Postlista RSS från insyn.borlange.se. http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/ Rss från insyn.borlange.se Filtrering: Titel: Från Region Dalarna information om föreläsning den 11 september 2019 om forskningsprojekt vid Uppsala universitet om barnfetma i Dalarna Avs/Mott: Region Dalarna http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214111 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Region Dalarna | Handlingsdatum: 2019-07-18 | Handlingsnr: 23668/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Svar från kommunstyrelsens ordförande till andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden om artikel i dalarnas tidningar Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214107 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-07-18 | Handlingsnr: 23664/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till kommunstyrelsens ordförande från andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden om uttalande i dalarnas tidningar av tredje part Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214106 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-07-18 | Handlingsnr: 23663/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Information från Sveriges Kommuner och Landsting till kommuner som ingått avtal med Stim Avs/Mott: Sveriges Kommuner och Landsting http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214116 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Sveriges Kommuner och Landsting | Handlingsdatum: 2019-07-18 | Handlingsnr: 23673/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Matvagn Skräddarbacken Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214099 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23656/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Till Borlänge kommun från Trafikverket, samrådsmöte för ny gång-, och cykelbana intill väg 635, Tolsbo-Tunet (TRV 2018/130714) Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214092 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23649/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Beslut att inte lämna ut handling, patientjournal Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214094 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23651/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Beslut 2019-06-18 kommunfullmäktige § 126 Avsägelse samt val av ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Avs/Mott: Kommunstyrelsen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214098 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Kommunstyrelsen | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23655/2019 | Avdelning: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | Titel: Avtal mellan Cambio Welfare Systems Ab och individ- och familjeomsorgen gällande licens för e-post Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214090 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23647/2019 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Avtal mellan Cambio Welfare Systems och Individ- och familjeomsorgen gällande Viva med tillhörande underavtal Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214089 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23646/2019 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Avtal mellan Inagården och sociala sektorn gällande externt köp av vård- och omsorg Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214091 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23648/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Skrivelse - Önskan om parkeringsreglering på Smidesgatan Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214096 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-07-17 | Handlingsnr: 23653/2019 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Kvarterloppis Musikanten Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214068 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23625/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Klassjoggen Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213997 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23554/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Fotomaraton Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213978 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23535/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Marknader centrum Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213977 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23534/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tillståndsbevis från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Ornes Hyresgästdag Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213974 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23531/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Godkänd trafikanordningsplan till Näringsidkare gällande Idrottsvägen för perioden 190805-190809 Avs/Mott: NCC Sverige AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214070 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: NCC Sverige AB | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23627/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Idrottsvägen under perioden 190805-190809 Avs/Mott: NCC Industry AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213981 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: NCC Industry AB | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23538/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Meddelande från barn- och elevombudet om uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Skräddarbacksskolan Avs/Mott: Barn- och elevombudet http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213954 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Barn- och elevombudet | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23511/2019 | Avdelning: Barn- och utbildningsnämnden | Titel: Skrivelse - Önskan om parkeringsförbud på del av Godsvägen Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214002 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23559/2019 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Kontrollrapport efter livsmedelskontroll vid Tunagården Avs/Mott: Miljökontoret http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213955 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Miljökontoret | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23512/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Kontrollrapport efter livsmedelskontroll vid Hessegården Avs/Mott: Miljökontoret http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213970 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Miljökontoret | Handlingsdatum: 2019-07-16 | Handlingsnr: 23527/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Transportdispenser - Beslut från Trafikverket gällande tung transport för sträckan Göteborg - Borlänge under perioden 190716-190814 Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213695 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-07-15 | Handlingsnr: 23252/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Skräddarbacksvägen för perioden 190715-190815 Avs/Mott: ***** http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213864 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: ***** | Handlingsdatum: 2019-07-15 | Handlingsnr: 23421/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Tunagatan för perioden 190715-190902 Avs/Mott: DB-Bygg AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213863 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: DB-Bygg AB | Handlingsdatum: 2019-07-15 | Handlingsnr: 23420/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Mail-konversation mellan kommunalråd och vikarierande personal inom förskolan om förskolans verksamhet i Borlänge kommun Avs/Mott: Vikarierande personal förskolan http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213686 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Vikarierande personal förskolan | Handlingsdatum: 2019-07-15 | Handlingsnr: 23243/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Mail-konversation mellan kommunalråd och vikarierande personal inom förskolan om förskolans verksamhet i Borlänge kommun Avs/Mott: Vikarierande personal förskolan http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213675 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Vikarierande personal förskolan | Handlingsdatum: 2019-07-15 | Handlingsnr: 23232/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Enkät från SIFO med frågor kring samarbetet Borlänge kommun-valmyndigheten samt genomförande av val till europaparlamentet 2019 Avs/Mott: Valmyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213665 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Valmyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-15 | Handlingsnr: 23222/2019 | Avdelning: Valnämnden | Titel: Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 16V (1).pdf Avs/Mott: Valmyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/213656 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Valmyndigheten | Handlingsdatum: 2019-07-15 | Handlingsnr: 23213/2019 | Avdelning: Valnämnden |