Postliste http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/ insyn.borlange.se Svar från kommundirektör till Stora Tuna Orienteringsklubb gällande In- och uthyrning av lokaler http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192121 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: Stora Tuna Orienteringsklubb | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1679/2019 | Kommunstyrelsen Fråga till kommundirektören från Stora Tuna Orienteringsklubb angående in och uthyrning av lokaler http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192117 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Stora Tuna Orienteringsklubb | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1675/2019 | Kommunstyrelsen Svar på frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande av Domnarvets Pensionärers Riksorganisation PRO http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192114 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: PRO Domnarvet | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1672/2019 | Kommunstyrelsen Fråga från enskild gällande konstgräsplanen vid Gylle skola http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192113 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1671/2019 | Kommunstyrelsen Svar till enskild från kommunstyrelsens ordförande gällande miljön vid Gylle skola http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192019 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1577/2019 | Kommunstyrelsen Svar till enskild från kommunstyrelsens ordförande gällande konstgräsplanen vid Gylle skola http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192018 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1576/2019 | Kommunstyrelsen Brev till enskild från kommunstyrelsens ordförande gällande skötsel av samfälligheters gator och grönområden http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192016 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1574/2019 | Kommunstyrelsen Till enskild från kommunstyrelsens ordförande svar på frågor om profilprogram på Forsaklackskolan http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/191982 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-01-17 | RegistryNumber: 1540/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-04-16 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203934 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13491/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-04-16 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203930 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13487/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-04-11 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203929 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13486/2019 | Kommunstyrelsen Till enskild från kommundirektören bekräftelse mottagna mail http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203928 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13485/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203927 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13484/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203926 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13483/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203925 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13482/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-04-11 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203921 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13478/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-04-03 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203915 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13472/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-04-03 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203913 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13470/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-04-02 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203909 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13466/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge 2019-03-04 kommun från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203907 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13464/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-04 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203867 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13424/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-04 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203864 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-17 | RegistryNumber: 13421/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-28 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203839 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-16 | RegistryNumber: 13396/2019 | Kommunstyrelsen Avsägelse uppdrag som ledamot i Språktolknämnden i Dalarna http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203567 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sonja Johansson | Journaldato: 2019-04-15 | RegistryNumber: 13124/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-01 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/203837 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-16 | RegistryNumber: 13394/2019 | Kommunstyrelsen Från Länsstyrelsen Dalarnas Län, Nytt protokoll efter förnyad sammanräkning avseende Liberalerna, Val till kommunfullmäktige 2018-09-09 http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196875 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Länsstyrelsen Dalarnas Län | Journaldato: 2019-02-21 | RegistryNumber: 6433/2019 | Kommunstyrelsen Rapport 2018-12-18 från Miljökontoret livsmedelskontroll Hagbacksgården Hemtjänsten http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192497 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Miljökontoret | Journaldato: 2019-01-22 | RegistryNumber: 2055/2019 | Kost- och lokalservice Till Borlänge kommun 2019-03-28 från enskild angående sökt tjänst i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/202558 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-04-08 | RegistryNumber: 12115/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 39 Avsägelse uppdrag som ledamot samt val av ny ledamot i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten DalaMitt http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196661 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6219/2019 | Kommunstyrelsen Rapport 2018-12-20 från Miljökontoret livsmedelskontroll Åkershem köket http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192496 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Miljökontoret | Journaldato: 2019-01-22 | RegistryNumber: 2054/2019 | Kost- och lokalservice Till Borlänge kommun 2019-03-12 från enskild gällande sökta tjänster i kommunen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/201155 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-26 | RegistryNumber: 10712/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 38 Kompletterande val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten DalaMitt för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31 http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196658 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6216/2019 | Kommunstyrelsen Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5. | Viktig information från SKL och Sobona http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192751 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges Kommuner och Landsting | Journaldato: 2019-01-25 | RegistryNumber: 2309/2019 | Kommunstyrelsen Rapport 2018-12-27 från Miljökontoret livsmedelskontroll Trollskogens förskola http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192495 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Miljökontoret | Journaldato: 2019-01-22 | RegistryNumber: 2053/2019 | Kost- och lokalservice Till Borlänge kommun 2019-03-18 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/201125 