eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2020/951 20200713 2020-07-13 Inkommande handling Inkommen synpunkt från enskild gällande socialtjänsten enskild   her
2020/951 20200713 2020-07-13 Inkommande handling Synpunkter gällande hantering av placering av enskild ungdom på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/1388 20200713 2020-07-13 Handling med extern mottagare Brev från kommundirektör till företag gällande CE- märkning visir Kommundirektör   her
2020/1393 20200713 2020-07-13 Inkommande handling Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd gällande interkommunal ersättning för yrkesutbildning Dnr 2020:1315 Skolväsendets överklagandenämnd   her
2020/1394 20200713 2020-07-13 Inkommande handling Remiss från Finansdepartementet Avdelningen för samhällsplanering och bostäder gällande promemoria med förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen Finansdepartementet   her
2020/1388 20200710 2020-07-10 Handling med extern mottagare Delgivningskvitto till arbetsmiljöverket om förbud och föreläggande med vite skyddsutrustning CE-märkning visir Arbetsmiljöverket   her
2020/1388 20200710 2020-07-10 Handling med extern mottagare Meddelande till Arbetsmiljöverket om uppfyllda villkor enligt beslut om förbud med föreläggande med vite Arbetsmiljöverket   her
Ingen behörighet 20200710 2020-07-10 Inkommande handling Dom 2020-07-08 Förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål 3224-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200710 2020-07-10 Inkommande handling Dom 2020-07-08 Förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål 3204-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
2020/33 20200710 2020-07-10 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Transtigen *****   her
2020/33 20200710 2020-07-10 Handling med extern mottagare Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Drabantgatan *****   her
2017/1660 20200710 2020-07-10 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Intern kontroll - Mottagningsenheten   her
2017/2765 20200710 2020-07-10 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2018-10-25 arbetsmarknads- och socialnämnden § 136 Uppföljning av nämndplan 2018   her
2019/440 20200710 2020-07-10 Inkommande handling Information från Inera om revideringar i Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster Inera   her
2020/20 20200710 2020-07-10 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Walk of pain Polismyndigheten   her
2020/23 20200710 2020-07-10 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Telefonlista om uppföljning gällande synpunkter hessegården   her
2020/23 20200710 2020-07-10 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Skrivelse från anställd samt svar om skyddsutrustning corona   her
2019/174 20200709 2020-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-01-28 Kommunstyrelsen § 18 Svar på medborgarförslag om pendlarparkering   her
2019/174 20200709 2020-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-01-28 Kommunstyrelsen § 18 Svar på medborgarförslag om pendlarparkering   her
2020/32 20200709 2020-07-09 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Georg Karlssons gata för den 200721 Henningsons Elektriska AB   her
2020/60 20200709 2020-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2020-07-09 Extra Kommunstyrelsen §§ 104 -107   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Beslut 2020-07-03 Förvaltningsrätten i Falun, mål nr: 3220-20, avskrivet ärende Förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Dom 2020-07-07 Förvaltningsrätten i Falun, överklagan skolval mål: 3205-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Dom 2020-07-03 Förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål 3208-20 förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Dom 2020-07-08 Förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål 3211-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Beslut 2020-07-03 Förvaltningsrätten i Falun, skolplacering mål nr: 3215-20, avskrivet ärende Förvaltningrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Beslut 2020-07-03 Förvaltningsrätten i Falun, placering förskola mål nr: 3225-20, avskrivet ärende Förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Beslut 2020-07-03 Förvaltningsrätten i Falun, mål nr: 3218-20, avskrivet ärende Förvaltningsrätten i Falun   her
Ingen behörighet 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Dom 2020-07-08 förvaltningsrätten i Falun överklagan skolval mål nr 3221-20 Förvaltningsrätten i Falun   her
2020/824 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Beslut 2020-07-03 Södertälje kommun om upphävande av tidigare beslut om att inte verkställa omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i Södertälje kommun Södertälje kommun   her
2020/1388 20200709 2020-07-09 Handling med extern mottagare Brev från kommundirektör till företag gällande CE- märkning visir kommundirektör   her
2020/1388 20200709 2020-07-09 Inkommande handling Beslut 2020-07-06 arbetsmiljöverket om förbud med föreläggande med vite skyddsutrustning CE-märkning visir 2020/036481 Arbetsmiljöverket   her
2020/1376 20200709 2020-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-07-09 Kommunstyrelsen § 104 Rekrytering sektorchef sociala sektorn   her
