eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2018/1630 20191206 2019-12-06 Inkommande handling Från Falu Tingsrätt entledigande av nämndeman Borlänge kommun Falu Tingsrätt   her
2019/11 20191206 2019-12-06 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Vårfrugatan för 191205 Borlänge Energi - Elnät   her
2019/16 20191206 2019-12-06 Inkommande handling Förenklat samrådsförfarande mellan Trafikverkets regioner och Borlänge kommun gällande perioden 191029-211007 Trafikverket   her
2019/287 20191206 2019-12-06 Inkommande handling Kartläggning över takhöjd idrottshallar *****   her
2019/429 20191206 2019-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 159 Svar på motion från (V) om Grönt råd   her
2019/429 20191206 2019-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 172 Svar på motion (V) om grönt råd   her
2019/958 20191206 2019-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 148 Revidering av Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsordning   her
Ingen behörighet 20191206 2019-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 165 Information kommunstyrelsens interna kontrollområden   her
2019/2030 20191206 2019-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 147 Borlänge kommuns yttrande över planerings- och budgetprocessen i Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/2676 20191206 2019-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 165 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet   her
2019/2676 20191206 2019-12-06 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 178 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet   her
2019/2680 20191206 2019-12-06 Inkommande handling Remiss från Miljödepartementet, Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling dnr M2019/02120/R Miljödepartementet   her
2019/2663 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning gällande fastigheterna ***** ***** ***** ***** ***** W18815 Lantmäteriet   her
2019/2664 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning gällande fastigheterna ***** ***** ***** W19700 Lantmäteriet   her
2019/2669 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning från Lantmäteriet gällande fastigheten ***** ***** W19572 Lantmäteriet   her
2019/2670 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning från Lantmäteriet gällande fastigheterna ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** W181070 Lantmäteriet   her
2019/2671 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning från Lantmäteriet gällande fastigheterna ***** ***** ***** ***** ***** W181288 Lantmäteriet   her
2019/2672 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning från Lantmäteriet gällande fastigheterna ***** ***** ***** ***** ***** W161094 Lantmäteiret   her
2019/2673 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Underrättelse om avslutad förrättning från Lantmäteriet gällande fastigheten ***** ***** W191000 Lantmäteriet   her
2019/2515 20191205 2019-12-05 Handling med extern mottagare Delegationsbeslut 2019-12-05 verksamhetschef bygg- och kartkontoret med yttrande över Lantmäteriets samråd gällande fastighetsreglering gällande ***** ***** ***** ***** W181157 Lantmäteriet   her
2019/2332 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 151 Avveckling av Borlänge kommuns samarbete Wuhan och Kina   her
2019/2344 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 156 Revidering av riktlinjer för Borlänge kommuns bragdtecken med rutin för kommunens priser   her
2019/2455 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 92 Avsiktsförklaring Dalarnas ungdomsprojek   her
2019/2465 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 164 Medlemskap i GYSAM för Malung-Sälen och Vansbro kommun   her
2019/2485 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 155 Fastställande av partistöd för första halvåret 2020   her
Ingen behörighet 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 154 Ny handledning för visionsområdena - barnchecklista   her
2019/1994 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 150 Verksamhetsövergång lokalvård inom koncernen   her
2019/1496 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 96 Taxor Maserhallen – Multibassängen   her
2019/958 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till krisstöd/ POSOM:s ledningsgrupp i kommunen, inbjudan till kursen Ledning av krisstöd (POSOM) för enskilda Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2019/1060 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 152 Svar på motion från (M) om avsluta samarbete med Wuhan Kina   her
2019/1064 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 158 Svar på motion från (SD) om begränsning av tiggeri   her
2019/1205 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 162 Svar på medborgarförslag om tågstopp vid Romme Alpin   her
Ingen behörighet 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 145 Strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar 2020-2023   her
2019/1262 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 149 Revidering av dokumenthanteringsplan HR-kontoret   her
2019/1326 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 153 Svar på medborgarförslag om avslutat samarbete med Wuhan Kina   her
2019/1418 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 160 Svar på motion från (M) om trafiksituationen vid Torsångs nya skola   her
2019/545 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Brev till stadsarkitektskontoret (bygg- och kartkontoret) från enskild, finns även i ByggR 2018/835 Enskild   her
2019/638 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 95 Redovisning av delegationsbeslut   her
2019/809 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 93 Överenskommelse mellan Borlänge kommun och Region Dalarna utifrån Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-2022   her
2019/867 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 163 Instiftande av Sven Olof stipendium för finsnickare   her
2019/237 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 166 Antagande av detaljplan Uvbergsviken   her
2019/246 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 89 Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2020 med verksamhetsbudget för 2020 och plan för 2021-2023   her
2019/268 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 88 Ekonomisk rapport november 2019   her
2019/271 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 97 Övrig information   her
2019/271 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-03 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 94 Information från kultur- och fritid   her
2019/332 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Från Region Dalarna Inbjudan - Hur kan vi tillsammans möta de komplexa utmaningar som negativt påverkar alla delar av vårt samhälle? Region Dalarna   her
2019/332 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Från Dalarna Autism- och Aspergerföreningen och Region Dalarna inbjuder till temakväll om god man, förvaltare och framtidsfullmakt Dalarna Autism- och Aspergerförening   her
2019/360 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Beslut 2019-11-06 från Omsorgsnämnden § 97 Remissvar personlig assistans hjälpbehov andning och sondmatning.pdf Omsorgsnämnden   her
2019/55 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 146 Ekonomisk månadsrapport   her
