eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Välj datumsök
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Uppdatera visning
Rensa val
Senaste handlingar: 100 Hopp over liste
Framsökt postlista för handlingar
2019/64 20190816 2019-08-16 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-07-01 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/70 20190816 2019-08-16 Handling med extern mottagare Svar till enskild från kommunstyrelsens ordförande Borlänge kommun om Domnarvets skolgård Enskild   her
2019/71 20190816 2019-08-16 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild om egen situation Enskild   her
2019/306 20190816 2019-08-16 Inkommande handling Påminnelse från Sveriges kommuner och landsting, Inbjudan och program till Trygghetsdagen 2019 Sveriges kommuner och landsting   her
2019/306 20190816 2019-08-16 Inkommande handling Från Sveriges kommuner och landsting, Några platser kvar – Nätverk för ledare av heltidsprojekt Sveriges kommuner och landsting   her
2019/1950 20190816 2019-08-16 Inkommande handling Remiss från Trafikverket angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län Trafikverket   her
2019/1940 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Ansökan om medel för jubileum. Internationella Kvinnoföreningen *****   her
2019/202 20190815 2019-08-15 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från omsorgsnämnden, detaljplan för Hagarondellen Omsorgsnämnden   her
2019/219 20190815 2019-08-15 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från AB Borlänge Energi, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 AB Borlänge Energi   her
2019/360 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden om förslag till ändringar av Boverkets byggregler (2011:6) och om Kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6) Samhällsbyggnadsnamnden   her
2019/426 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Protokoll 2019-05-24 från Falun Borlänge-regionen AB §§ 36- 47 Falun- Borlänge regionen AB   her
2019/439 20190815 2019-08-15 Inkommande handling E-postar – Valmyndighetens nyhetsbrev vnd 2019 22V (1).pdf Valmyndigheten   her
2019/711 20190815 2019-08-15 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-06-05 Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB §§ 10-20   her
2019/711 20190815 2019-08-15 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Protokoll 2019-06-05 årsstämma för Mäss- och fotbollshallen i Kvarnsveden AB §§ 1-14   her
2019/958 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Från Räddningstjänsten Dala Mitt information reviderad angående Badplatsrensning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt   her
2019/958 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om samordningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2019/1420 20190815 2019-08-15 Handling med extern mottagare Remissvar till Boverket gällande remiss om förslag till ändring av Boverkets byggregler mm. från Borlänge kommun, samhällsbyggnadsnämnden Boverket   her
2019/71 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild, åsikter om regler kring uthyrning studentlägenheter i Borlänge Enskild   her
2019/70 20190815 2019-08-15 Handling med extern mottagare Till enskild från kommunstyrelsens ordförande om artikel från Svenska Dagbladet, Arkitekterna körde en epok till begravning Enskild   her
2019/70 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Till kommunstyrelsens ordförande klagomål på ekonomiavdelningen, utsänd faktura Enskild   her
2019/70 20190815 2019-08-15 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Till kommunstyrelsens ordförande från ekonomikontoret, handläggning av ärende utsänd faktura   her
2019/70 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Till kommunstyrelsens ordförande från enskild, artikel från Svenska Dagbladet, Arkitekterna körde en epok till begravning Enskild   her
2019/71 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från enskild med åsikter om olika länders politik Enskild   her
2019/71 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Till Borlänge kommun från Crossborder International AB med åsikter om skattemedel i kommun och landsting Crossborder International AB   her
2019/71 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Öppet brev till Borlänge kommun om oro över klimatet från FIGU Sverige FIGU Sverige   her
2019/71 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild med politiska åsikter om olika länder Enskild   her
2018/1630 20190815 2019-08-15 Inkommande handling Från Falu Tingsrätt entledigande från uppdrag som nämndeman i Borlänge kommun Falu Tingsrätt   her
2019/64 20190814 2019-08-14 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-14-08 om skolval enligt skollagen 9 kap 15§, 10 kap 30§, 11 kap 29§ ***** *****   her
2019/64 20190814 2019-08-14 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-08-14 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/64 20190814 2019-08-14 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-08-14 om ej beviljat skolbyte enligt skollagen 10 kap 30 § ***** *****   her
2019/982 20190814 2019-08-14 Handling med extern mottagare Anmälan om personuppgiftsincident 2019-08-09 gällande felutskick Datainspektionen   her
2019/202 20190814 2019-08-14 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från barn- och utbildningsnämnden, detaljplan för Hagarondellen Barn- och utbildningsnämnden   her
2019/219 20190814 2019-08-14 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från kultur- och fritidsnämnden, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Kultur- och fritidsnämnden   her
