationella plan för transportsystemet Trafikverket   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Till kommunledningen från Fastighetsutveckling AB om begäran om markanvisning för utveckling av handel och service Fastighetsutveckling AB   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Skrivelse till kommunledning från enskild med ett förslag gällande utveckling av näringslivet i Borlänge Enskild   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Meddelande från enskild till kommunstyrelsen om handläggning av enskilt ärende bistånd enligt Socialtjänstlagen Enskild   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Begäran om skriftliga, sakliga och uttömmande svar på samtliga frågor kring planerad förlängning av Skräddarbacksvägen Enskild   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild om virkesupplag i Lennheden Borlänge Enskild   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Svar från kommunstyrelsens ordförande till enskild gällande begäran om skriftliga, sakliga och uttömmande svar på samtliga frågor kring planerad förlängning av Skräddarbacksvägen Enskild   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Svar till enskild från kommunstyrelsens ordförande om handläggning av enskilt ärende bistånd enligt Socialtjänstlagen Enskild   her
2021/2 20210428 2021-04-28 Handling med extern mottagare Svar till enskild om handläggning av enskilt ärende bistånd enligt Socialtjänstlagen Enskild   her
2021/8 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Healthy Cities Sverige - en del av WHO Healthy Cities Sverige   her
2021/8 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Platser kvar - Nu är anmälan öppen för Vårmöte den 5 maj 2021 från Sveriges miljökommuner Sveriges miljökommuner   her
2021/8 20210428 2021-04-28 Inkommande handling Viktigt- Ny information till våra leverantörer Compass Group AB Compass Group AB   her
2020/1981 20210428 2021-04-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Redovisning av statistik, mätvärden relaterade till covid-19 i Dalarna och Borlänge kommun vecka 12   her
2020/1981 20210428 2021-04-28 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Redovisning av statistik, mätvärden relaterade till covid-19 i Dalarna och Borlänge kommun vecka 13   her
2021/15 20210427 2021-04-27 Handling med extern mottagare Protokoll gällande flytt av fordon på Mångatan Borlänge kommun Trafik   her
2021/15 20210427 2021-04-27 Handling med extern mottagare Protokoll gällande flytt av fordon på Mångatan Borlänge kommun Trafik   her
2021/15 20210427 2021-04-27 Handling med extern mottagare Protokoll gällande flytt av fordon på Sockenvägen Borlänge kommun - Trafik   her
2021/755 20210427 2021-04-27 Inkommande handling Kontrollrapport Kvarnforsgården Miljökontoret   her
2021/755 20210427 2021-04-27 Inkommande handling Kontrollrapport Miljökontoret   her
2021/562 20210427 2021-04-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Översyn av balansen mellan bildningssektorn och sociala sektorn – organisatorisk placering av IFO   her
2021/562 20210427 2021-04-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2021-04-08 kommundirektör Åsa Granat om organisatoriskt flytta av verksamhetsområdet individ-och familjeomsorg från bildningssektorn till sociala sektorn fr o m 2021-05-01.   her
2021/949 20210427 2021-04-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2021-04-27 kommunstyrelsens ordförande remisser   her
2021/933 20210427 2021-04-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2021-04-27 Kommunstyrelsens ordförande   her
2021/918 20210427 2021-04-27 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut 2021-04-27 Kommunstyrelsens ordförande   her
2021/998 20210427 2021-04-27 Inkommande handling Delgivning yttrande, HÄLS.2018.1175 Miljökontoret   her
2021/968 20210426 2021-04-26 Inkommande handling 2021/00178 Protokollsutdrag 2021-04-19 § 12 Revisionsberättelse för år 2020 samt beslut om ansvarsfrihet Smedjebackens kommun   her
2021/969 20210426 2021-04-26 Inkommande handling Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om tillsyn på Ljungbergsgymnasiets elevhem enligt 9 § 8 LSS, IVO dnr 3.2.2-09246/2021-3 Inspektionen för vård och omsorg   her
2021/834 20210426 2021-04-26 Inkommande handling Bekräftelse från Inspektionen för vård och omsorg om inkomna handlingar, IVO dnr 3.1.1-16090/2021 Inspektionen för vård och omsorg   her
