Postlista RSS från insyn.borlange.se. http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/ Rss från insyn.borlange.se Filtrering: Titel: 2019-04-15 Protokoll miljönämnden §§ 41-49 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204074 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13631/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-04-10 Kallelse med dagordning till miljönämnden den 2019-04-15 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204072 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13629/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-03-28 Protokoll miljönämnden §§ 31-40 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204070 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13627/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-03-28 Protokoll omedelbar justering miljönämnden § 35 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204068 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13625/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-03-22 Kallelse med dagordning till miljönämnden den 2019-03-28 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204065 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13622/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-04-04 Kallelse med dagordning till miljönämndens arbetsutskott den 2019-04-09 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203988 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13545/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-02-21 Protokoll miljönämnden §§ 19-30 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198130 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 7688/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: Skrivelse om ersättningsanspråk till vaccinationsutförare Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204053 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13610/2019 | Avdelning: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | Titel: Svar på skrivelse om ersättningsanspråk till vaccinationsutförare Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204048 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-18 | Handlingsnr: 13605/2019 | Avdelning: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | Titel: Till Borlänge kommun 2019-04-16 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203934 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13491/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge kommun 2019-04-16 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203930 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13487/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge kommun 2019-04-11 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203929 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13486/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till enskild från kommundirektören bekräftelse mottagna mail Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203928 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13485/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203927 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13484/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203926 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13483/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203925 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13482/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203921 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13478/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-04-03 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203915 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13472/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-04-03 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203913 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13470/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-04-02 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203909 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13466/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge 2019-03-04 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203907 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13464/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge kommun 2019-03-04 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203867 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13424/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Till Borlänge kommun 2019-03-04 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun Avs/Mott: Enskild http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203864 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Enskild | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13421/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Delegationsbeslut 2019-04-15 från Miljökontoret om avgift för extra kontroll vid livsmedelssanläggning Hönsarvsgårdens förskola DBM 2019-159 Avs/Mott: Miljökontoret http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203902 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Miljökontoret | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13459/2019 | Avdelning: Kost- och lokalservice | Titel: Kontrollrapport 2019-04-15 från Miljökontoret livsmedelskontroll Förskola Hönsarvsgården Avs/Mott: Miljökontoret http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203901 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Miljökontoret | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13458/2019 | Avdelning: Kost- och lokalservice | Titel: 2019-04-15 Miljönämnden § 43 Information om tillgänglighet till hundlatriner och hundlatrinpåsars påverkan på avfallsprocessen Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203965 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13522/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-04-15 Miljönämnden § 41 Jäv Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203964 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13521/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-04-09 Miljönämndens arbetsutskott § 25 Information om tillgänglighet till hundlatriner och hundlatrinpåsars påverkan på avfallsprocessen Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203959 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13516/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: 2019-03-28 Miljönämnden § 31 Jäv Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203950 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13507/2019 | Avdelning: Miljönämnden | Titel: Delegationsbeslut 2019-04-01 av Valnämndens ordförande om öppettider särskild röstmottagning 19 maj 2019.docx Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/203956 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-04-17 | Handlingsnr: 13513/2019 | Avdelning: Valnämnden |