2019/219 20190814 2019-08-14 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Borlänge Villaägarförening, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Borlänge Villaägarförening   her
2019/219 20190814 2019-08-14 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från ***** ***** detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 *****   her
2019/256 20190813 2019-08-13 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut 2019-06-11 kultur- och fritidsnämnden § 68 Utdelning av Borlänge kommuns kulturstipendium 2019   her
2019/287 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Lekvänliga monumentalskulpturer *****   her
2019/287 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Inbjudan att nominera "Årets fotgängarfrämjande stad/kommun 2019" *****   her
2019/557 20190813 2019-08-13 Handling med extern mottagare Enkät skickad till Riksrevisionen, utvärdering av valen 2018-2019 Riksrevisionen   her
2019/439 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 21V (1).pdf Valmyndigheten   her
2019/71 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Till Borlänge kommun från enskild med åsikter om olika länders politik Enskild   her
2019/71 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Från Skolinspektionen, informationsbrev 1 - kvalitetsgranskning av kommunala huvudmäns arbete för att motverka pedagogisk segregation Skolinspektionen   her
2019/71 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från enskild med diverse åsikter Enskild   her
2019/71 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från enskild med diverse åsikter Enskild   her
2018/2355 20190813 2019-08-13 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav Beslut från Datainspektionen gällande anmälan om personuppgiftsincident   her
2019/1936 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Samråd om detaljplan för Hagarondellen, del av Hagalund 1:1 inom Hagalund i Borlänge Plan- och markkontoret   her
2019/1902 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Beslut 2019-05-09 från Skolinspektionen för gymnasieskola efter tillsyn i Borlänge kommun, dnr 2018:10325 Skolinspektionen   her
2019/1902 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Beslut från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på fordons- och transportprogrammet vid Erikslundsgymnasiet i Borlänge kommun Skolinspektionen   her
2019/1897 20190813 2019-08-13 Inkommande handling Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande *****   her
2019/1913 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Kontrollrapport Myntgården dagverksamhet äldre Miljökontoret   her
2019/1924 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Skolinspektionens informationsbrev 2019-08-12 till huvudman om granskning av arbete för att motverka pedagogisk segregation ht 2019 skolinspektionen   her
2019/1777 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Extra kontrollrapport Tunagården särskilt boende Miljökontoret   her
2019/1779 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Beslut från Miljönämnden om avgift för extra kontroll vid livsmedelsanläggning Hessegården Miljökontoret   her
2019/1800 20190812 2019-08-12 Handling med extern mottagare Svar på begäran från Skolinspektionen om uppgifter som underlag för bedömning av påtagliga negativa följder Skolinspektionen   her
2018/2258 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Från enskild 2019-08-10 till Borlänge kommun om sökta tjänster i Borlänge kommun Enskild   her
2019/71 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Underrättelse från Tingsrätten om konkursbeslut K 2348-19 till Borlänge kommun Falu Tingsrätt   her
2019/70 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Påminnelse från IVL Svenska miljöinstitutet, Anmälan till nätverk för klimatmedvetna kommuner stänger 16 augusti 2019 Svenska miljöinstitutet   her
2019/70 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Till kommunstyrelsens ordförande med flera från föräldraföreningen Idkerbergets skola Föräldraföreningen Idkerbergets skola   her
2019/306 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Regelverk och ränta för RIPS | Viktig information från SKL, cirkulär 19:31 Sveriges kommuner och landsting   her
2019/306 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Överenskommelse om Krislägesavtal | Viktig information från SKL (cirkulär) Sveriges kommuner och landsting   her
2019/219 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från polisen, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Polisen   her
2019/219 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från räddningstjänsten, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Räddningstjänsten   her
2019/219 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från hållbar utveckling, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Hållbar utveckling   her
2019/219 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Telia Sonera, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Telia Sonera   her
2019/219 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från Trafikverket, detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 Trafikverket   her
2019/219 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från ***** ***** detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 *****   her
2019/219 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från ***** ***** detaljplan för Ovandal 4:36 och 4:57 *****   her
2019/202 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från räddningstjänsten, detaljplan för Hagarondellen Räddningstjänsten   her
2019/202 20190812 2019-08-12 Inkommande handling SAMRÅD - yttrande från polisen, detaljplan för Hagarondellen Polisen   her