2019/70 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter från Torsångs hembygdsförening med synpunkter på Detaljplan 2 - Uvbergsviken Torsångs hembygdsförening   her
2017/1386 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 167 Revidering av avfallstaxa för Borlänge Energi   her
2018/2298 20191205 2019-12-05 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 161 Svar på medborgarförslag om kommunfixare som hjälper äldre med enklare jobb utan kostnad   her
2019/9 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Borlänge Backyard Ultra Polismyndigheten   her
2019/9 20191205 2019-12-05 Inkommande handling Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Insamlingsjogg julafton Polismyndigheten   her
2018/2298 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 174 Svar på medborgarförslag om kommunfixare som hjälper äldre med enklare jobb utan kostnader   her
2017/1386 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 181 Revidering av avfallstaxa för Borlänge Energi   her
2018/1855 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Revidering av bilaga 1 - 3, arvodesreglemente för förtroendevalda   her
2019/11 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Hille Pers väg under perioden 191114-191118 Borlänge Energi - VA   her
2019/12 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon: Klöverstigen Borlänge Energi Trafik   her
2019/12 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon; Klockstigen Borlänge Energi Trafik   her
2019/12 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon: Skogsfrustigen Borlänge Energi Trafik   her
2019/12 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon; P Erlandsforsgatan Borlänge Energi Trafik   her
2019/12 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Fordonsflytt - Protokoll gällande flytt av fordon; Tunagatan 9 privat mark Borlänge Energi Trafik   her
2019/16 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Transportdispenser - Beslut till näringsidkare gällande bred transport inom Borlänge kommun för perioden 191205-191218 Maserfrakt AB   her
2019/70 20191204 2019-12-04 Handling med extern mottagare Till representant för Sveafastigheter från kommunalråd om förfrågan om tid för träff Sveagastigheter   her
2019/55 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 157 Ekonomisk månadsrapport   her
2019/39 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-12-04 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 211 Lägesrapport från samhällsbyggnadssektorn   her
2019/16 20191204 2019-12-04 Inkommande handling Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Sundsvall - Borlänge under perioden 191204-200102 Trafikverket   her
2019/16 20191204 2019-12-04 Inkommande handling Transportdispenser - Ansökan från näringsidkare gällande bred transport inom Borlänge kommun Maserfrakt AB   her
2019/349 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Kallelse med dagordning till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-12-04   her
2019/237 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 179 Antagande av detaljplan Uvbergsviken   her
2019/208 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-12-04 samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 202 Samråd för ändring av detaljplan för Område norr om Mats knuts väg inom Övre Tjärna avseende fastighetsbestämmelser för fastigheterna ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/141 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-12-04 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 212 Ekonomisk rapport   her
2019/867 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 176 Instiftande av Sven Olof stipendium för finsnickare   her
2019/1418 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 173 Svar på motion från (M) om trafiksituationen vid Torsångs nya skola   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Inkommande handling Påskrivet samverkansavtal för regional yrkesinriktad yrkesutbildning från Älvdalens kommun Älvdalens kommun   her
2019/1326 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 164 Svar på medborgarförslag om avslutat samarbete med Wuhan Kina   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 161 Ny inriktning på Borlänge kommuns internationella arbete   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 145 Strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar 2020-2023   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 156 Strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar 2020-2023   her
2019/1205 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 175 Svar på medborgarförslag om tågstopp vid Romme Alpin   her
2019/1167 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Delegationsbeslut ställföreträdande rektor Erikslundsgymnasiet/Hushagsgymnasiet för 2019-12-05   her
2019/1060 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 163 Svar på motion från (M) om att avsluta samarbete med Wuhan Kina   her
2019/1064 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 171 Svar på motion från (SD) om begränsning av tiggeri   her
2019/958 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 160 Revidering av Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsordning   her
2019/958 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 159 Borlänge kommuns yttrande över planerings- och budgetprocessen i Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/1994 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 167 Verksamhetsövergång lokalvård inom koncernen   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 168 Ny handledning för visionsområdena - barnchecklista   her
2019/2485 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 169 Fastställande av partistöd för första halvåret 2020   her
2019/2465 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 177 Medlemskap i GYSAM för Malung-Sälen och Vansbro kommun   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 180 Uppdrag gällande utredning av förutsättningar för parkeringshus på Ovanbro   her
2019/2344 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 170 Revidering av riktlinjer för Borlänge kommuns bragdtecken med rutin för kommunens priser   her
2019/2332 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 162 Avveckling av Borlänge kommuns samarbete Wuhan och Kina   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 144 Modell av borgensavgifter   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 155 Modell av borgensavgifter   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-25 Kommunstyrelsen § 143 Rullande låne- och borgensramar för kommunen och bolagen i BKF-koncernen år 2020-2024   her
Ingen behörighet 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-11-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning § 154 Rullande låne- och borgensramar för kommunen och bolagen i BKF-koncernen år 2020-2024   her
2019/2605 20191204 2019-12-04 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-12-04 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 209 Information om samråd för VA-plan   her
2019/2656 20191204 2019-12-04 Inkommande handling Förlängning av avtal-Support och underhållsavtal ärende- och dokumenthanteringssystem ePhorte, Solarplexus IT- Strategi AB Solarplexus IT-Strategi AB   her
2019/2659 20191204 2019-12-04 Inkommande handling Samråd detaljplan Järnet 2 samt del av Hytting 51:98 Plan- och markkontoret, Borlänge kommun   her
Version5.2.2.1