Postlista RSS från insyn.borlange.se. http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/ Rss från insyn.borlange.se Filtrering: Titel: Från Gemensam nämnd för upphandling, Redovisning av delegationsbeslut 2020 Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234872 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3268/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Från Gemensam nämnd för upphandling - Nämndplan 2020-2022 Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234869 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3265/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Inbjudan från Uppsala kvinnojour till nationell konferens: Digital kvinnofrid. IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta Avs/Mott: Uppsala kvinnojour http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234863 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Uppsala kvinnojour | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3259/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Storuman under perioden 200302-200331 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234924 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3320/2020 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Remissvar angående friluftsprogram från Miljönämnden Avs/Mott: Miljönämnden http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234860 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Miljönämnden | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3256/2020 | Avdelning: Plan- och markkontoret | Titel: Expediering av beslut från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-21 § 18 Slutrapport Samling för jobb med tillhörande handlingar Avs/Mott: gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234864 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3260/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Svar från kommunalråd till medarbetare på Jianghan Universitet Avs/Mott: Jianghan Universitet http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234883 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Jianghan Universitet | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3279/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Information till kommunstyrelsens ordförande från Region Dalarna om Kollektivtrafikförvaltningen Avs/Mott: Region Dalarna http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234865 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Region Dalarna | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3261/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Beslut och tjänsteskrivelse från Omsorgsnämnden, svar på motion om äldrestöd till personer i ofrivillig isolering Avs/Mott: omsorgsnamnden@borlange.se http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234861 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: omsorgsnamnden@borlange.se | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3257/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Socialnämndens protokoll 2019-04-18 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234922 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3318/2020 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Socialnämnden protokoll 2019-03-28 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234920 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3316/2020 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Socialnämndens protokoll 2019-02-21 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234919 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3315/2020 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Avdelningskök där omsorgsnämnden ansvarar för eventuell kompletterande tillagning och servering Avs/Mott: Miljökontoret http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234873 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Miljökontoret | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3269/2020 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Socialnämndens protokoll 2019-01-31 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234886 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3282/2020 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Socialnämndens protokoll 2019-01-03 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234885 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3281/2020 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Protokoll 2020-02-03 Borlänge kommuns förvaltnings AB §§ 1-21 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234889 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-27 | Handlingsnr: 3285/2020 | Avdelning: Ekonomikontoret | Titel: Beslut 2020-02-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18 Prislista för myndighetsutövning för år 2020 inom Räddningstjänsten Dala Mitt Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234793 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3189/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Rapport från Upphandlingscenters chef 2020 Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234717 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3113/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Från Gemensam nämnd för upphandling, Arkiv och dokumenthanteringsplan Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234716 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3112/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Från Gemensam nämnd för upphandling, Budget 2021 Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234715 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3111/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Från Gemensam nämnd för upphandling, Plan för intern kontroll 2020 Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234714 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3110/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Från Gemensam nämnd för upphandling, Uppföljning av plan för intern kontroll 2019 Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234712 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gemensam nämnd för upphandling | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3108/2020 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung och bred transport för sträckan Borlänge - Stockholm under perioden 200225-200325 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234744 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3140/2020 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Beslut 2020-02-19 Omsorgsnämnden § 13 Årsbokslut och verksamhetsberättelse år 2019 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234812 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3208/2020 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Beslut 2020-02-12 omsorgsnämndens arbetsutskott § 11 Bokslut och verksamhetsberättelse år 2019 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234801 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3197/2020 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: SAMRÅD - yttrande från trygghet och hållbarhet/hållbar utveckling, detaljplan för Mimer 1 mfl Avs/Mott: Trygghet och hållbarhet/hållbar utveckling http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234713 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trygghet och hållbarhet/hållbar utveckling | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3109/2020 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Protokoll miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 23 Miljöplan - lägesrapport Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234735 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3131/2020 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: Generell Trafikanordningsplan till näringsidkare gällande arbeten på Borlänge kommuns vägnät Avs/Mott: NCC Industry AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234748 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: NCC Industry AB | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3144/2020 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Holländargatan för perioden 200225-200625 Avs/Mott: Eltel Networks http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234747 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Eltel Networks | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3143/2020 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Beslut miljönämnden 2020-02-20 §§ 12-24 § 15 Verksamhetsberättelse med bokslut 2019 – uppföljning av nämndplan Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/234726 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2020-02-26 | Handlingsnr: 3122/2020 | Avdelning: Miljönämnden |