Postlista RSS från insyn.borlange.se. http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/ Rss från insyn.borlange.se Filtrering: Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Affischering (Tillägg) Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208789 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18346/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Möte Liljekvistska parken Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208788 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18345/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Cykeltävling Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208716 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18273/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Orange Day manifestation Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208709 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18266/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Till Borlänge kommun 2019-04-10 från enskild gällande sökt arbete i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208658 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18215/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Nyttjande av parkeringar Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208664 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18221/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Begäran om yttrande från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Enköping Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208850 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18407/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut till näringsidkare gällande tung, bred och lång transport inom Borlänge kommun under perioden 190527-190625 Avs/Mott: Havator Oy http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208711 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Havator Oy | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18268/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge-Norrtälje under perioden 190523-190621 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208708 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18265/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge-Norrtälje under perioden 190524-190622 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208707 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18264/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Borlänge-Norrtälje under perioden 190527-190625 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208706 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18263/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred och lång transport för sträckan Borlänge - Norrtälje under perioden 190527-190625 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208669 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18226/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung, bred och lång transport för sträckan Borlänge - Luleå under perioden 190524-190622 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208660 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18217/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Luleå under perioden 190524-190622 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208656 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18213/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse för uteserveringar - Galaxen Terazzen Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208667 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18224/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Slingergatan Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208728 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18285/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Mats Knuts väg Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208726 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18283/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Hyttingsvägen Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208724 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18281/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Korpralsvägen Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208722 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18279/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Holmstensgatan Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208720 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18277/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillfälliga farthinder - Beslut till enskild gällande blomlådor på Holmstensgatan Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208718 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18275/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillfälliga farthinder - Ansökan från enskild om blomlådor på Slingergatan Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208717 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18274/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Till Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag från gemensamma nämnden ATL gällande utökat uppdrag, reglemente Avs/Mott: Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208654 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel | Handlingsdatum: 2019-05-24 | Handlingsnr: 18211/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Kontrollrapport 2019-05-17 från Miljökontoret livsmedelsrapport Tunets förskola Avs/Mott: Miljökontoret http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208379 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Miljökontoret | Handlingsdatum: 2019-05-23 | Handlingsnr: 17936/2019 | Avdelning: Kost- och lokalservice | Titel: Rapport 2019-05-17 från Miljökontoret livsmedelsrapport förskola Planeten Avs/Mott: Miljökontoret http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208378 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Miljökontoret | Handlingsdatum: 2019-05-23 | Handlingsnr: 17935/2019 | Avdelning: Kost- och lokalservice | Titel: Till Borlänge kommun från enskild med åsikter om olika länders politiska styrning Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208440 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-05-23 | Handlingsnr: 17997/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Ansökan till Kommunstyrelsen, Borlänge kommun från Folkmusikens hus Rättvik om verksamhetsstöd för år 2019-2020 Avs/Mott: Folkmusikens Hus Rättvik http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208438 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Folkmusikens Hus Rättvik | Handlingsdatum: 2019-05-23 | Handlingsnr: 17995/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: 2019-05-17 Miljönämnden § 55 Miljöranking 2019 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208435 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-05-23 | Handlingsnr: 17992/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-05-17 Miljönämnden § 52 Naturvårdsdag 3 juni Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208432 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-05-23 | Handlingsnr: 17989/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-05-17 Miljönämnden § 50 Jäv Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/208431 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-05-23 | Handlingsnr: 17988/2019 | Avdelning: Miljönämnden |