2019/738 20190812 2019-08-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-03 Kallelse med dagordning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-05-08   her
2019/738 20190812 2019-08-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-05-29 Kallelse med dagordning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-06-04   her
2019/738 20190812 2019-08-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-02-01 Kallelse med dagordning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-02-07   her
2019/738 20190812 2019-08-12 Tjänsteanteckning utan åtgärdskrav 2019-04-03 Kallelse med dagordning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-04-15   her
2019/1210 20190812 2019-08-12 Inkommande handling Till Borlänge kommun från Migrationsverket, beslut 2019-06-14 beviljat tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd för tiden 2019-06-14 - 2020-08-31 för kvinna Kinesisk medborgare Dnr 51173133 Migrationsverket   her
2019/71 20190809 2019-08-09 Inkommande handling Till Borlänge kommun från Mayors för Peace Secretariat, Nagasaki Peace Declaration 2019 Nagasaki Japan   her
2019/1420 20190809 2019-08-09 Handling med extern mottagare Begäran om utökad svarstid för yttrande över Boverkets remiss om ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2019:xx mm Boverket   her
2019/1903 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Länsstyrelsernas rapport om ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier Länsstyrelsen Dalarna   her
2019/1899 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Underrättelse om fastighetsreglering berörande ***** ***** ***** ***** (järnväg), W19650 Lantmäteriet   her
2019/1902 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Erbjudande om återföring av Skolinspektionens beslut skolinspektionen   her
2019/71 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Information till kommunstyrelsen från Kollektivtrafikförvaltningen, Trafikplan 2020 Kollektivförvaltningen   her
2019/71 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Sommarinformation om allemansrätten från Naturvårdsverket Naturvårdsverket   her
2019/75 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Dom 2019-08-08 från Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen om att avvisa och avslå överklagandet av samhällsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplan för Kvarnsvedens IP Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen   her
2019/71 20190808 2019-08-08 Handling med extern mottagare Svar på fråga från enskild om Peace & Love Enskild   her
2018/2258 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Till kommunstyrelsen 2019-07-27 från enskild om sökta arbeten i Borlänge kommun A878925 Enskild   her
2018/2258 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Till kommunaldirektören 2019-08-07 från enskild gällande sökta tjänster i Borlänge kommun A878925 Enskild   her
2019/958 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i kommunen. Inbjudan till Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner Myndigheten för samhällsskydd   her
2019/306 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:34 Sveriges kommuner och landsting   her
2019/360 20190808 2019-08-08 Inkommande handling Beslut 2019-06-12 från omsorgsnämnden § 58 Förslag till reviderad överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård omsorgsnamnden@borlange.se   her
2019/360 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från Socialnämnden, Revisionsrapport från KPMG avseende försörjningsstöd Socialnämnden   her
2019/332 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Till kommunstyrelsens ordförande, Inbjudan till möte med pilotgrupp för “EU städer mot radikalisering” - 8 Juli 2019, Strasbourg Förebyggande teamet, Europeiska komissionen   her
2019/332 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Från Länsstyrelsen, Inbjudan Hela Dalarna cyklar- samarbete gör det möjligt! Länsstyrelsen   her
2019/306 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Till Borlänge kommun, påminnelse om att lämna motioner till SKL:s kongress 27-28 november 2019 Sveriges kommuner och landsting   her
2019/306 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Påminnelse - SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter Sveriges kommuner och landsting   her
2019/306 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Meddelande från SKL:s styrelse (9/2019) om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019 Sveriges kommuner och landsting   her
2019/300 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Mail ansökan från Avesta kommun om deltagande i upphandlingssamverkan (GNU) Avesta kommun   her
2019/958 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Mail från myndigheten för samhällsskydd och beredskap inbjudan till Informationssäkerhetsutbildning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   her
2019/958 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Inbjudan att anmäla din organisation till informationssäkerhetsutbildning från Länsstyrelsen med flera Borlänge kommuns servicecenter   her
2019/71 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från 2027 Sciense center, Årsredovisning stiftelsen Framtidsmuseet i Dalarna 2047 Sciense center   her
2019/71 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Till kommunstyrelsen från enskild med åsikter om olika länders politik Enskild   her
2019/71 20190807 2019-08-07 Inkommande handling Förfrågan av Juwel International om besök av delegation från Shuozhou stad i provinsen Shanxi Kina Juwel International   her
Version5.2.2.1