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-25 | RegistryNumber: 10682/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 37 Avsägelse uppdrag samt val av ny ledamot i styrelsen för Borlänge Studentbostäder http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196654 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6212/2019 | Kommunstyrelsen Cirkulär 18:64 från Sveriges Kommuner och Landsting http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192750 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges Kommuner och Landsting | Journaldato: 2019-01-25 | RegistryNumber: 2308/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2018-12-19 från Miljökontoret om att vidta åtgärder i livsmedelslokal, Borlänge Resursskola (Jakobsgårdsskolan) http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192473 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Miljökontoret | Journaldato: 2019-01-22 | RegistryNumber: 2031/2019 | Kost- och lokalservice Till Borlänge kommun 2019-03-25 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/201123 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-25 | RegistryNumber: 10680/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 36 Avsägelse uppdrag samt val av ny ledamot i kommunrevisionen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196651 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6209/2019 | Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting – Enkätundersökning – Sista veckan för anmälan! http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192749 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges Kommuner och Landsting | Journaldato: 2019-01-25 | RegistryNumber: 2307/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-21 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/201122 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-25 | RegistryNumber: 10679/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 35 Avsägelse samt val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196648 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6206/2019 | Kommunstyrelsen Inbjudan - Konferensen "Regional utveckling" den 10 maj 2019 i Stockholm http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192742 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges kommuner och landsting | Journaldato: 2019-01-24 | RegistryNumber: 2300/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-01 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/201121 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-25 | RegistryNumber: 10678/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 19 Val av stämmoombud och ersättare Dalälvens vattenvårdsförening http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196575 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6133/2019 | Kommunstyrelsen Cirkulär 18:63 från Sveriges Kommuner och Landsting http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192734 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges Kommuner och Landsting | Journaldato: 2019-01-24 | RegistryNumber: 2292/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/199075 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-08 | RegistryNumber: 8633/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 18 Val av stämmoombud och ersättare Dala luftvårdsförbund http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196570 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6128/2019 | Kommunstyrelsen Från Sveriges kommuner och landsting Inbjudan - SKA-seminarium KLASSA den 27 februari 2019 http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192326 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges kommuner och landsting | Journaldato: 2019-01-21 | RegistryNumber: 1884/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/199074 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-08 | RegistryNumber: 8632/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 17 Val av stämmoombud och ersättare Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196567 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6125/2019 | Kommunstyrelsen Från Sveriges kommuner och landsting Utbildningsdag för politiker och tjänstemän om socialtjänstens framtidsfrågor http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192324 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges kommuner och landsting | Journaldato: 2019-01-21 | RegistryNumber: 1882/2019 | Kommunstyrelsen Svar till enskild från kommundirektören angående ett flertal mail om påstådd om mobbning, åldersdiskriminering mm http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/199063 Type: Handling med extern mottagare | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-08 | RegistryNumber: 8621/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 16 Val av stämmoombud och ersättare till Borlänge Kommun Förvaltnings AB http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196563 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6121/2019 | Kommunstyrelsen Cirkulär 18:59 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192295 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges kommuner och landsting | Journaldato: 2019-01-21 | RegistryNumber: 1853/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-06 från enskild gällande sökt tjänst i Borlänge kommun (A837734) http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/199062 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-08 | RegistryNumber: 8620/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 15 Val av ledamöter i John och Elna Backlunds stiftelse http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196560 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6118/2019 | Kommunstyrelsen Inbjudan och program Trygghetsdagen 20190131 http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192176 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges Kommuner och Landsting | Journaldato: 2019-01-21 | RegistryNumber: 1734/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-02-20 från enskild gällande sökt tjänst i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/198890 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-06 | RegistryNumber: 8448/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 33 Redovisning av pågående planer samt exploateringsprojekt http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/198005 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-26 | RegistryNumber: 7563/2019 | Plan- och markkontoret Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 14 Val av ledamot i Intresseföreningen Bergslagsdiagonalen http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196558 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6116/2019 | Kommunstyrelsen Cirkulär 18:52 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona [2018SC159760] http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192131 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Sveriges Kommuner och Landsting | Journaldato: 2019-01-18 | RegistryNumber: 1689/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-03-05 från enskild gällande sökt tjänst i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/198886 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-06 | RegistryNumber: 8444/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 13 Val av ledamot i Partnerskap E16 http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196554 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6112/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-01-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13 Redovisning av pågående planer samt exploateringsprojekt http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192715 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-01-23 | RegistryNumber: 2273/2019 | Plan- och markkontoret Till Borlänge kommun 2019-03-01 från enskild gällande sökt tjänst i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/198884 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-06 | RegistryNumber: 8442/2019 | Kommunstyrelsen Från enskild 2019-02-28 gällande sökt tjänst i Borlänge kommun (A843099) http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/198428 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-03-01 | RegistryNumber: 7986/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 11 Val av ledamot och ersättare i intresseföreningen Dalbanans intressenter http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196550 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6108/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-02-19 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197399 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6957/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 10 Val av ledamot och ersättare i Partnerskap Bergslagsbanan http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196547 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6105/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-02-16 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197396 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6954/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 9 Val av ledamot och ersättare i styrgrupp för Dala Sport Academy http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196543 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6101/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-02-15 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197393 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6951/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 8 Finsam, ledamot och ersättare i samordningsförbund för tiden 2019-04-01 - 2022-12-31 http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196540 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6098/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-02-13 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197390 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6948/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 7 Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB, ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023) http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196537 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6095/2019 | Kommunstyrelsen Till Borlänge kommun 2019-02-11 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197386 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6944/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 6 Borlänge Kommuns Förvaltnings AB, ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden från årsstämma efter valår (2019) till och med årsstämma efter valår (2023) http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196532 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6090/2019 | Kommunstyrelsen Till kommundirektören stab 2019-01-25 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197385 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6943/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-02-12 Kommunfullmäktige § 5 Krisledningsnämnden, antal ledamöter och ersättare, val av ledamöter och ersättare samt ordförande, och vice ordförande för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31 http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/196527 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-19 | RegistryNumber: 6085/2019 | Kommunstyrelsen Till kommundirektören stab 2019-01-25 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197379 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6937/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-01-29 Kommunstyrelsen § 18 Val av stämmoombud och ersättare http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/194472 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-05 | RegistryNumber: 4030/2019 | Kommunstyrelsen Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Loppmarknad/Julmarknad http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/204276 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Polismyndigheten | Journaldato: 2019-04-23 | RegistryNumber: 13833/2019 | Trafik Till kommundirektören 2019-01-25 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197373 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6931/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-01-29 Kommunstyrelsen § 17 Val av ledamot till Intresseföreningen Bergslaget http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/194469 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-02-05 | RegistryNumber: 4027/2019 | Kommunstyrelsen Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Container Stationsgatan http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/204273 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Polismyndigheten | Journaldato: 2019-04-23 | RegistryNumber: 13830/2019 | Trafik Till kommundirektören 2019-01-16 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197372 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6930/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-01-28 från Länsstyrelsen Dalarnas län förordnande som begravningsombud http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/194328 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Länstyrelsen Dalarnas län | Journaldato: 2019-02-05 | RegistryNumber: 3886/2019 | Kommunstyrelsen Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Marknader centrum http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/204227 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Polismyndigheten | Journaldato: 2019-04-23 | RegistryNumber: 13784/2019 | Trafik Till kommundirektören 2019-01-16 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197371 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-25 | RegistryNumber: 6929/2019 | Kommunstyrelsen Avsägelse uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/193440 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Stefan Eriksson | Journaldato: 2019-01-31 | RegistryNumber: 2998/2019 | Kommunstyrelsen Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Orange Day manifestation http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/204220 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Polismyndigheten | Journaldato: 2019-04-23 | RegistryNumber: 13777/2019 | Trafik Till Borlänge kommun 2019-02-22 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197249 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-22 | RegistryNumber: 6807/2019 | Kommunstyrelsen Beslut 2019-01-21 Utskottet för social hållbarhet § 5 Adjungering av ledamot till utskottet för social hållbarhet http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192757 Type: Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav | Avs/Mot: | Journaldato: 2019-01-25 | RegistryNumber: 2315/2019 | Kommunstyrelsen Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Blåsorkesterkonsert http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/204219 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Polismyndigheten | Journaldato: 2019-04-23 | RegistryNumber: 13776/2019 | Trafik Till Borlänge kommun 2019-02-22 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197239 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-22 | RegistryNumber: 6797/2019 | Kommunstyrelsen Avsägelse uppdrag som kommunrevisor http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/192615 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Andreas Vestin | Journaldato: 2019-01-22 | RegistryNumber: 2173/2019 | Kommunstyrelsen Begäran om yttrande gällande tillfällig markupplåtelse - Etableringsplats Vasagatan http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/204218 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Polismyndigheten | Journaldato: 2019-04-23 | RegistryNumber: 13775/2019 | Trafik Till Borlänge kommun 2019-02-22 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun http://insyn.borlange.se:80/einsyn/RegistryEntry/Details/197238 Type: Inkommande handling | Avs/Mot: Enskild | Journaldato: 2019-02-22 | RegistryNumber: 6796/2019 | Kommunstyrelsen