Postlista RSS från insyn.borlange.se. http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/ Rss från insyn.borlange.se Filtrering: Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Science i centrum tillägg Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211448 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 21005/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Begäran om yttrande från Trafikverket gällande bred transport för sträckan Borlänge - Gagnef Avs/Mott: Trafikverket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211447 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Trafikverket | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 21004/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Godkänd trafikanordningsplan gällande arbeten för Borlänge Energi, VA planering och projektering på Borlänge kommuns vägnät för perioden 190625-200625 Avs/Mott: Borlänge Energi - VA http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211440 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Borlänge Energi - VA | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20997/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande cykelväg vid Vallgatan under perioden 190627-191030 Avs/Mott: NCC Sverige AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211439 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: NCC Sverige AB | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20996/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande Åselbyleden under perioden 190625-190730 Avs/Mott: Dalafrakt AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211438 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Dalafrakt AB | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20995/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Godkänd trafikanordningsplan till näringsidkare gällande gång- och cykelvägar i Borlänge kommun under perioden 190701-190712 Avs/Mott: Mjölnargården Entreprenad AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211437 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Mjölnargården Entreprenad AB | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20994/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter gällande Peace and Love Festival i Borlänge kommun under perioden 190628-190710 Avs/Mott: Borlänge Energi - Trafik http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211445 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Borlänge Energi - Trafik | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 21002/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter gällande Dalecarlia cup i Borlänge kommun under perioden 190627-190630 Avs/Mott: Borlänge Energi - Trafik http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211444 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Borlänge Energi - Trafik | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 21001/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Beslut till näringsidkare - Dispens från lokala trafikföreskrifter Avs/Mott: Borlänge kommun - AME http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211434 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Borlänge kommun - AME | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20991/2019 | Avdelning: Samhällsbyggnadsnämnden | Titel: Inbjudan från Gislaveds kommun till konferens Horisontell och tillitsbaserad styrning den 21 augusti 2019 Avs/Mott: Gislaveds kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211402 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Gislaveds kommun | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20959/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Inbjuda från Länsstyrelsen: Totalförsvarsövning 2020 - Distribuerad övning - Januari 2020 Avs/Mott: Länsstyrelsen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211401 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Länsstyrelsen | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20958/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 567 Ekonomisk rapport Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211430 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20987/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Beslut 2019-06-05 Omsorgsnämndens arbetsutskott § 38 Ekonomisk rapport Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211429 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20986/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Från Räddningstjänsten Dala Mitt, en komplettering av underlag till direktionsmötet 2019-05-17 Avs/Mott: Räddningstjänst Dala Mitt http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211404 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Räddningstjänst Dala Mitt | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20961/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Protokoll 2019-06-12 Omsorgsnämnden §§ 55-65 Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211446 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 21003/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Nyttokort - Beslut till näringsidkare gällande parkeringstillstånd för Nyttotrafik Avs/Mott: Workzone Dalarna http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211410 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Workzone Dalarna | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20967/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 59 Kostnad för förbrukningsvaror inom särskilt boende Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211436 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20993/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 56 Information om yttrande över regionens förslag på nytt reglemente förfärdtjänst och riksfärdtjänst i Dalarna Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211428 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20985/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Beslut 2019-06-12 Omsorgsnämnden § 58 Förslag till reviderad överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211432 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20989/2019 | Avdelning: Omsorgsnämnd | Titel: Underrättelse från Bergsstaten angående ansökan om undersökningstillstånd för området Näverberg nr 4 i Borlänge och Falu kommuner Avs/Mott: Bergsstaten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211407 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Bergsstaten | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20964/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Delegationsbeslut 2019-06-19 Kommunstyrelsens ordförande, Remiss för standarder, Patientsäkerhet i hälso- och sjukvård, Minimikrav för personcentrerad vård Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211262 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20819/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan efter tillsyn på förekommen anledning av utbildningen Underhållstekniker inom processindustrin Avs/Mott: Myndigheten för yrkeshögskolan http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211408 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Myndigheten för yrkeshögskolan | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20965/2019 | Avdelning: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden | Titel: Inbjudan samråd - Alsbäcks skola barn- och utbildningsnämnden Avs/Mott: samhällsbyggnadsnämnden http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211406 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: samhällsbyggnadsnämnden | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20963/2019 | Avdelning: Barn- och utbildningsnämnden | Titel: Avtal mellan bildningssektorn och Högskolan Dalarna om finansiering av följeforskning Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211422 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20979/2019 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Avtal mellan Borlänge kommun., individ- och familjeomsorgen och Tellustalk gällande webbgränssnitt för skyddade meddelanden Avs/Mott: http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211409 Typ: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mott: | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20966/2019 | Avdelning: Socialnämnden | Titel: Remiss Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi från Kulturdepartementen Avs/Mott: Kulturdepartementet http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211399 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Kulturdepartementet | Handlingsdatum: 2019-06-26 | Handlingsnr: 20956/2019 | Avdelning: Kommunstyrelsen | Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Teater Prostgården Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211394 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-06-25 | Handlingsnr: 20951/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Trottoarpratare Headline Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211393 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-06-25 | Handlingsnr: 20950/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Begäran om yttrande från Polismyndigheten gällande tillfällig markupplåtelse - Byggställning Hemgatan Avs/Mott: Polismyndigheten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211392 Typ: Inkommande handling | Avs/Mott: Polismyndigheten | Handlingsdatum: 2019-06-25 | Handlingsnr: 20949/2019 | Avdelning: Trafik | Titel: Transportdispenser - Beslut till näringsidkare gällande bred transport inom Borlänge kommun under perioden 190625-190630 Avs/Mott: Maserfrakt AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/211336 Typ: Handling med extern mottagare | Avs/Mott: Maserfrakt AB | Handlingsdatum: 2019-06-25 | Handlingsnr: 20893/2019 | Avdelning: Trafik |