2020/1240 20200709 2020-07-09 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Utredning av klagomål från Inspektionen för vård och omsorg IVO dnr: 3.4.2.-22311/2020   her
2020/1382 20200708 2020-07-08 Inkommande handling Avtal om värdetransport- och uppräkningstjänster mellan Loomis Sverige AB och Borlänge kommun Loomis Sverige AB   her
2020/1383 20200708 2020-07-08 Inkommande handling Medborgarförslag om att förskola och fritids ska öppna kl 06:00 enskild   her
2020/1383 20200708 2020-07-08 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-19 kommunfullmäktige §69 inkommet medborgarförslag om att förskola och fritids ska öppna kl 06:00   her
2020/1383 20200708 2020-07-08 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Bekräftelse på mottaget medborgarförslag om att förskola och fritids ska öppna kl 06:00   her
2020/1005 20200708 2020-07-08 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-19 Kommunfullmäktige § 69 Inkommet medborgarförslag om att förskola och fritids ska öppna kl.06:00   her
2020/824 20200708 2020-07-08 Inkommande handling Ordförandebeslut 2020-07-01 Norbergs kommun, Upphävande av tidigare beslut om utförande av tillfälliga insatser i Norbergs kommun med anledning av covid-19 Norbergs kommun   her
2020/811 20200708 2020-07-08 Inkommande handling Fråga från enskild samt svar om personal hemtjänst Enskild   her
2020/32 20200708 2020-07-08 Handling med extern mottagare Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Thenstedgatan för den 200709 Wallners Persienn och Markis   her
2020/19 20200708 2020-07-08 Inkommande handling Upphävande av beslut om utförande av tillfälliga insatser i Norbergs kommun Norbergs kommun   her
2020/23 20200708 2020-07-08 Inkommande handling Regeringsbeslut 2020-02-20 utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus Regeringskansliet   her
2020/23 20200708 2020-07-08 Inkommande handling information med uppdaterigar från nytida omcorona Nytida   her
2020/26 20200707 2020-07-07 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Hemgatan under perioden 200710-200717 Ramudden   her
2020/2 20200707 2020-07-07 Inkommande handling Information från MSB om omsorg för barn vid stängning av skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet MSB 2020-05374 Myndigheten för samhällsskydd och bredskap   her
2020/129 20200707 2020-07-07 Inkommande handling Beslut 2020-04-22 miljökontoret om justerad kontrolltid för livsmedelsanläggning, sopranen Miljökontoret   her
2020/316 20200707 2020-07-07 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-05-19 Kommunfullmäktige § 70 Beviljande av ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning, barn- och utbildningsnämnden   her
2020/811 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Synpunkter och förbättringsförslag inom omsorgsnämndens verksamheter, Hemtjänsten Hagbacken Enskild   her
2020/757 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Beslut 2020-06-02 från Kommunstyrelsen § 80 Utökad ekonomisk månadsrapport april med återrapport nämnder Kommunstyrelsen   her
2020/757 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Beslut 2020-06-16 från Kommunfullmäktige § 86 Utökad ekonomisk månadsrapport april.pdf Kommunfullmäktige   her
2020/757 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Beslut 2020-06-16 från Kommunfullmäktige § 87 Revidering av strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar för Kommunfullmäktige   her
2020/951 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Inkommen synpunkt från enskild gällande hantering av enskilt barnärende på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/19 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Inkommen skrivelse om trottoar mellan Lindstigen och Stånggatan Enskild   her
2020/19 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna till Kommunstyrelsen m. fl. Vårdföretagarna   her
2019/88 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Beslut 2020-05-19 Kommunfullmäktige § 79 Val av ersättare i socialnämnden Kommunfullmäktige   her
2018/458 20200706 2020-07-06 Handling med extern mottagare Förordnande till näringsidkare gällande parkeringsvakter i Borlänge kommun Aimo Park Sweden AB   her
2020/28 20200706 2020-07-06 Handling med extern mottagare Beslut till näringsidkare - Dispens från lokala trafikföreskrifter Borlänge Energi - Stadsmiljö   her
2020/22 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Tillägg Basta Polismyndigheten   her
2020/20 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Gudstjänst Torsång Polismyndigheten   her
2020/20 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Torgmöte Sverigedemokraterna Polismyndigheten   her
2020/951 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Inkommen synpunkt gällande hantering av enskilt barnärende på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/951 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Inkommen synpunkt gällande placerad ungdom på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/1361 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Delredovisning från Verdandi av Steget framåt våren 2020 Verdandi   her
2020/1362 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Anmälan till Justitieombudsmannen gällande familjehemsplacerad ungdom dnr 2870-2020 Justitieombudsmannen   her
2020/1363 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Beslut 2020-06-26 förordnande som vigselförrättare i Borlänge kommun Länsstyrelsen Dalarna   her