2021/664 20210426 2021-04-26 Inkommande handling Påminnelse från Inspektionen för vård och omsorg om begäran av uppgifter gällande privata utförare av hemtjänstinsatser, IVO dnr 3.5.1-10305/2021 Inspektionen för vård och omsorg   her
2021/664 20210426 2021-04-26 Inkommande handling Beslut 2021-04-22 från Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av Borlänge kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser, IVO dnr 3.5.1-10305/2021 Inspektionen för vård och omsorg   her
2021/755 20210426 2021-04-26 Inkommande handling Kontrollrapport Skräddaren Miljökontoret   her
2020/1317 20210426 2021-04-26 Inkommande handling Underrättelse och begäran från Inspektionen för vård och omsorg i samband med tillsyn av särskilda boenden med anledning av covid-19, IVO dnr 3.5.1-21368/2020-19 Inspektionen för vård och omsorg   her
2021/9 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Kallelse till årsstämma AB Dalaflyget den 27 maj 2021 AB Dalaflyget   her
2021/8 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Länsstyrelsen bjuder in till konferens på temat Tryggare skola 25/5 2021 Länsstyrelsen   her
2021/8 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Från styrelseakademien, Dags att nominera till årets Guldklubba Styrelseakademien   her
2021/10 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Ny strategi för suicidprevention ger stöd i långsiktigt arbete Region Dalarna   her
2021/10 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Uppdaterad information från SMHI till samhällsaktörerna - Ny övergångsperiod för förnyade vädervarningar SMHI   her
2021/12 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Arbetsområde Ovanbrogatan Polismyndigheten   her
2021/12 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Matvagn Sveatorget Polismyndigheten   her
2021/12 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Uppställning av lift på Stationsgatan Polismyndigheten   her
2021/14 20210423 2021-04-23 Handling med extern mottagare Borlänge kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Borlänge kommuns lokala trafikföreskrifter (2081 2020:00056) om förbud att parkera på Idrottsvägen Borlänge kommun - Trafik   her
2021/14 20210423 2021-04-23 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på Idrottsvägen under perioden 210423-270101 Borlänge kommun - Trafik   her
Ingen behörighet 20210423 2021-04-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Signerad årsredovisning 2020 Stiftelsen Edith och John Bååths minnesfond   her
Ingen behörighet 20210423 2021-04-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Signerad årsredovisning 2020 Ingegärd Hellströms stiftelse   her
2021/19 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Piteå - Borlänge under perioden 210423-210522 Trafikverket   her
2021/904 20210423 2021-04-23 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Lägesrapport 2021-04-23 till kommunstyrelsen med anledning av beskedet om Stora Ensos planer på att avveckla verksamheten vid Kvarnsvedens Pappersbruk   her
2021/949 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) Regeringskansliet   her
2021/950 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Motion från (SD) om avveckling av värdegrundsarbetet Kjell Forslund och KentForschner-Hell (SD)   her
2021/951 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Motion från (SD) om att införa Grön Flagg eller Skogen i skolan/Bonden i skolan i skolundervisningen i Borlänge kommun. Bernt Andersson (SD)   her
2021/952 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Motion från (SD) om att införa en kontroll av samtliga utbetalade föreningsbidrag i kommunen från första kronan. Kent Forschner-Hell, Cey Forschner-Hell, Kennth Tjernberg, Anita Tjernberg och Peter Karlsson (SD)   her
2021/954 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Information från Region Dalarna om provtagning för covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet med betydelse för länets krishanteringsförmåga Region Dalarna   her
2021/956 20210423 2021-04-23 Inkommande handling Skrivelse från Hörselskadades förening i Borlänge till gruppledarna i Borlänge kommun ett år efter Hörselns dag Hörselskadades förening i Borlänge   her
2021/933 20210422 2021-04-22 Inkommande handling Remiss av Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg - Svar senast 30/6 2021 Regeringskansliet   her
2021/934 20210422 2021-04-22 Inkommande handling Revisionsberättelse, granskning av årsredovisningen för år 2020 KPMG   her
Version5.2.2.1