2020/1367 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Begäran från inspektionen för vård och omsorg om yttrande och handlingar, ej verkställt beslut. IVO dnr: 3.3.1-05390/2020-3 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/1368 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om klagomål på hantering av placerad ungdom dnr 3.4.2-24037/3030-3 Inspektionen för vård och omsorg   her
2020/1369 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Rekommendation om beslut från Välfärdsrådet angående tillnyktringsplatser Välfärdsrådet   her
2020/1370 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Missiv från kommunrevisorerna gällande KPMG:s granskning av informationssäkerhet Kommunrevisorerna   her
2020/1371 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Inkommen skrivelse till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden från enskild om praktiktjänst Enskild   her
2020/1373 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Samråd om detaljplan för Frej 3 Borlänge centrum, omsorgsnämnden Plan och markkontoret   her
2020/1265 20200706 2020-07-06 Inkommande handling Inkommen skrivelse om vägbygge intill Dammyran Enskild   her
2020/1353 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Synpunkter och förbättringsförslag inom omsorgsnämndens verksamheter, åkershem enskild   her
2020/1354 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna om statsbidrag för att stödja omsorgen till följd av covid-19 Famna och Vårdföretagarna   her
2020/1354 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Frågor om ersättning för Merkostnader relaterat till Covid -19 i enlighet med regeringsbeslutet i förordning 2020:193 Team Olivia ab   her
2020/1354 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Frågor och svar om merkostnader inom omsorg till följd av covid-19 Team Olivia AB   her
2020/1342 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Beslut 2020-07-01 om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering, Gästhemmet Miljökontoret   her
2020/1342 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Beslut 2020-07-01 om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering, möjligheternas hus Míljökontoret   her
2020/1342 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Beslut 2020-07-01 om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering, Bysjöns gruppboende Miljökontoret   her
2020/1342 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Beslut 2020-07-01 om registrering av livsmedelsanläggning samt avgift för registrering, Funktionshinderomsorgen Miljökontoret   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Synpunkter på enskilt ärende på barn- och ungdomsenheten efter tv-intervju med ordförande för socialnämnden enskild   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Synpunkter på hantering av barnärende på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/1026 20200703 2020-07-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2020-06-30 avseende hyresreducering i samband med Corona pandemin   her
2020/20 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Politisk information Polismyndigheten   her
2020/20 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Etablering Årbyvägen Polismyndigheten   her
2020/28 20200703 2020-07-03 Handling med extern mottagare Beslut till näringsidkare - Dispens från lokala trafikföreskrifter Borlänge Energi - Elnät   her
2020/31 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Smedjebacken under perioden 200706-200804 Trafikverket   her
2018/2064 20200703 2020-07-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Friluftsprogram Borlänge kommun, beslutad 2020-05-19 kommunfullmäktige   her
2019/211 20200703 2020-07-03 Inkommande handling GRANSKNING 2 - yttrande från AB Borlänge Energi, detaljplan för Järnet 2 och Hytting 51:98 AB Borlänge Energi   her
2020/2 20200703 2020-07-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Mailkonversation från vårdnadshavare till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skolskjuts Idkerberget   her
Ingen behörighet 20200703 2020-07-03 Inkommande handling GRANSKNING - yttrande från AB Borlänge Energi, detaljplan för Tången 6 och 9 AB Borlänge Energi   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Inkomna synpunkter gällande enskilt barnärende på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Inkommen synpunkt gällande hantering av enskilt barnärende på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Inkommande handling Synpunkter på hantering av enskilt barnärende på barn- och ungdomsenheten enskild   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Inkommen synpunkt från enskild gällande hantering av enskilt barnärende på barn- och ungdomsenheten   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Konversation gällande synpunkter på hantering om enskilt ärende i ungdomsteamet, barn och ungdomsenheten   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Konversation med enhetschef för barn- och ungdomsenheten gällande synpunkter på enskilt ärende   her
2020/951 20200703 2020-07-03 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Synpunkter på handläggare gällande handläggning av enskilt ärende ungdomsteamet barn- och ungdomsenheten   her
Version5.2.2.1